Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

14:1 És szola az Úr Mozesnek, mondvan:

14:2 Szolj az Izrael fiainak, hogy forduljanak vissza es üssenek tabort Pi- Hahiroth előtt, Migdol között es a tenger között, Baal-Czefon előtt; ezzel atellenben üssetek tabort a tenger mellett.

14:3 Majd azt gondolja a Farao az Izrael fiai felől: Eltevelyedtek ezek e földön; körülfogta őket a puszta.

14:4 Én pedig megkemenyitem a Farao szivet, es űzőbe veszi őket, hogy megdicsőittessem a Farao altal es minden ő serege altal es megtudjak az Égyiptombeliek, hogy en vagyok az Úr. És ugy cselekedenek.

14:5 És hirül vivek az egyiptomi kiralynak, hogy elfutott a nep, es megvaltozek a Faraonak es az ő szolgainak szive a nep irant es mondanak: Mit cselekedtünk, hogy elbocsatottuk Izraelt a mi szolgalatunkbol!

14:6 Befogata tehat szekerebe es maga melle veve az ő nepet.

14:7 És vőn hatszaz valogatott szekeret es Égyiptom minden egyeb szekeret es harman-harman valanak mindeniken.

14:8 És megkemenyite az Úr a Faraonak, az egyiptomi kiralynak szivet, hogy űzőbe vegye az Izrael fiait; Izrael fiai pedig mennek vala nagy hatalommal.

14:9 És az Égyiptombeliek utanok nyomulanak es elerek őket a tenger mellett, a hol taboroznak vala, a Faraonak minden lova, szekere, meg lovasai es serege Pi-Hahiroth mellett, Baal-Czefon előtt.

14:10 A mint közeledek a Farao, Izrael fiai felemelek szemeiket, es ime az Égyiptombeliek nyomukban vannak. És nagyon megfelemlenek s az Úrhoz kialtanak az Izrael fiai.

14:11 És mondanak Mozesnek: Hat nincsenek-e Égyiptomban sirok, hogy ide a pusztaba hoztal minket meghalni? Mit cselekedel velünk, hogy kihoztal minket Égyiptombol?

14:12 Nem ez volt-e a szo, a mit szoltunk vala hozzad Égyiptomban, mondvan: Hagyj beket nekünk, hadd szolgaljunk az Égyiptombelieknek, mert jobb volt volna szolgalnunk az Égyiptombelieknek, hogynem mint a pusztaban halnunk meg.

14:13 Mozes pedig monda a nepnek: Ne feljetek, megalljatok! es nezzetek az Úr szabaditasat, a melyet ma cselekszik veletek; mert a mely Égyiptombelieket ma lattok, azokat soha többe nem latjatok.

14:14 Az Úr hadakozik ti erettetek; ti pedig veszteg legyetek.

14:15 És monda az Úr Mozesnek: Mit kialtasz hozzam? Szolj Izrael fiainak, hogy induljanak el.

14:16 Te pedig emeld fel a te palczadat es nyujtsd ki kezedet a tengerre es valaszd azt ketfele, hogy Izrael fiai szarazon menjenek at a tenger közepen.

14:17 Én pedig ime megkemenyitem az Égyiptombeliek szivet, hogy bemenjenek utanok, es megdicsőittetem a Farao altal es az ő egesz serege altal, szekerei es lovasai altal.

14:18 És megtudjak az Égyiptombeliek, hogy en vagyok az Úr, ha majd megdicsőittetem a Farao altal, az ő szekerei es lovasai altal.

14:19 Elindula azert az Istennek Angyala, a ki jar vala az Izrael tabora előtt, es mene mögejök; a felhőoszlop is elindula előlök s mögejök alla.

14:20 És oda mene az Égyiptombeliek tabora es az Izrael tabora köze; igy lőn a felhő es a setetseg: az ejszakat pedig megvilagositja vala. És egesz ejszaka nem közelitettek egymashoz.

14:21 És kinyujta Mozes az ő kezet a tengerre, az Úr pedig egesz ejjel erős keleti szellel hajta a tengert es szarazza teve a tengert, es ketfele valanak a vizek.

14:22 És szarazon menenek az Izrael fiai a tenger közepebe, a vizek pedig kőfal gyanant valanak nekik jobbkezök es balkezök felől.

14:23 Az Égyiptombeliek pedig utanok nyomulanak es bemenenek a Farao minden lovai, szekerei es lovasai a tenger közepebe.

14:24 És lőn hajnalkor, ratekinte az Úr az Égyiptombeliek taborara a tűz- es felhő-oszlopbol es megzavara az Égyiptombeliek taborat.

14:25 És megallita szekereik kerekeit es nehezen vonszoltata azokat. És mondanak az Égyiptombeliek: Fussunk az Izrael elől, mert az Úr hadakozik erettök Égyiptom ellen.

14:26 És szola az Úr Mozesnek: Nyujtsd ki kezedet a tengerre, hogy a vizek terjenek vissza az Égyiptombeliekre, az ő szekereikre s lovasaikra.

14:27 És kinyujta Mozes az ő kezet a tengerre, es reggel fele visszatere a tenger az ő elebbi allapotjara; az Égyiptombeliek pedig eleibe futnak vala, es az Úr beleveszte az egyiptomiakat a tenger közepebe.

14:28 Visszaterenek tehat a vizek es elboritak a szekereket es a lovasokat, a Faraonak minden sereget, melyek utanok bementek vala a tengerbe; egy sem marada meg közülök.

14:29 De Izrael fiai szarazon menenek at a tenger közepen; a vizek pedig kőfal gyanant valanak nekik jobb- es balkezök felől.

14:30 És megszabadita az Úr azon a napon Izraelt az Égyiptombeliek kezeből; es lata Izrael a megholt Égyiptombelieket a tenger partjan.

14:31 És lata Izrael azt a nagy dolgot, a melyet cselekedek az Úr Égyiptomban: fele azert a nep az Urat es hivenek az Úrnak es Mozesnek, az ő szolgajanak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase