Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

10:1 És monda az Úr Mozesnek: Menj be a Faraohoz, mert en kemenyitettem meg az ő szivet es az ő szolgainak szivet, azert hogy ezeket az en jeleimet megtegyem közöttök.

10:2 És azert, hogy elbeszeljed azt a te fiadnak es fiad fianak hallatara, a mit Égyiptomban cselekedtem, es jeleimet, a melyeket rajtok tettem, hogy megtudjatok, hogy en vagyok az Úr.

10:3 És bemene Mozes es Áron a Faraohoz es mondanak neki: Ezt mondja az Úr, a heberek Istene: Meddig nem akarod meg magadat megalazni en előttem? Bocsasd el az en nepemet, hogy szolgaljanak nekem.

10:4 Mert ha te nem akarod az en nepemet elbocsatani, ime en holnap saskat hozok a te hatarodra.

10:5 És elboritja a földnek szinet, ugy hogy nem lesz lathato a föld, es megemeszti a megmenekedett maradekot, a mi megmaradt nektek a jegeső utan, es megemeszt minden fat, mely nektek sarjadzik a mezőn.

10:6 És betöltik a te hazaidat, es minden szolgaidnak hazat es minden Égyiptombelinek hazat, a mit nem lattak a te atyaid, sem a te atyaid atyjai, a miota e földön vannak mind e mai napig. És megfordula s kimene a Farao elől.

10:7 A Farao szolgai pedig mondanak őneki: Meddig lesz meg ez mi nekünk romlasunkra? Bocsasd el azokat az embereket, hogy szolgaljanak az Úrnak az ő Istenöknek. Meg sem veszed-e eszedbe, hogy elvesz Égyiptom?

10:8 És visszahozak Mozest es Áront a Faraohoz s monda ez nekik: Menjetek el, szolgaljatok az Úrnak a ti Istenteknek. Kik s kik azok, a kik elmennek?

10:9 Mozes pedig monda: A mi gyermekeinkkel es veneinkkel megyünk, a mi fiainkkal es leanyainkkal, juhainkkal es barmainkkal megyünk, mert az Úrnak innepet kell szentelnünk.

10:10 Monda azert nekik: Úgy legyen veletek az Úr, a mint elbocsatlak titeket es gyermekeiteket! Vigyazzatok, mert gonoszra igyekeztek.

10:11 Nem ugy! menjetek el ti ferfiak es szolgaljatok az Úrnak, mert ti is ezt kivantatok. És elűzek őket a Farao szine elől.

10:12 És monda az Úr Mozesnek: Nyujtsd ki a te kezedet Égyiptom földere a saskaert, hogy jőjjön fel Égyiptom földere es emeszsze meg a földnek minden fűvet; mindazt a mit a jegeső meghagyott.

10:13 Kinyujta azert Mozes az ő vesszejet Égyiptom földere, es az Úr egesz nap es egesz ejjel keleti szelet tamaszta a földre. Mire reggel lőn, a keleti szel felhoza a saskat.

10:14 És feljöve a saska egesz Égyiptom földere s nagy sokasaggal szalla le Égyiptom egesz hatarara. Annak előtte sem volt olyan saska s ezutan sem lesz olyan.

10:15 És elborita az egesz föld szinet, es a föld elsötetedek, es megemeszte a földnek minden fűvet es a fanak minden gyümölcset, a mit a jegeső meghagyott vala, es semmi zöld sem marada a fan, sem a mezőnek fűven egesz Égyiptom földen.

10:16 Akkor a Farao siete hivatni Mozest es Áront es monda: Vetkeztem az Úr ellen, a ti Istenetek ellen es ti ellenetek.

10:17 Most annakokaert bocsasd meg csak ez egyszer az en vetkemet es imadkozzatok az Úrhoz a ti Istentekhez, hogy csak ezt a halalt forditsa el en tőlem.

10:18 És kimene a Farao elől es imadkozek az Úrhoz.

10:19 És fordita az Úr igen erős nyugoti szelet, es felkapa a saskat es vete azokat a veres tengerbe; egy saska sem marada egesz Égyiptom hataran.

10:20 De az Úr megkemenyite a Farao szivet, es nem bocsata el az Izrael fiait.

10:21 És monda az Úr Mozesnek: Nyujtsd ki a te kezedet az eg fele, hogy legyen setetseg Égyiptom földen es pedig tapinthato setetseg.

10:22 És kinyujta Mozes az ő kezet az eg fele, es lőn sűrű setetseg egesz Égyiptom földen harom napig.

10:23 Nem lattak egymast, es senki sem kelt fel az ő helyeből harom napig; de Izrael minden fianak vilagossag vala az ő lakhelyeben.

10:24 Akkor hivata a Farao Mozest es monda: Menjetek el, szolgaljatok az Úrnak, csak juhaitok es barmaitok maradjanak; gyermekeitek is elmehetnek veletek.

10:25 Mozes pedig monda: Sőt inkabb neked kell kezünkbe adnod veres aldozatra es egő-aldozatra valokat, hogy megaldozzuk a mi Urunknak Istenünknek.

10:26 És velünk jőnek a mi barmaink is, egy körömnyi sem marad el, mert azokbol veszünk, hogy szolgaljunk a mi Urunknak Istenünknek; magunk sem tudjuk, mivel szolgalunk az Úrnak, mig oda nem jutunk.

10:27 De az Úr megkemenyite a Farao szivet, es nem akara őket elbocsatani.

10:28 És monda neki a Farao: Menj el előlem; vigyazz magadra, hogy többe az en orczamat ne lasd; mert a mely napon az en orczamat latod, meghalsz.

10:29 Mozes pedig monda: Helyesen szolal. Nem latom többe a te orczadat.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase