Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 31

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

31:1 És szola az Úr Mozesnek mondvan:

31:2 Íme, nev szerint meghivtam Besaleelt, a Hur fianak Urinak fiat a Juda nemzetsegeből.

31:3 És betöltöttem őt Istennek lelkevel, bölcsesseggel, ertelemmel es tudomanynyal minden mesterseghez.

31:4 Hogy tudjon kigondolni mindent, a mit aranybol, ezüstből, rezből kell csinalni.

31:5 És foglalo köveket metszeni, fat faragni, [es] mindenfele munkakat vegezni.

31:6 És ime Aholiabot is, Akhiszamaknak fiat a Dan nemzetsegeből, melle adtam; es adtam minden ertelmesnek szivebe bölcseseget, hogy elkeszitsek mind azt, a mit neked megparancsoltam.

31:7 A gyülekezet satorat, a bizonysag ladajat, a fölibe valo fedelet, es a satornak minden edenyet.

31:8 Az asztalt es annak edenyit, a tiszta gyertyatartot, es minden hozzavalot, es a füstölő oltart.

31:9 Az egeszen egőaldozat oltarat es annak minden edenyit, a mosdomedenczet es annak labat.

31:10 A szolgalathoz valo ruhakat, Áron papnak szent öltözetit, es az ő fiainak öltözetit, a papi szolgalatra.

31:11 A kenetnek olajat, es a jo illatu füstölő szert a szentseghez. Mindent ugy csinaljanak, a mint neked parancsoltam.

31:12 Azutan szola az Úr Mozesnek, mondvan:

31:13 Te szolj az Izrael fiainak, mondvan: Az en szombatimat bizony megtartsatok; mert jel az en közöttem es ti köztetek nemzetsegről nemzetsegre, hogy megtudjatok, hogy en vagyok az Úr, a ki titeket megszentellek.

31:14 Megtartsatok azert a szombatot; mert szent az ti nektek. A ki azt megrontja, halallal lakoljon. Mert valaki munkat vegez azon, annak lelke irtassek ki az ő nepe közül.

31:15 Hat napon munkalkodjanak, a hetedik nap pedig a nyugodalomnak szombatja az Úrnak szentelt [nap]: valaki szombatnapon munkalkodik, megölettessek.

31:16 Megtartsak azert az Izrael fiai a szombatot, megszentelven a szombatot nemzetsegről nemzetsegre, örök szövetsegül.

31:17 Legyen közöttem es az Izrael fiai között örök jel ez; mert hat napon teremtette az Úr a mennyet es a földet, hetednapon pedig megszünt es megnyugodott.

31:18 Mikor pedig elvegezte vele valo beszedet a Sinai hegyen, altal ada Mozesnek a bizonysag ket tablajat, az Isten ujjaval irt kőtablakat.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase