Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

20:1 És szola Isten mindezeket az igeket, mondvan:

20:2 Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak teged Égyiptomnak földeről, a szolgalat hazabol.

20:3 Ne legyenek neked idegen isteneid en előttem.

20:4 Ne csinalj magadnak faragott kepet, es semmi hasonlot azokhoz, a melyek fenn az egben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

20:5 Ne imadd es ne tiszteld azokat; mert en, az Úr a te Istened, feltőn- szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyak vetket a fiakban, harmad es negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

20:6 De irgalmassagot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, es az en parancsolatimat megtartjak.

20:7 Az Úrnak a te Istenednek nevet hiaba fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetes nelkül, a ki az ő nevet hiaba felveszi.

20:8 Megemlekezzel a szombatnaprol, hogy megszenteljed azt.

20:9 Hat napon at munkalkodjal, es vegezd minden dolgodat;

20:10 De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tegy azon se magad, se fiad, se leanyod, [se] szolgad, se szolgaloleanyod, se barmod, se jövevenyed, a ki a te kapuidon belől van;

20:11 Mert hat napon teremte az Úr az eget es a földet, a tengert es mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovek. Azert megalda az Úr a szombat napjat, es megszentele azt.

20:12 Tiszteld atyadat es anyadat, hogy hosszu ideig elj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ad te neked.

20:13 Ne ölj.

20:14 Ne paraznalkodjal.

20:15 Ne lopj.

20:16 Ne tegy a te felebaratod ellen hamis tanubizonysagot.

20:17 Ne kivand a te felebaratodnak hazat. Ne kivand a te felebaratodnak feleseget, se szolgajat, se szolgaloleanyat, se ökret, se szamarat, es semmit, a mi a te felebaratode.

20:18 Az egesz nep pedig latja vala a mennydörgeseket, a villamlasokat, a kürt zengeset es a hegy füstölgeset. És latja vala a nep, es megremüle, es hatrabb alla.

20:19 És mondanak Mozesnek: Te beszelj velünk, es mi hallgatunk; de az Isten ne beszeljen velünk, hogy meg ne haljunk.

20:20 Mozes pedig monda a nepnek: Ne feljetek; mert azert jött az Isten, hogy titeket megkisertsen, es hogy az ő felelme legyen előttetek, hogy ne vetkezzetek.

20:21 Tavol alla azert a nep, Mozes pedig közelebb mene a felhőhöz, melyben az Isten vala.

20:22 És monda az Úr Mozesnek: Ezt mondd az Izrael fiainak: Magatok lattatok, hogy az egből beszeltem veletek.

20:23 Ne csinaljatok en mellem ezüst isteneket, es arany isteneket se csinaljatok magatoknak.

20:24 Földből csinalj nekem oltart, es azon aldozd a te egő- es halaaldozatodat, juhaidat es ökreidet. Valamely helyen akarom, hogy az en nevemről megemlekezzetek, elmegyek tehozzad es megaldalak teged.

20:25 Ha pedig kövekből csinalsz nekem oltart, ne epitsd azt faragott [kő]ből: mert a mint farago vasadat ravetetted, megfertőztetted azt.

20:26 Lepcsőkön se menj fel az en oltaromhoz, hogy a te szemermed fel ne fedeztessek azon.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase