Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 28

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

28:1 Te pedig hivasd magadhoz a te atyadfiat Áront, es az ő fiait ő vele az Izrael fiai közűl, hogy papjaim legyenek: Áron, Nadab, Abihu, Eleazar, Ithamar, Áronnak fiai.

28:2 És csinalj szent ruhakat Áronnak a te atyadfianak, dicsősegere es ekessegere.

28:3 És szolj minden bölcs szivűeknek, a kiket betöltöttem a bölcseseg lelkevel, hogy csinaljak meg az Áron ruhait, az ő felszentelesere, hogy papom legyen.

28:4 Ezek pedig a ruhak, a melyeket keszitsenek: hosen, efod, palast, koczkas köntös, süveg es öv. És csinaljanak szent ruhakat Áronnak a te atyadfianak, es az ő fiainak, hogy papjaim legyenek.

28:5 Vegyek hat ők elő az aranyat, es a kek, es a biborpiros, es a karmazsinszinű [fonalat] es a len[fonalat.]

28:6 És csinaljak az efodot aranybol, kek es biborpiros, karmazsinszinű es sodrott lenből, mestermunkaval.

28:7 Ket vallkötő is legyen hozza kapcsolva a ket vegehez, hogy összekapcsoltathassek.

28:8 Átkötő öve pedig, a mely rajta van, ugyanolyan mivű es abbol valo legyen; aranybol, kek, es biborpiros, es karmazsinszinű, es sodrott lenből.

28:9 Annakutana vegy ket onix-követ, es mesd fel azokra az Izrael fiainak neveit.

28:10 Hatnak nevet az egyik kőre, a masik hatnak nevet pedig a masik kőre, az ő születesök szerint.

28:11 Kőmetsző munkaval, a mint a pecsetet metszik, [ugy] metszesd e ket követ az Izrael fiainak neveire; köröskörűl arany boglarokba csinald azokat.

28:12 És tedd e ket követ az efod vallkötőire, az Izrael fiaira valo emlekeztetes kövei gyanant, hogy emlekeztetőül hordozza Áron azoknak neveit az ő ket vallan az Úr előtt.

28:13 Csinalj annakokaert arany boglarokat,

28:14 És ket lanczot tiszta aranybol; fonatekosan csinald azokat; sodrott mivűek legyenek, es tedd ra a sodrott lanczokat a boglarokra.

28:15 Azutan csinald meg az iteletnek hosenet mestermunkaval; ugy csinald mint az efodot csinaltad: aranybol, kek, es biborpiros, es karmazsinszinű, es sodrott lenből csinald azt.

28:16 Negyszögű legyen, ketretű, egy arasznyi hosszu es egy arasznyi szeles.

28:17 És foglalj abba befoglalni valo köveket; negy sor követ, ilyen sorban: szardiusz, topaz es smaragd; ez az első sor.

28:18 A masodik sor pedig: karbunkulus, zafir es gyemant.

28:19 A harmadik sor: jaczint, agat es amethiszt.

28:20 A negyedik sor: krizolith, onix es jaspis; arany boglarokba legyenek foglalva.

28:21 A kövek tehat az Izrael fiainak nevei szerint legyenek, tizenkettő [legyen] az ő nevök szerint; mint a pecset, ugy legyen metszve, mindenik a rea valo nevvel, a tizenket nemzetseg szerint.

28:22 A hosenre pedig csinalj fonatekos lanczokat, sodrott mivűeket, tiszta aranybol.

28:23 És csinalj a hosenre ket arany karikat, es tedd a ket karikat a hosen ket szegletere.

28:24 És a ket arany fonatekot fűzd a hosen ket szegleten levő karikakba.

28:25 A ket fonateknak ket veget pedig foglald a ket boglarhoz, es tűzd az efodnak vallkötőihez, annak előreszere.

28:26 Csinalj [meg] ket arany karikat, es tedd azokat a hosen ket szegletere, azon a szelen, a mely befele van az efod felől.

28:27 És csinalj [meg] ket arany karikat, es tedd azokat az efod ket vallkötőjere alol, annak előresze felől egybefoglalasahoz közel, az efod öve felett.

28:28 És csatoljak a hosent az ő karikainal fogva az efod karikaihoz, kek zsinorral, hogy az efod öve felett legyen, es el ne valjek a hosen az efodtol.

28:29 És viselje Áron az Izrael fiainak neveit az itelet hosenen, az ő szive felett, a mikor bemegy a szenthelyre, emlekeztetőűl az Úr előtt szüntelen.

28:30 Azutan tedd az iteletnek hosenebe az Urimot es Thummimot, hogy legyenek azok az Áron szive felett, a mikor bemegy az Úr eleibe, es hordozza Áron az Izrael fiainak iteletet az ő sziven az Úr szine előtt szüntelen.

28:31 És csinald az efod palastjat egeszen kek lenből.

28:32 Közepen legyen nyilas a fejenek; a nyilasnak szegese legyen köröskörűl, takacsmunka, olyan legyen mint a panczel nyilasa, hogy el ne szakadjon.

28:33 És ennek also peremere csinalj granatalmakat, kek, es biborpiros, es karmazsinszinű lenből, a peremere köröskörűl, es ezek köze arany csengettyűket is köröskörűl.

28:34 Arany csengettyű, meg granatalma, arany csengettyű, meg granatalma legyen a palast peremen köröskörül.

28:35 És legyen az Áronon, a mikor szolgal, hogy hallassek annak csengese, a mikor bemegy a szenthelybe az Úr eleibe, es mikor kijön, hogy meg ne haljon.

28:36 Csinalj egy lapot is tiszta aranybol, es mesd ki arra, mint a pecsetet metszik: Szentseg az Úrnak.

28:37 És kösd azt kek zsinorra, hogy legyen az a süvegen; a süvegnek előreszen legyen az.

28:38 És legyen az az Áronnak homlokan, hogy Áron viselje a szent aldozatok körűl elkövetett vetket, a melyeket az Izrael fiai mindenfele szent adomanyaikban szentelnek. Legyen azert szüntelen a homlokan, hogy kedvesekke tegye őket az Úr előtt.

28:39 A lenköntöst pedig koczkasan keszitsd, es a süveget lenből csinald, az övet meg himző munkaval keszitsd.

28:40 Az Áron fiainak is csinalj köntösöket, es csinalj nekik öveket is, meg süvegeket is csinalj nekik, dicsősegökre es ekessegökre.

28:41 És öltöztesd fel azokba Áront a te atyadfiat, es az ő fiait vele együtt, es kend fel őket, iktasd be őket tisztjökbe, es szenteld fel őket, hogy papjaimma legyenek.

28:42 Csinalj nekik labravalokat is gyolcsbol, hogy befödjek [azoknak ]mezitelen testet, es az agyektol a tomporig erjenek.

28:43 És legyenek azok Áronon es az ő fiain, a mikor bemennek a gyülekezet satoraba, vagy a mikor az oltarhoz jarulnak, a szenthelyen valo szolgalattetelre, hogy bűnt ne vigyenek oda es meg ne haljanak. Örökkevalo rendtartas ez [Áron]nak es az ő magvanak ő utana.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase