Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

22:1 Ha valaki ökröt vagy baranyt lop, es levagja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörert, es negy juhot egy baranyert.

22:2 Ha haz-fölveresen kapjak a tolvajt, es [ugy] megverik, hogy meghal, nincs verbűn miatta.

22:3 Ha rea sütött a nap, verbűn van miatta: fizessen; ha nincs neki: adassek el tolvajsagaert.

22:4 Ha elevenen kapjak kezeben a lopott joszagot, akar ökör, akar szamar, akar juh: ket annyit fizessen erette.

22:5 Ha valaki mezőt vagy szőlőt etet le, ugy hogy barmat elereszti, es az a mas mezejen legel: mezejenek javabol es szőlőjenek javabol fizesse meg a kart.

22:6 Ha tűz tamad, es tövisbe kap, es megeg az asztag, vagy a labon allo gabona, vagy a mező: fizesse meg a kart, a ki a tüzet gyujtotta.

22:7 Ha valaki penzt vagy edenyeket ad felebaratjanak megőrzes vegett, es ellopjak annak a ferfiunak hazabol: ha megtalaljak a tolvajt, fizessen ketannyit.

22:8 Ha nem talaljak meg a tolvajt, a haz urat vigyek a birak eleibe: hogy nem nyujtotta-e ki kezet az ő felebaratja vagyonara.

22:9 Akarmi bűn dolgaban, akar ökör, akar szamar, akar juh, akar ruha, akarmi elveszett joszag az, a miről azt mondja: ez az; mindkettőjük ügye a birak eleibe menjen, es a kit a birak bűnösnek mondanak, fizessen ket annyit az ő felebaratjanak.

22:10 Ha valaki szamarat, vagy ökröt, vagy baranyt, vagy akarmifele barmot ad az ő felebaratja gondviselese ala, es az elhull, vagy megserül, vagy elhajtatik, ugy hogy senki sem latta:

22:11 Az Úrra valo esküves legyen kettejök közt, hogy nem nyujtotta-e ki kezet felebaratja vagyonara; es ezt fogadja el annak ura, es az semmit se fizessen.

22:12 Ha pedig elloptak tőle: megfizesse az uranak.

22:13 Ha szettepetett, hozza el azt bizonysagul; a szettepettet nem fizeti meg.

22:14 Ha pedig valaki kölcsön ker az ő felebaratjatol, es az megserül vagy elhull uranak tavolleteben: fizesse meg a kart.

22:15 Ha ura vele van, nem fizet; ha berbe adatott, berebe megy.

22:16 Ha valaki hajadont csabit el, a ki nincs eljegyezve, es vele hal: jegyajandekkal jegyezze azt el maganak felesegül.

22:17 Ha annak atyja nem akarja azt neki adni: annyi penzt adjon, a mennyi a hajadonok jegyajandeka.

22:18 Varazslo asszonyt ne hagyj eletben.

22:19 A ki barommal közösül, halallal lakoljon.

22:20 A ki isteneknek aldozik, nem csupan az Úrnak, megölettessek.

22:21 A jövevenyen ne hatalmaskodjal, es ne nyomorgasd azt, mert jövevenyek voltatok Égyiptom földen.

22:22 Egy özvegyet vagy arvat se nyomoritsatok meg.

22:23 Ha nyomorgatod azt, es hozzam kialt, meghallgatom az ő kialtasat.

22:24 És felgerjed haragom, es megöllek titeket fegyverrel, es a ti felesegeitek özvegyekke lesznek, a ti fiaitok pedig arvakka.

22:25 Ha penzt adsz kölcsön az en nepemnek, a szegenynek a ki veled van; ne legy hozza olyan, mint a hitelező; ne vessetek rea uzsorat.

22:26 Ha zalogba veszed a te felebaratod felső ruhajat: naplemente előtt visszaadd azt neki:

22:27 Mert egyetlen takaroja, testenek ruhaja az: miben haljon? Bizony, ha en hozzam kialt, meghallgatom; mert en irgalmas vagyok.

22:28 A birakat ne szidalmazd, es neped fejedelmet ne atkozd.

22:29 Gabonaddal es boroddal ne keslekedjel; fiaid elsőszülöttet nekem add.

22:30 Hasonlokepen cselekedjel ökröddel, juhoddal; het napig legyen az ő anyjaval, a nyolczadik napon nekem add azt.

22:31 És szent emberek legyetek en előttem; a mezőn szettepett hust meg ne egyetek; az ebnek vessetek azt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase