Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

23:1 Hazug hirt ne hordj; ne fogj kezet a gonoszszal, hogy hamis tanu [ne] legy.

23:2 Ne indulj a sokasag utan a gonoszra, es peres ügyben ne vallj a sokasaggal tartva, annak elforditasara.

23:3 Szegenynek se kedvezz az ő peres ügyeben.

23:4 Ha előltalalod ellenseged eltevedt ökret vagy szamarat: hajtsd vissza neki.

23:5 Ha latod, hogy annak a szamara, a ki teged gyűlöl, a teher alatt fekszik, vigyazz, rajta ne hagyd; oldd le azt ő vele együtt.

23:6 A te szegenyednek igazsagat el ne forditsd az ő pereben.

23:7 A hazug beszedtől tavol tartsd magad, es az artatlant s az igazat meg ne öld; mert en nem adok igazat a gonosznak.

23:8 Ajandekot el ne vegy: mert az ajandek megvakitja a szemeseket, es elforditja az igazak ügyet.

23:9 A jövevenyt ne nyomorgasd; hiszen ti ismeritek a jöveveny eletet, mivelhogy jövevenyek voltatok Égyiptom földen.

23:10 Hat esztendeig vesd be a te földedet es takard be annak termeset;

23:11 A hetedikben pedig pihentesd azt, es hagyd ugy, hogy egyek meg a te neped szegenyei; a mi pedig ezektől megmarad, egye meg a mezei vad. E kepen cselekedjel szőlőddel es olajfaddal is.

23:12 Hat napon at vegezd dolgaidat, a hetedik napon pedig nyugodjal, hogy nyugodjek a te ökröd es szamarad, es megpihenjen a te szolgalod fia es a jöveveny.

23:13 Mindazt, a mit nektek mondtam, megtartsatok, es idegen istenek nevet ne emlegessetek; ne hallassek az a te szadbol.

23:14 Haromszor szentelj nekem innepet esztendőnkent.

23:15 A kovasztalan kenyer innepet tartsd meg; het nap egyel kovasztalan kenyeret, a mint megparancsoltam neked, az Abib honap ideje alatt; mert akkor jöttel ki Égyiptombol: es üres [kezzel senki] se jelenjek meg szinem előtt.

23:16 És az aratas innepet, munkad zsengejet, a melyet elvetettel a mezőn; es a takarodas innepet az esztendő vegen, a mikor termesedet betakaritod a mezőről.

23:17 Esztendőnkent haromszor jelenjek meg minden ferfiad az Úr Isten szine előtt.

23:18 Ne ontsd ki az en aldozatom veret kovaszos kenyer mellett, es ünnepi [aldozatom] kövere meg ne maradjon reggelig.

23:19 A te földed zsengejenek elsejet vidd el a te Uradnak Istenednek hazaba. Ne főzd meg a gödölyet az ő anyjanak tejeben.

23:20 Íme en Angyalt bocsatok el te előtted, hogy megőrizzen teged az utban, es bevigyen teged arra a helyre, a melyet elkeszitettem.

23:21 Vigyazz magadra előtte, es hallgass az ő szavara; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszsagaitokat; mert az en nevem van ő benne.

23:22 Mert ha hallgatandasz az ő szavara; es mindazt megcselekedended, a mit mondok: akkor ellensege leszek a te ellensegeidnek, es szorongatom a te szorongatoidat.

23:23 Mert az en Angyalom te előtted megyen es beviszen teged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeusok, Kananeusok, Khivveusok es Jebuzeusok köze, es kiirtom azokat.

23:24 Ne imadd azoknak isteneit es ne tiszteld azokat, es ne cselekedjel az ő cselekedeteik szerint; hanem inkabb döntögesd le azokat es tördeld össze balvanyaikat.

23:25 És szolgaljatok az Urat a ti Istenteket, akkor megaldja a te kenyeredet es vizedet; es eltavolitom ti közűletek a nyavalyat.

23:26 El sem vetel, meddő sem lesz a te földeden [semmi]; napjaid szamat teljesse teszem.

23:27 Az en rettentesemet bocsatom el előtted, es minden nepet megrettentek, a mely köze megy, es minden ellensegedet elfutamtatom előtted.

23:28 Darazsat is bocsatok el előtted, es kiűzi előled a Khivveust, Kananeust es Khitteust.

23:29 De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztava ne legyen, es meg ne sokasodjek ellened a mezei vad.

23:30 Lassan-lassan űzöm őt ki előled, mig megszaporodol es birhatod a földet.

23:31 És hatarodat a veres tengertől a Filiszteusok tengereig vetem, es a pusztatol fogva a folyovizig: mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, es kiűzöd azokat előled.

23:32 Ne köss szövetseget se azokkal, se az ő isteneikkel.

23:33 Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek teged ellenem: mert ha az ő isteneiket szolgalnad, vesztedre lenne az neked.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase