Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

18:1 És meghalla Jethro, Midian papja, Mozes ipa, mindazt a mit Isten Mozessel es Izraellel az ő nepevel cselekedett vala, hogy kihozta az Úr Izraelt Égyiptombol.

18:2 És felveve Jethro, a Mozes ipa Czipporat, a Mozes feleseget - miutan haza bocsatotta őt -

18:3 És az ő ket fiat is, a kik közűl az egyiknek neve Gersom, mert azt mondotta vala: Bujdoso valek az idegen földön;

18:4 A masiknak neve pedig Eliezer; mert: Az en atyam Istene segitsegül volt nekem es megszabaditott engem a Farao fegyveretől.

18:5 Eljuta tehat Jethro, a Mozes ipa, az ő fiaival es felesegevel Mozeshez a pusztaba, a hol ő taborozott vala az Isten hegye mellett.

18:6 És megizene Mozesnek: Én Jethro a te ipad megyek te hozzad a te felesegeddel es az ő ket fia is ő vele.

18:7 Kimene azert Mozes az ő ipa eleibe es meghajta magat es megcsokola őt; es megkerdek egymast allapotuk felől es bemenenek a satorba.

18:8 És elbeszele Mozes az ő ipanak mind azt, a mit az Úr a Faraoval es az Égyiptombeliekkel cselekedett vala Izraelert; mindazt a sok bajt, a melyek utközben ertek vala őket, es [mimodon] szabaditotta meg őket az Úr.

18:9 És örvendeze Jethro mindazon a jon, a mit az Úr az Izraellel cselekedett vala, hogy megszabadita őt az Égyiptombeliek kezeből.

18:10 És monda Jethro: Áldott legyen az Úr, a ki megszabaditott titeket az Égyiptombeliek kezeből es a Farao kezeből; a ki megszabaditotta a nepet az Égyiptombeliek keze alol.

18:11 Most tudom mar, hogy nagyobb az Úr minden istennel; mert az [lett vesztökre], a mivel ellenök vetkeztek.

18:12 És Jethro, a Mozes ipa egőaldozattal es veresaldozattal aldozek az Istennek; Áron pedig es Izrael minden venei jövenek, hogy kenyeret egyenek a Mozes ipaval Isten előtt.

18:13 És lőn masod napon, leűle Mozes törvenyt tenni a nepnek; a nep pedig all vala Mozes előtt reggeltől estig.

18:14 S a mikor latja vala Mozes ipa mind azt, a mit ő a neppel cselekedek, monda: Mi dolog az, a mit te a neppel cselekszel; miert űlsz te egymagad, mind az egesz nep pedig előtted all reggeltől estig?

18:15 És monda Mozes az ő ipanak: Mert a nep Isten akaratat tudakolni jön hozzam;

18:16 Ha ügyök-bajok van, en hozzam jőnek es törvenyt teszek az ember között es felebaratja között es tudtara adom az Isten vegezeseit es törvenyeit.

18:17 Mozes ipa pedig monda neki: Nem jo az, a mit te cselekszel.

18:18 Felettebb kifaradsz te is, ez a nep is, a mely veled van; mert erőd felett valo dolog ez, nem vegezheted azt egymagad.

18:19 Most [azert] hallgass az en szavamra, tanacsot adok neked es az Isten veled lesz. Te legy a nepnek szoszoloja az Isten előtt, es te vidd az ügyeket Isten eleibe.

18:20 És tanitsd őket a rendeletekre es törvenyekre es add tudtokra az utat, a melyen jarniok kell es a tenni valot, a melyet tenniök kell.

18:21 És szemelj ki magad az egesz nep közűl derek, istenfelő ferfiakat, igazsagos ferfiakat, a kik gyűlölik a haszonlesest es tedd közöttük előljarokka, ezeredesekke, szazadosokka, ötvenedesekke es tizedesekke.

18:22 Ezek tegyenek iteletet a nepnek minden időben, ugy hogy minden nagyobb ügyet te elődbe hozzanak, minden csekelyebb dologban pedig ők iteljenek; igy könnyitve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzak.

18:23 Ha ezt cselekszed es az Isten is parancsolja neked: megallhatsz es az egesz nep is helyere jut bekessegben.

18:24 És hallgata Mozes az ő ipa szavara es mindazt megteve, a mit mondott vala.

18:25 És valaszta Mozes az egesz Izraelből derek ferfiakat es a nep fejeive teve őket, ezeredesekke, szazadosokka, ötvenedesekke, es tizedesekke.

18:26 És itelik vala a nepet minden időben; a nehez dolgokat Mozes ele viszik vala, minden kisebb dologban pedig ők itelnek vala.

18:27 És elbocsata Mozes az ő ipat, es ez elmene hazajaba.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase