Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 29

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

29:1 Ez az, a mit ő velök cselekedjel, az ő felszentelesökre, hogy az en papjaim legyenek: Vegy egy tulkot, fiatal marhat, es hiba nelkül valo ket kost.

29:2 És kovasztalan kenyeret, es olajjal elegyitett kovasztalan kalacsokat, meg olajjal kent kovasztalan lepenyeket is; buzalisztlangbol keszitsd azokat.

29:3 És tedd azokat egy kosarba, es vidd fel azokat a kosarban, a tulokkal es a ket kossal együtt.

29:4 Áront pedig es az ő fiait allitsd a gyülekezet satoranak ajtaja ele, es mosd meg őket vizzel.

29:5 És vedd a ruhakat, es öltöztesd fel Áront a köntösbe, az efodhoz valo palastba, es az efodba, meg a hosenbe es övezd fel őt az efod övevel.

29:6 Tedd a süveget is fejere, es a szent koronat tedd a süvegre.

29:7 És vedd a kenetnek olajat, es töltsd az ő fejere, igy kend fel őt.

29:8 Fiait is allitsd elő, es öltöztesd fel őket [a] köntösökbe.

29:9 És övezd körűl őket övvel, Áront es az ő fiait, es tegy a fejökre süvegeket is, hogy övek legyen a papsag örök rendeles szerint. Így iktasd be tisztökbe Áront es fiait.

29:10 Azutan allittasd a tulkot a gyülekezet satora ele, es Áron es az ő fiai tegyek kezeiket a tulok fejere.

29:11 És vagd le a tulkot az Úr előtt a gyülekezet satoranak ajtajanal.

29:12 Azutan vegy a tulok vereből, es hintsd azt ujjaiddal az oltar szarvaira; a [többi] vert pedig töltsd mind az oltar aljara.

29:13 És vedd a kövereből mindazt, a mi a belet fedi, es a majon levő hartyat, es a ket veset a rajtok levő köverrel együtt, es füstölögtesd el az oltaron.

29:14 A tulok husat, bőret es ganejat pedig egesd el a taboron kivül: bűnert valo aldozat az.

29:15 Vedd az egyik kost is, es Áron es az ő fiai tegyek kezeiket a kos fejere.

29:16 Azutan vagd le a kost, es vedd annak veret, es hintsd azt az oltarra köröskörűl.

29:17 A kost pedig vagdald tagjaira, es mosd meg a belet es labszarait, es tedd ra tagjaira es fejere.

29:18 Azutan füstölögtesd el az egesz kost az oltaron: egőaldozat az az Úrnak, kedves illatu tűzaldozat az Úrnak.

29:19 Vedd a masik kost is, es Áron es az ő fiai tegyek kezeiket a kos fejere.

29:20 Azutan vagd le a kost, es vegy annak vereből, es hintsd meg azzal Áron füle czimpajat es az ő fiai jobb fülenek czimpajat, es az ő jobb kezök hüvelyket es jobb labok hüvelyket; a [többi] vert pedig hintsd az oltarra köröskörül.

29:21 Azutan vegy a verből, mely az oltaron van, es a kenetnek olajabol, es hintsd Áronra es az ő ruhaira, s vele együtt az ő fiaira es az ő fiainak ruhaira, hogy szent legyen ő es az ő ruhai, s vele együtt az ő fiai es az ő fiainak ruhai.

29:22 Azutan vedd a kosbol a köveret, a farkat s a belet borito köveret, meg a maj hartyajat, meg a ket vesejet a rajtok levő köverevel, es a jobb lapoczkat; mert felavatasi kos ez.

29:23 Meg egy kenyeret es egy olajos kalacsot es egy lepenyt a kovasztalan kenyernek kosarabol, mely az Úr előtt van;

29:24 És rakd mindezeket az Áron kezeire es az Áron fiainak kezeire, es lobaltasd meg azokat az Úr előtt.

29:25 Azutan vedd le azokat kezükről, es füstölögtesd el az oltaron az egőaldozat felett kedves illatul az Úr előtt; az Úrnak tűzaldozata az.

29:26 Vedd az Áron felavatasi kosanak szegyet is, es lobbald meg azt az Úr előtt; azutan legyen az a te reszed.

29:27 Így szenteld meg a meglobbalt szegyet es a felemelt lapoczkat, a melyet meglobbaltak es a melyet felemeltek, Áronnak es az ő fiainak felavatasi kosabol.

29:28 És legyen ez Áronnak es az ő fiainak resze örökke az Izrael fiaitol: mert felmutatott adomany ez, es felmutatott adomany legyen Izrael fiai reszeről az ő halaaldozataikbol; az Úrnak felmutatott adomany.

29:29 A szent öltözetek pedig, a melyek az Áronei, legyenek ő utana az ő fiaie, hogy azokban kenettessenek fel, es azokban allittassanak tisztökbe.

29:30 Het napon öltözzek azokba, a ki az ő fiai közül ő utana pap lesz, a ki bemenendő lesz a gyülekezet satoraba, hogy a szent helyen szolgaljon.

29:31 A felavatasi kost pedig vedd, es főzd meg annak husat szent helyen.

29:32 És a kosnak husat es a kenyeret, mely a kosarban van, a gyülekezet satoranak ajtajanal egye meg Áron es az ő fiai.

29:33 Ők egyek meg azokat, a mik altal az engeszteles törtent, hogy tisztökbe allittassanak es felszenteltessenek. De idegen ne egyek [azokbol], mert szentek azok.

29:34 Ha pedig valami megmarad az avatasi husbol vagy a kenyerből reggelig, tűzzel egesd meg a maradekot; meg ne egyek, mert szent az.

29:35 Áronnal tehat es az ő fiaival akkepen cselekedjel, a mint megparancsoltam neked; het napon at allitsd őket tisztökbe.

29:36 És naponkent keszits bűnaldozati tulkot engesztelesül, es tisztitsd meg az oltart, mikor engesztelő aldozatot vegzesz rajta, es kend meg azt, hogy megszenteltessek.

29:37 Het napon tegy engesztelő aldozatot az oltaron; es szenteld meg azt, hogy felette igen szentseges legyen az oltar. Valami illeti az oltart, szent legyen.

29:38 Ez pedig az, a mit aldoznod kell az oltaron: Esztendős ket baranyt mindennap szüntelen.

29:39 Az egyik baranyt reggel aldozd meg, a masik baranyt pedig aldozd meg estennen.

29:40 És az egyik baranyhoz [vegy] egy tized lisztlangot, egy negyed hin-nyi sajtolt olajjal vegyitve; italaldozatul pedig egy negyed hin-nyi bort.

29:41 A masik baranyt estennen aldozd meg, ugyanazzal az etel- es italaldozattal keszitsd azt, mint reggel; kedves illatul, tűzaldozatul az Úrnak.

29:42 Szüntelen egőaldozat legyen az a ti nemzetsegeitek között a gyülekezet satoranak ajtajanal az Úr előtt, a hol megjelenek nektek, hogy veled ott szoljak.

29:43 Ott jelenek meg az Izrael fiainak, es megszenteltetik az en dicsősegem altal.

29:44 És megszentelem a gyülekezetnek satorat es az oltart; Áront es az ő fiait is megszentelem, hogy papjaim legyenek.

29:45 És az Izrael fiai között lakozom, es nekik Istenök leszek.

29:46 És megtudjak, hogy en, az Úr vagyok az ő Istenök, a ki kihoztam őket Égyiptom földeről, hogy közöttök lakozhassam, en, az Úr az ő Istenök.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase