Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 34

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

34:1 És monda az Úr Mozesnek: Vagj ket kőtablat, hasonlokat az előbbiekhez, hogy irjam fel azokra azokat a szavakat, a melyek az előbbi tablakon voltak, a melyeket szettörtel.

34:2 És legy keszen reggelre, es jöjj fel reggel a Sinai hegyre, es allj ott előmbe a hegy tetejen.

34:3 De senki veled fel ne jöjjön, es senki ne mutatkozzek az egesz hegyen; juhok es barmok se legeljenek a hegy környeken.

34:4 Vagott azert ket kőtablat, az előbbiekhez hasonlokat, es felkelven reggel, felmene Mozes a Sinai hegyre, a mint az Úr parancsolta neki, es kezebe veve a ket kőtablat.

34:5 Az Úr pedig leszalla felhőben, es ott alla ő vele, es neven kialta az Urat:

34:6 És az Úr elvonula ő előtte es kialta: Az Úr, az Úr, irgalmas es kegyelmes Isten, kesedelmes a haragra, nagy irgalmassagu es igazsagu.

34:7 A ki irgalmas marad ezeriziglen; megbocsat hamissagot, vetket es bűnt: de nem hagyja a [bűnöst] büntetlenül, megbünteti az atyak alnoksagat a fiakban, es a fiak fiaiban harmad es negyediziglen.

34:8 És Mozes nagy sietseggel földre borula, es lehajta [fejet.]

34:9 És monda: Uram, ha előtted kedvet talaltam, kerlek jarjon az Úr velünk; mert kemenynyaku nep ez! Kegyelmezz a mi vetkeinknek es gonoszsagunknak, es fogadj minket öröksegedde.

34:10 Ő pedig monda: Íme szövetseget kötök; a te egesz neped előtt csudakat teszek, a milyenek nem voltak az egesz földön, sem a nepek között, es meglatja az egesz nep, a mely között te vagy, az Úrnak cselekedeteit; mert csudalatos az, a mit en cselekszem veled.

34:11 Jegyezd meg magadnak a mit ma parancsolok neked. Íme kiűzöm előled az Emoreust, Kananeust, Khittheust, Perizeust, Khivveust, Jebuzeust.

34:12 Vigyazz magadra, nehogy szövetseget köss annak a földnek lakosaival, a melybe bemegy, hogy botrankozasra ne legyen közötted.

34:13 Hanem oltaraikat rontsatok el, törjetek össze balvanyaikat, es vagjatok ki berkeiket.

34:14 Mert nem szabad imadnod mas istent; mert az Úr, a kinek neve feltőn szerető, feltőn szerető Isten ő.

34:15 Hogy valamikepen szövetseget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy a mikor isteneiket követven paraznalkodnak, es aldoznak az ő isteneiknek, es meghivnak teged, egyel az ő aldozatukbol.

34:16 És [feleseget] ne vegy az ő leanyaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paraznalkodnak az ő leanyaik isteneiket követven, a te fiaidat is paraznalkodasra vigyek, az ő isteneiket követven.

34:17 Ne csinalj magadnak öntött isteneket.

34:18 A kovasztalan kenyer innepet megtartsad: het nap egyel kovasztalan kenyeret, a mint megparancsoltam neked, az Abib honap ideje alatt; mert Abib honapban jöttel ki Égyiptombol.

34:19 Mindaz a mi az anyja mehet megnyitja, enyem legyen, es minden himbarmod is, a mely a te tehenednek vagy juhodnak első fajzasa.

34:20 De a szamarnak első vemhet juhon valtsd meg; ha pedig nem valtod, szegd nyakat. Fiaid közül minden elsőszülöttet megvalts, es ne jöjjön üresen előmbe senki.

34:21 Hat napon munkalkodjal, a hetedik napon pedig pihenj; szantas es aratas idejen is pihenj.

34:22 A hetek innepet is megtartsd a buza zsengenek aratasakor; meg a betakaras innepet is az esztendő vegen.

34:23 Haromszor esztendőnkent minden ferfiu jelenjen meg az Úrnak, Izrael Ura Istenenek szine előtt.

34:24 Mert kiűzöm a nepeket előled, es kiszelesitem hatarodat, es senki nem kivanja meg a te földedet, mikor felmegy, hogy a te Urad Istened előtt megjelenjel, esztendőnkent haromszor.

34:25 Áldozatom veret ne ontsd ki kovasz mellett, es a husvet innepenek aldozatja ne maradjon meg reggelig.

34:26 Földed zsengeiből az elsőt vidd fel az Úrnak a te Istenednek hazaba. Ne főzz gödölyet az anyja tejeben.

34:27 És monda az Úr Mozesnek: Írd fel ezeket a szavakat; mert ezeknek a szavaknak ertelme szerint kötöttem szövetseget veled es Izraellel.

34:28 És ott vala az Úrral negyven nap es negyven ejjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felira a tablakra a szövetseg szavait, a tiz parancsolatot.

34:29 És lőn, a mikor Mozes a Sinai hegyről leszalla, (a Mozes kezeben vala a bizonysag ket tablaja, mikor a hegyről leszalla) Mozes nem tudta, hogy az ő orczajanak bőre sugarzik, mivelhogy Ővele szolott.

34:30 És a mint Áron es az Izrael minden fiai meglattak Mozest, hogy az ő orczajanak bőre sugarzik: feltek közeliteni hozza.

34:31 Mozes pedig megszolita őket, es Áron es a gyülekezetnek fejei mind hozza menenek, es szola velök Mozes.

34:32 Azutan az Izrael fiai is mind hozza jarulanak, es megparancsola nekik mind azt, a mit az Úr mondott neki a Sinai hegyen.

34:33 Mikor pedig elvegezte Mozes velök a beszedet, leplet tőn orczajara.

34:34 És mikor Mozes az Úr elebe mene, hogy vele szoljon, leveve a leplet, mig kijőne. Kijöven pedig, elmonda az Izrael fiainak, a mi parancsot kapott.

34:35 És az Izrael fiai latak a Mozes orczajat, hogy sugarzik a Mozes orczajanak bőre; es Mozes a leplet ismet orczajara borita, mignem bemene, hogy Ővele szoljon.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase