Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

7:1 Az Úr pedig monda Mozesnek: Lasd, Isteneve teszlek teged a Faraonak, Áron pedig, a te atyadfia, szoszolod leszen.

7:2 Te mondj el mindent, a mit neked parancsolok; Áron pedig, a te atyadfia mondja meg a Faraonak, hogy bocsassa el Izrael fiait az ő földeről.

7:3 Én pedig megkemenyitem a Farao szivet es megsokasitom az en jeleimet es csudaimat Égyiptom földen.

7:4 És a Farao nem hallgat reatok; akkor en kezemet Égyiptomra vetem es kihozom az en seregeimet, az en nepemet, az Izrael fiait Égyiptom földeről nagy büntető iteletek altal.

7:5 S megtudjak az Égyiptombeliek, hogy en vagyok az Úr, a mikor kinyujtandom kezemet Égyiptomra es kihozandom az Izrael fiait ő közülök.

7:6 És cselekedek Mozes es Áron, a mint parancsolta vala nekik az Úr; ugy cselekedenek.

7:7 Mozes pedig nyolczvan esztendős es Áron nyolczvanharom esztendős vala, a mikor a Faraoval beszeltek.

7:8 És szola az Úr Mozesnek es Áronnak mondvan:

7:9 Ha szol hozzatok a Farao mondvan: tegyetek csudat; akkor mondd Áronnak: Vedd a te vessződet es vesd a Farao ele; kigyova lesz.

7:10 Bemene azert Mozes es Áron a Faraohoz, es ugy cselekedenek, a mint az Úr parancsolta vala; vete Áron az ő vesszejet a Farao ele es az ő szolgai ele, es kigyova lőn.

7:11 És előhiva a Farao is a bölcseket es varazslokat, es azok is, Égyiptom irastudoi, ugy cselekedenek az ő titkos mestersegökkel.

7:12 Elvete ugyanis mindenik az ő vesszejet es kigyokka lőnek; de az Áron vesszeje elnyele azok vesszejet.

7:13 És megkemenyedek a Farao szive es nem hallgata reajok, a mint megmondotta vala az Úr.

7:14 Az Úr pedig monda Mozesnek: Kemeny a Farao szive, nem akarja a nepet elbocsatani.

7:15 Eredj a Faraohoz reggel; ime ő kimegy a vizhez, es allj eleibe a folyoviz partjan, es a vesszőt, a mely kigyova valtozott vala, vedd kezedbe.

7:16 És mondd neki: Az Úr, a heberek Istene küldött engem hozzad, mondvan: Bocsasd el az en nepemet, hogy szolgaljanak nekem a pusztaban; de ime mindez ideig meg nem hallgattal.

7:17 Így szolt az Úr: Erről tudod meg, hogy en vagyok az Úr: Íme en megsujtom a vesszővel, a mely kezemben van, a vizet, a mely a folyoban van, es verre valtozik.

7:18 És a hal, a mely a folyovizben van, meghal, a folyoviz pedig megbüdösödik es irtozni fognak az Égyiptombeliek vizet inni a folyobol.

7:19 Monda azert az Úr Mozesnek: Mondd Áronnak: Vedd a te vessződet es nyujtsd ki kezedet Égyiptom vizeire; azoknak folyovizeire, csatornaira, tavaira es minden vizfogoira, hogy verre legyenek es ver legyen Égyiptom egesz földen, mind a fa-, mind a kőedenyekben.

7:20 Mozes es Áron pedig ugy cselekedenek, a mint az Úr parancsolta vala. És felemele a vesszőt es megsujta a vizet, a mely a folyoban vala a Farao előtt es az ő szolgai előtt, es mind verre valtozek a viz, a mely a folyoban vala.

7:21 A hal pedig, a mely a folyovizben vala, meghala, es megbüdösödek a folyoviz, es nem ihatanak az Égyiptombeliek a folyonak vizeből; es ver vala az egesz Égyiptom földen.

7:22 De ugy cselekedenek Égyiptom irastudoi is az ő varazslasukkal, es kemeny maradt a Farao szive es nem hallgata reajok; a mint az Úr megmondotta vala.

7:23 És elfordula a Farao es haza mene es ezen sem indula meg az ő szive.

7:24 Az Égyiptombeliek pedig mindnyajan assak vala a folyoviz melleket vizert, hogy ihassanak; mert nem ihatjak vala a folyo vizet.

7:25 És het nap telek el, a miota az Úr megsujtotta vala a folyovizet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase