Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

17:1 És elindula Izrael fiainak egesz gyülekezete a Szin pusztajabol, az Úr rendelesehez kepest az ő utjok rendje szerint es tabort ütenek Refidimben. De a nepnek nem vala inni valo vize.

17:2 Verseng vala azert a nep Mozessel es mondak: Adjatok nekünk vizet, hogy igyunk. És monda nekik Mozes: Miert versengtek en velem? Miert kisertitek az Urat?

17:3 És szomjuhozik vala ott a nep a vizre es zugolodek a nep Mozes ellen es monda: Miert hoztal ki minket Égyiptombol? hogy szomjusaggal ölj meg minket, gyermekeinket es barmainkat?

17:4 Mozes pedig az Úrhoz kialta mondvan: Mit cselekedjem ezzel a neppel? Keves hijja, hogy meg nem köveznek engemet.

17:5 És az Úr monda Mozesnek: Eredj el a nep előtt es vegy magad melle Izrael venei közűl; palczadat is, melylyel a folyot megsujtottad, vedd kezedbe es indulj el.

17:6 Íme en oda allok te elődbe a sziklara a Horeben, es te sujts a sziklara, es viz jő ki abbol, hogy igyek a nep. És ugy cselekedek Mozes Izrael venei szeme lattara.

17:7 És neveze annak a helynek nevet Masszanak es Meribanak, Izrael fiainak versengeseert, es mert kisertettek az Urat, mondvan: Vajjon köztünk van- e az Úr vagy nincsen?

17:8 Eljöve pedig Amalek es hadakozek Izrael ellen Refidimben.

17:9 És monda Mozes Jozsuenak: Valaszsz nekünk ferfiakat es menj el, ütközzel meg Amalekkel. Holnap en a halom tetejere allok es az Isten palczaja kezemben lesz.

17:10 És ugy cselekedek Jozsue a mint mondotta vala neki Mozes, megütközek Amalekkel: Mozes, Áron es Hur pedig felmenenek a halom tetejere.

17:11 És lőn, mikor Mozes felemele kezet, Izrael győz vala; mikor pedig leereszte kezet, Amalek győz vala.

17:12 Mikor azert Mozes kezei elnehezedenek, követ hozanak es alaja tevek, hogy arra űljön; Áron pedig es Hur tartjak vala az ő kezeit, egy felől az egyik, mas felől a masik, es felemelve maradanak kezei a nap lementeig.

17:13 Jozsue pedig levere Amaleket es az ő nepet fegyver elivel.

17:14 És monda az Úr Mozesnek: Írd meg ezt emlekezetül könyvbe es add tudtara Jozsuenak, hogy mindenestől eltörlöm Amalek emlekezetet az eg alol.

17:15 És epite Mozes oltart es neveze nevet Jehova-Niszszi-nek.

17:16 És monda: Megesküdött az Úr, hogy harcza lesz az Úrnak Amalek ellen nemzetsegről nemzetsegre.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase