Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 32

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

32:1 Mikor lata a nep, hogy Mozes kesik a hegyről leszallani, egybegyűle a nep Áron ellen es monda neki: Kelj fel, csinalj nekünk isteneket, kik előttünk jarjanak; mert nem tudjuk mint lőn dolga ama ferfiunak Mozesnek, a ki minket Égyiptom földeből kihozott.

32:2 És monda nekik Áron: Szedjetek le az aranyfüggőket, a melyek felesegeitek, fiaitok es leanyaitok fülein vannak, es hozzatok en hozzam.

32:3 Leszede azert mind az egesz nep az aranyfüggőket füleiről, es elvivek Áronhoz.

32:4 És elveve kezökből, es alakita azt vesővel; igy csinala abbol öntött borjut. És szoltak: Ezek a te isteneid Izrael, a kik kihoztak teged Égyiptom földeről.

32:5 Mikor latta ezt Áron, oltart epite az előtt, es kialta Áron, mondvan: Holnap az Úrnak innepe lesz!

32:6 Felkelven azert masnapon jo reggel, aldozanak egőaldozattal es halaaldozattal is; azutan leüle a nep enni es inni; azutan felkelenek jatszani.

32:7 Szola pedig az Úr Mozesnek: Eredj menj ala; mert megromlott a te neped, a melyet kihoztal Égyiptom földeből.

32:8 Hamar letertek az utrol, a melyet parancsoltam nekik, borjukepet öntöttek magoknak, azt tisztelik es annak aldoznak, es azt mondjak: Ezek a te isteneid Izrael, a kik teged kihoztak Égyiptom földeből.

32:9 Monda ismet az Úr Mozesnek: Latom ezt a nepet, bizony kemenynyaku nep.

32:10 Azert hagyj beket nekem, hadd gerjedjen fel haragom ellenök, es törűljem el őket: Teged azonban nagy neppe teszlek.

32:11 De Mozes esedezek az Úrnak, az ő Istenenek szine előtt, mondvan: Miert gerjedne Uram a te haragod neped ellen, a melyet nagy erővel es hatalmas kezzel hoztal vala ki Égyiptomnak földeről?

32:12 Miert mondanak az egyiptomiak, mondvan: Vesztökre vive ki őket, hogy elveszitse a hegyek között, es eltörülje őket a föld szineről? Muljek el a te haragod tüze, es hagyd abba azt a neped ellen valo veszedelmet.

32:13 Emlekezzel meg Ábrahamrol, Izsakrol es Izraelről a te szolgaidrol, kiknek megesküdtel te magadra, mondvan nekik: Megsokasitom a ti magotokat mint az egnek csillagait; es azt az egesz földet, melyről szoltam, a ti magotoknak adom, es öröksegül birjak azt örökke.

32:14 És abba hagya az Úr azt a veszedelmet, melyet akart vala bocsatani az ő nepere.

32:15 Megfordula azert es megindula Mozes a hegyről, kezeben a bizonysag ket tablaja; mindket oldalukon beirt tablak, mind egy felől, mind mas felől beirva.

32:16 A tablak pedig Isten kezenek csinalmanyai valanak, az iras is Isten irasa vala, kimetszve a tablakra.

32:17 Jozsue pedig hallvan a nep rivalgasat, monda Mozesnek: Harczkialtas van a taborban.

32:18 Az pedig felele: Nem diadalmasoknak, sem meggyőzetteknek kialtasa ez, enekles hangjat hallom en.

32:19 És mikor közeledett volna a taborhoz, lata a borjut es a tanczolast, es felgerjede Mozesnek haragja, es elvete kezeből a tablakat, es összetöre azokat a hegy alatt.

32:20 Azutan foga a borjut, a melyet csinaltak vala, tűzben megegete, es aprora töre mignem porra lett, es a vizbe hintven, itata azt az Izrael fiaival.

32:21 És monda Mozes Áronnak: Mit tett neked e nep, hogy ilyen nagy bűnbe keverted?

32:22 Felele Áron: Ne gerjedjen fel uram haragja: ismered e nepet, hogy gonosz.

32:23 Mert [azt] mondak nekem: Csinalj nekünk isteneket, a kik előttünk jarjanak; mert ama ferfiunak Mozesnek, ki minket Égyiptom földeről kihozott, nem tudjuk mint lőn dolga.

32:24 Én pedig felelek: Kinek van aranya? Szedjetek le; es nekem ide adak, en pedig a tűzbe vetettem, es e borju formaltatek.

32:25 És latvan Mozes, hogy a nep megvadula, mert Áron megvadita vala őket, ellensegeik csufjara.

32:26 Megalla Mozes a tabor kapujaban, es monda: A ki az Úre, ide hozzam! es gyűlenek ő hozza mind a Levi fiai.

32:27 És szola nekik: Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalara, menjetek altal es vissza a taboron, egyik kaputol a masik kapuig, es kiki ölje meg az ő attyafiat, baratjat es rokonsagat.

32:28 A Levi fiai pedig a Mozes beszede szerint cselekedenek, es elhulla azon a napon a nepből ugymint haromezer ferfiu.

32:29 És monda Mozes: Ma szenteljetek kezeiteket az Úrnak, kiki az ő fia es attyafia ellen, hogy aldasa szalljon ma reatok.

32:30 És masnap monda Mozes a nepnek: Nagy bűnt követtetek el, most azert felmegyek az Úrhoz, talan kegyelmet nyerhetek a ti bűneiteknek.

32:31 Megtere azert Mozes az Úrhoz, es monda: Kerlek! Ez a nep nagy bűnt követett el: mert aranybol csinalt maganak isteneket.

32:32 De most bocsasd meg bűnöket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, a melyet irtal.

32:33 És monda az Úr Mozesnek: A ki vetkezett ellenem, azt törlöm ki az en könyvemből.

32:34 Most azert eredj: vezesd a nepet a hova mondottam neked: Íme, Angyalom megy előtted; es az en latogatasom napjan ezt az ő bűnöket is meglatogatom.

32:35 És megverte az Úr a nepet ezert [is], a mit cselekedtek a borjuval, melyet Áron keszitett vala.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase