Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

5:1 Annakutana pedig elmenenek Mozes es Áron es mondanak a Faraonak: Ezt monda az Úr, Izraelnek Istene: Bocsasd el az en nepemet, hogy ünnepet üljenek nekem a pusztaban.

5:2 A Farao pedig monda: Kicsoda az Úr, hogy szavara hallgassak, es elbocsassam Izraelt? Nem ismerem az Urat es nem is bocsatom el Izraelt.

5:3 Ők pedig mondanak: A heberek Istene megjelent nekünk; hadd mehessünk hat haromnapi utra a pusztaba, hogy aldozhassunk az Úrnak a mi Istenünknek, hogy meg ne verjen minket döghalallal vagy fegyverrel.

5:4 Égyiptom kiralya pedig monda nekik: Mozes es Áron! miert vonjatok el a nepet az ő munkaitol? menjetek dolgotokra.

5:5 Ezt is mondja vala a Farao: Íme a föld nepe most sok, es ti elhagyatjatok velök az ő munkaikat.

5:6 Parancsola azert a Farao azon a napon a nep sarczoltatoinak es felvigyazoinak, mondvan:

5:7 Ne adjatok többe polyvat a nepnek a teglaveteshez mint ennekelőtte; hadd menjenek el ők magok es szedjenek magoknak polyvat.

5:8 De a tegla szamat, mennyit ennekelőtte csinaltak, vessetek ki rajok; azt le ne szallitsatok, mert restek ők es azert kialtoznak, mondvan: Menjünk el, aldozzunk a mi Istenünknek.

5:9 Nehezittessek meg a szolgalat ezeken az embereken, hogy azzal legyen dolguk es ne hajtsanak hazug szora.

5:10 Kimenenek azert a nep sarczoltatoi es felvigyazoi es ezt mondak a nepnek mondvan: Ezt mondja a Farao: Nem adok nektek polyvat.

5:11 Menjetek magatok, szedjetek magatoknak polyvat onnan, a hol talaltok; mert semmi sem szallittatik le szolgalatotokbol.

5:12 És elszelede a nep egesz Égyiptom földen, hogy tarlot szedjen polyva helyett.

5:13 A sarczoltatok pedig szoritjak vala, mondvan: Vegezzetek el munkatokat, napjaban a napi munkat, mint akkor, a mikor polyva volt.

5:14 És verettetenek az Izrael fiai közül valo felvigyazok, a kiket a Farao sarczoltatoi rendeltek vala fölejök, mondvan: Miert nem vegeztetek el a ratok vetett teglaszamot sem tegnap, sem ma ugy, mint ennekelőtte?

5:15 És elmenenek az Izrael fiai közül valo felvigyazok es kialtanak a Faraohoz, mondvan: Miert cselekszel igy a te szolgaiddal?

5:16 Polyvat nem adnak a te szolgaidnak es azt mondjak nekünk: Csinaljatok teglat! És ime a te szolgaid verettetnek, a te neped pedig vetkezik.

5:17 Az pedig monda: Restek vagytok, restek, azert mondjatok: Menjünk el, aldozzunk az Úrnak!

5:18 Most pedig menjetek, dolgozzatok, polyvat ugyan nem adnak nektek, de a ratok vetett tegla-szamot be kell adnotok.

5:19 Akkor latjak vala Izrael fiainak felvigyazoi, hogy bajban vannak, mivel azt kell mondaniok: a tegla-szamot le ne szallitsatok; napjaban a napi munka meglegyen.

5:20 És mikor kijövenek a Faraotol, szembe talalkozanak Mozessel es Áronnal.

5:21 S mondanak nekik: Lasson meg titeket az Úr es iteljen meg, kik rossz hirbe kevertetek minket a Farao előtt es az ő szolgai előtt, fegyvert advan azok kezebe, hogy megöljenek minket.

5:22 És visszamene Mozes az Úrhoz es monda: Uram, miert engedsz rosszul banni ezzel a neppel! Miert küldel engem ide?

5:23 Mert attol fogva, hogy bemenek a Faraohoz, hogy a te nevedben szoljak, rosszabbul banik e neppel; megszabaditani pedig nem szabaditad meg a te nepedet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase