Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

21:1 Ezek pedig azok a rendeletek, a melyeket eleikbe kell terjesztened:

21:2 Ha heber szolgat vasarolsz, hat esztendeig szolgaljon, a hetedikben pedig szabaduljon fel ingyen.

21:3 Ha egyedűl jött, egyedűl menjen el; ha feleseges ember, menjen el vele a felesege is.

21:4 Ha az ő ura adott neki feleseget, es [ez] fiakat vagy leanyokat szűlt neki: az asszony, gyermekeivel együtt legyen az ő urae; ő pedig egyedűl menjen el.

21:5 De ha a szolga azt mondana: Szeretem az en uramat, az en felesegemet es fiaimat, nem akarok felszabadulni:

21:6 Akkor vigye őt az ő ura a birak ele, es allitsa az ajtohoz vagy az ajtofelhez, es az ő ura furja altal az ő fület arral; es szolgalja őt mindörökke.

21:7 És ha valaki az ő leanyat szolgaloul adja el, ne ugy menjen el, mint a szolgak mennek.

21:8 Ha nem tetszik az ő uranak, hogy eljegyezze őt maganak, akkor valtassa ki; arra, hogy idegen nepnek eladja, nincs hatalma, mivel hűtelen volt hozza.

21:9 Ha pedig a fianak jegyzi el őt: a leanyok törvenye szerint cselekedjek vele.

21:10 Ha mast vesz maganak: [ennek] etelet, ruhazatat es hazassagbeli igazat alabb ne szallitsa.

21:11 Ha ezt a harmat nem cselekszi vele: akkor menjen az el ingyen, fizetes nelkűl.

21:12 A ki ugy megver valakit, hogy meghal, halallal lakoljon.

21:13 De ha nem leselkedett, hanem Isten ejtette kezebe: ugy helyet rendelek neked, a hova meneküljön.

21:14 Ha pedig valaki szandekosan tör felebaratja ellen, hogy azt orvul megölje, oltaromtol is elvidd azt a halalra.

21:15 A ki megveri az ő atyjat vagy anyjat, halallal lakoljon.

21:16 A ki embert lop, es eladja azt, vagy kezeben kapjak, halallal lakoljon.

21:17 A ki szidalmazza az ő atyjat vagy anyjat, halallal lakoljon.

21:18 És ha ferfiak összevesznek, es megüti valaki az ő felebaratjat kővel vagy öklevel, es nem hal meg, hanem agyba esik:

21:19 Ha felkel, es mankojan kinn jar: ne legyen büntetve az, a ki megütötte; csupan fekveseert fizessen es gyogyittassa meg.

21:20 Ha pedig valaki ugy üti meg szolgajat vagy szolgalojat bottal, hogy az meghal keze alatt, büntettessek meg.

21:21 De ha egy vagy ket nap eletben marad, ne büntettessek meg, mert penze [ara] az.

21:22 Ha ferfiak veszekednek es meglöknek valamely terhes asszonyt, ugy hogy idő előtt szűl, de [egyeb] veszedelem nem törtenik: birsagot fizessen a szerint, a mint az asszony ferje azt rea kiveti, de birak előtt fizessen.

21:23 De ha veszedelem törtenik: akkor eletert eletet adj.

21:24 Szemet szemert, fogat fogert, kezet kezert, labat labert;

21:25 Égetest egetesert, sebet sebert, keket kekert.

21:26 Ha valaki az ő szolgajanak szemet, vagy szolgalojanak szemet ugy üti meg, hogy elpusztul, bocsassa azt szabadon az ő szemeert.

21:27 Ha pedig szolgajanak fogat, vagy szolgalojanak fogat üti ki, bocsassa azt szabadon az ő fogaert.

21:28 Ha ferfit vagy asszonyt öklel meg egy ökör, ugy hogy meghal: kővel köveztessek meg az ökör, es husat meg ne egyek; de az ökörnek ura artatlan.

21:29 De ha az ökör azelőtt is öklelős volt, es annak urat megintettek, es meg sem őrizte azt, es ferfit vagy asszonyt ölt meg: az ökör köveztessek meg, es az ura is halallal lakoljon.

21:30 Ha penzvaltsagot vetnek rea, fizessen lelke valtsagaert annyit, a mennyit rea kivetnek.

21:31 Akar fiut ökleljen meg, akar leanyt ökleljen meg: e szerint a rendelet szerint kell cselekedni.

21:32 Ha szolgat öklel meg az ökör vagy szolgalot: adassek azok uranak harmincz ezüst siklus, az ökör pedig köveztessek meg.

21:33 Ha pedig valaki vermet nyit meg, vagy ha valaki vermet as, es nem fedi azt be, es ökör vagy szamar esik bele:

21:34 A verem ura fizessen; penzül teritse meg azok uranak, a hulla pedig legyen az öve.

21:35 És ha valakinek ökre megdöfi az ő felebaratja ökret, ugy hogy az elpusztul: adjak el az eleven ökröt, es az arat osszak meg, es a hullat is osszak el.

21:36 Vagy ha tudtak, hogy az ökör mar azelőtt öklelős volt, es nem őrizte azt annak ura: fizessen ökröt az ökörert, a hulla pedig az öve legyen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase