Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

8:1 És monda az Úr Mozesnek: Menj be a Faraohoz es mondd neki: Azt mondja az Úr: Bocsasd el az en nepemet, hogy szolgaljanak nekem.

8:2 Ha pedig te el nem akarod bocsatani, ime en egesz hatarodat bekakkal verem meg.

8:3 És a folyoviz bekaktol pozsog es felmennek es bemennek a te hazadba es agyashazadba es agyadra es a te szolgaid hazaba es neped köze es a te kemenczeidbe es sütőteknőidbe.

8:4 És read es nepedre s minden te szolgaidra felmennek a bekak.

8:5 És monda az Úr Mozesnek: Mondd Áronnak: Nyujtsd ki kezedet a te vessződdel a folyovizekre, csatornakra es a tavakra, es hozd fel a bekakat Égyiptom földere.

8:6 És kinyujta kezet Áron Égyiptom vizeire, es bekak jövenek fel es ellepek Égyiptom földet.

8:7 De az irastudok is ugy cselekedenek az ő titkos mestersegökkel es felhozak a bekakat Égyiptom földere.

8:8 És hivata a Farao Mozest es Áront es monda: Könyörögjetek az Úrnak, hogy tavolitsa el rolam es az en nepemről a bekakat, es en elbocsatom a nepet, hogy aldozzek az Úrnak.

8:9 Mozes pedig monda a Faraonak: Parancsolj velem: mikorra könyörögjek eretted es a te szolgaidert es a te nepedert, hogy elpusztuljanak a bekak tőled es hazaidtol; es csak a folyovizben maradjanak meg.

8:10 Felele a [Farao:] Holnapra. És monda [Mozes:] A mint kivanod, hogy megtudd, hogy nincs hasonlo a mi Urunkhoz Istenünkhöz.

8:11 És eltavoznak a bekak tőled, meg a te hazaidtol, szolgaidtol es a te nepedtől; csak a folyovizben maradnak meg.

8:12 És kimene Mozes es Áron a Faraotol es kialta Mozes az Úrhoz a bekak felől, a melyeket a Faraora bocsatott vala.

8:13 És az Úr Mozes beszede szerint cselekedek es kiveszenek a bekak a hazakbol, udvarokbol es mezőkről.

8:14 És rakasokba gyűjtek azokat össze es a föld megbüszhödek.

8:15 S a mint lata a Farao, hogy baja könnyebbűl, megkemenyite az ő szivet, es nem hallgata reajok, a mint megmondotta vala az Úr.

8:16 És szola az Úr Mozesnek: Mondd Áronnak: Nyujtsd ki a te vessződet es sujtsd meg a föld porat, hogy tetvekke legyen egesz Égyiptom földen.

8:17 És akepen cselekedenek. Áron kinyujta kezet az ő vesszejevel es megsujta a föld porat, es tetvek lőnek emberen es barmon; a föld minden pora tetvekke lőn egesz Égyiptom földen.

8:18 És ugy cselekedenek az irastudok is az ő varazslasukkal, hogy tetveket hozzanak elő, de nem tehetek; es valanak a tetvek emberen es barmon.

8:19 És mondak az irastudok a Faraonak: Az Isten ujja ez. De kemeny maradt a Farao szive, es nem hallgata reajok; a mint mondotta vala az Úr.

8:20 Az Úr pedig monda Mozesnek: Kelj fel reggel es allj a Farao eleibe; ime kimegy a vizek fele, es mondd neki: Ezt mondja az Úr: Bocsasd el az en nepemet, hogy szolgaljanak nekem.

8:21 Mert ha el nem bocsatod az en nepemet, ime en bocsatok te read, a te szolgaidra es a te nepedre es a te hazaidra artalmas bogarakat, es megtelnek az Égyiptombeliek hazai artalmas bogarakkal es a föld is, a melyen ők vannak.

8:22 De különvalasztom azon a napon a Gosen földet, a melyen az en nepem lakik, hogy ne legyenek ott artalmas bogarak, azert, hogy megtudd, hogy en vagyok az Úr ezen a földön.

8:23 És különbseget teszek az en nepem között es a te neped között. Holnap leszen e jelenseg.

8:24 És akepen cselekedek az Úr; jövenek ugyanis artalmas bogarak a Farao hazara es az ő szolgai hazara, es egesz Égyiptom földen pusztava lőn a föld az artalmas bogarak miatt.

8:25 És hivata a Farao Mozest es Áront es monda: Menjetek, aldozzatok a ti Istenteknek ezen a földön.

8:26 Mozes pedig monda: Nincs renden, hogy ugy cselekedjünk, hogy mi azt aldozzuk az Úrnak a mi Istenünknek, a mi utalatos az Égyiptombeliek előtt: ime, ha azt aldozzuk az ő szemeik előtt, a mi az Égyiptombelieknek utalatos, nem köveznek-e meg minket?

8:27 Haromnapi jaro földre megyünk a pusztaba es ugy aldozunk a mi Urunknak Istenünknek, a mint megmondja nekünk.

8:28 És monda a Farao: Én elbocsatlak titeket, hogy aldozzatok a ti Uratoknak Istenteknek a pusztaban, csak nagyon messze ne tavozzatok; imadkozzatok erettem.

8:29 Mozes pedig monda: Íme en kimegyek te tőled es imadkozom az Úrhoz es eltavoznak az artalmas bogarak a Faraotol es az ő szolgaitol es az ő nepetől holnap; csak megint el ne amitson a Farao, hogy el ne bocsassa a nepet aldozni az Úrnak.

8:30 És kimene Mozes a Faraotol es imadkozek az Úrhoz.

8:31 És az Úr Mozes beszede szerint cselekedek; s eltavozanak az artalmas bogarak a Faraotol, szolgaitol es nepetől; egy sem marada.

8:32 De a Farao ezuttal is megkemenyite az ő szivet es nem bocsata el a nepet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase