Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

12:1 Szolott vala pedig az Úr Mozesnek es Áronnak Égyiptom földen, mondvan:

12:2 Ez a honap legyen nektek a honapok elseje; első legyen ez nektek az esztendő honapjai között.

12:3 Szoljatok Izrael egesz gyűlekezetenek, mondvan: E honak tizediken mindenki vegyen maganak egy baranyt az atyaknak haza szerint, hazankent egy baranyt.

12:4 Hogyha a haznep keves a baranyhoz, akkor a hazahoz közel valo szomszedjaval együtt vegyen a lelkek szama szerint; kit-kit etelehez kepest szamitsatok a baranyhoz.

12:5 A barany ep, him, egy esztendős legyen; a juhok közűl vagy a kecskek közűl vegyetek.

12:6 És legyen nalatok őrizet alatt e honap tizennegyedik napjaig, es ölje meg Izrael közsegenek egesz gyülekezete estennen.

12:7 És vegyenek a verből, es azokban a hazakban, a hol azt megeszik, hintsenek a ket ajtofelre es a szemöldökfara.

12:8 A hust pedig egyek meg azon ejjel, tűzön sütve, kovasztalan kenyerrel es keserű fűvekkel egyek meg azt.

12:9 Ne egyetek abbol nyersen, vagy vizben főtten, hanem tűzön sütve, a fejet, labszaraival es belsejevel együtt.

12:10 És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy a mi megmarad belőle reggelre, tűzzel egessetek meg.

12:11 És ilyen modon egyetek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok labaitokon es palczaitok kezetekben, es nagy sietseggel egyetek azt; mert az Úr paskhaja az.

12:12 Mert altalmegyek Égyiptom földen ezen ejszakan es megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földen, az embertől kezdve a baromig, es Égyiptom minden istene felett iteletet tartok, en, az Úr.

12:13 És a ver jelül lesz nektek a hazakon, a melyekben ti lesztek, s meglatom a vert es elmegyek mellettetek es nem lesz rajtatok a csapas veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földet.

12:14 És legyen ez a nap nektek emlekezetül, es innepnek szenteljetek azt az Úrnak nemzetsegről nemzetsegre; örök rendtartas szerint ünnepeljetek azt.

12:15 Het napig egyetek kovasztalan kenyeret; meg az első napon takaritsatok el a kovaszt hazaitokbol, mert valaki kovaszost ejendik az első naptol fogva a hetedik napig, az olyan lelek irtassek ki Izraelből.

12:16 Az első napon pedig szent gyűlestek legyen es a hetedik napon is szent gyűlestek legyen; azokon semmi munkat ne tegyetek, egyedül csak a mi eledelere valo minden embernek, azt el lehet keszitenetek.

12:17 Megtartsatok a kovasztalan kenyer innepet; mert azon a napon hoztam ki a ti seregeiteket Égyiptom földeről; tartsatok meg hat e napot nemzetsegről nemzetsegre, örök rendtartas szerint.

12:18 Az első honapban, a honapnak tizennegyedik napjan estve egyetek kovasztalan kenyeret, a honap huszonegyedik napjanak estvejeig.

12:19 Het napon at ne talaltassek kovasz a ti hazaitokban; mert valaki kovaszost ejendik, az a lelek kiirtatik Izrael gyülekezeteből, akar jöveveny, akar az orszag szülöttje legyen.

12:20 Semmi kovaszost ne egyetek, minden lakohelyeteken kovasztalan kenyeret egyetek.

12:21 Előhiva tehat Mozes Izrael minden veneit es monda nekik: Fogjatok es vegyetek magatoknak baranyt csaladaitok szerint es öljetek meg a paskhat.

12:22 És vegyetek egy kötes izsopot es martsatok a verbe, a mely az edenyben van, es hintsetek meg a szemöldökfat es a ket ajtofelet abbol a verből, a mely az edenyben van; ti közűletek pedig senki se menjen ki az ő hazanak ajtajan reggelig.

12:23 Mikor altalmegy az Úr, hogy megverje az Égyiptombelieket es meglatja a vert a szemöldökfan es a ket ajtofelen: elmegy az Úr az ajto mellett es nem engedi, hogy a pusztito bemenjen öldökölni a ti hazaitokba.

12:24 Megtartsatok azert ezt a dolgot, rendtartas gyanant, magadnak es fiaidnak mindörökre.

12:25 És mikor bementek a földre, melyet az Úr ad nektek, a mint megmondotta vala: akkor tartsatok meg ezt a szertartast.

12:26 Mikor pedig a ti fiaitok mondandjak nektek: Micsoda ez a ti szertartastok?

12:27 Akkor mondjatok: Paskha-aldozat ez az Úrnak, a ki elment az Izrael fiainak hazai mellett Égyiptomban, mikor megverte az Égyiptombelieket, a mi hazainkat pedig megoltalmazta. És a nep meghajta magat es leborula.

12:28 És menenek es ugy cselekedenek az Izrael fiai, a mint megparancsolta vala az Úr Mozesnek es Áronnak; ugy cselekedenek.

12:29 Lőn pedig ejfelkor, hogy megöle az Úr minden elsőszülöttet Égyiptomnak földen, a Faraonak elsőszülöttetől fogva, a ki az ő kiralyi szekiben űl vala, a tömlöczbeli fogolynak elsőszülötteig es a baromnak is minden első fajzasat.

12:30 És fölkele a Farao azon az ejszakan es mind az ő szolgai es egesz Égyiptom, es lőn nagy jajgatas Égyiptomban; mert egy haz sem vala, melyben halott ne lett volna.

12:31 És hivata Mozest es Áront ejszaka es monda: Keljetek fel, menjetek ki az en nepem közűl, mind ti, mind Izrael fiai es menjetek, szolgaljatok az Úrnak, a mint mondatok.

12:32 Juhaitokat is, barmaitokat is vegyetek, a mint mondatok es menjetek el es aldjatok engem is.

12:33 És az Égyiptombeliek erősen rajta valanak, hogy a nepet mentül hamarabb kiküldhessek az orszagbol; mert [azt] mondjak vala: mindnyajan meghalunk.

12:34 És a nep az ő tesztajat, minekelőtte megkelt volna, sütőteknőivel együtt ruhajaba kötve, vallara vete.

12:35 Az Izrael fiai pedig Mozes beszede szerint cselekedenek es kerenek az Égyiptombeliektől ezüst edenyeket es arany edenyeket, meg ruhakat.

12:36 Az Úr pedig kedvesse tette vala a nepet az Égyiptombeliek előtt, hogy keresökre hajlanak es kifosztak az Égyiptombelieket.

12:37 És elindulanak Izrael fiai Rameszeszből Szukhothba, mintegy hatszaz ezeren gyalog, csupan ferfiak a gyermekeken kivül.

12:38 Sok elegy nep is mene fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom.

12:39 És sütenek a tesztabol, melyet Égyiptombol hoztak vala, kovasztalan pogacsakat, mert meg nem kelhet vala, mivelhogy kiűzetenek Égyiptombol es nem keshetenek s meg eleseget sem keszitenek magoknak.

12:40 Az Izrael fiainak lakasa pedig, a mig Égyiptomban laknak, negyszaz harmincz esztendő vala.

12:41 És lőn a negyszaz harmincz esztendő vegen, lőn pedig ugyanazon napon, hogy az Úrnak minden serege kijöve Égyiptomnak földeről.

12:42 Az Úr tiszteletere rendelt ejszaka ez, a melyen kihozta őket Égyiptom földeről; az Úr tiszteletere rendelt ejszaka Izrael minden fiai előtt nemzetsegről nemzetsegre.

12:43 És monda az Úr Mozesnek es Áronnak: Ez a Paskha rendtartasa: Egy idegen szarmazasu se egyek abbol.

12:44 Akarkinek is penzen vett szolgaja akkor egyek abbol, ha körűlmetelted.

12:45 A zseller es a beres ne egyek abbol.

12:46 Egy hazban egyek meg; a hazbol ki ne vigy a husbol, es csontot se törjetek össze abban.

12:47 Izrael egesz gyülekezete keszitse azt.

12:48 És ha jöveveny tartozkodik nalad, es paskhat akarna kesziteni az Úrnak: meteltessek körűl minden ferfia, es ugy foghat annak keszitesehez, es legyen olyan, mint az orszagnak szülötte. Egy körűlmeteletlen se egyek abbol.

12:49 Egy törvenye legyen az ott születettnek es a jövevenynek, a ki közöttetek tartozkodik.

12:50 És Izrael fiai mindnyajan megcselekedek; a mint parancsolta vala az Úr Mozesnek es Áronnak, ugy cselekedenek.

12:51 Ugyanazon napon hoza ki az Úr az Izrael fiait Égyiptomnak földeről, az ő seregeik szerint.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase