Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

4:1 Felele Mozes es monda: De ők nem hisznek nekem s nem hallgatnak szavamra, sőt azt mondjak: nem jelent meg neked az Úr.

4:2 Az Úr pedig monda neki: Mi az a kezedben? S ő monda: Vessző.

4:3 Vesd azt - ugymond - a földre. És vete azt a földre es lőn kigyova; es Mozes elfutamodek előle.

4:4 Monda pedig az Úr Mozesnek: Nyujtsd ki kezedet es fogd meg a farkat! És kinyujta kezet es megragada azt, es vesszőve lőn az ő kezeben.

4:5 Hogy elhigyjek, hogy megjelent neked az Úr, az ő atyaik Istene, Ábraham Istene, Izsak Istene es Jakob Istene.

4:6 És ismet monda neki az Úr: Nosza dugd kebeledbe a kezed; es kebelebe duga kezet es kihuza: ime az ő keze poklos vala, olyan mint a ho.

4:7 És monda: Dugd vissza kebeledbe a kezed: es visszaduga kezet kebelebe es kiveve azt kebeleből es ime ismet olyanna lőn mint teste.

4:8 És ha ugy lenne, hogy nem hisznek neked es nem hallgatnak az első jel szavara, majd hisznek a masodik jel szavanak.

4:9 És ha ugy lenne, hogy ennek a ket jelnek sem hisznek es nem hallgatnak szavadra: akkor merits vizet a folyovizből es öntsd a szarazra, es a viz, a mit a folyovizből meritettel, verre lesz a szarazon.

4:10 És monda Mozes az Úrnak: Kerlek, Uram, nem vagyok en ekesenszolo sem tegnaptol, sem tegnap előttől fogva, sem azota, hogy szolottal a te szolgaddal; mert en nehez ajku es nehez nyelvű vagyok.

4:11 Az Úr pedig monda neki: Ki adott szajat az embernek? Avagy ki tesz nemava vagy sikette, vagy latova vagy vakka? Nemde en, az Úr?

4:12 Most hat eredj es en leszek a te szaddal, es megtanitlak teged arra, a mit beszelned kell.

4:13 Ő pedig monda: Kerlek, Uram, csak küldd, a kit küldeni akarsz.

4:14 És felgerjede az Úr haragja Mozes ellen es monda: Nemde atyadfia neked a Levi nemzetsegből valo Áron? Tudom, hogy ő ekesenszolo es ime ő ki is jő elődbe s mihelyt meglat, örvendezni fog az ő sziveben.

4:15 Beszelj azert vele, es add szajaba a beszedeket, es en leszek a te szaddal es az ő szajaval es megtanitlak titeket arra, a mit cselekedjetek.

4:16 És ő beszel majd helyetted a nephez es ő lesz neked szaj gyanant, te pedig leszesz neki Isten gyanant.

4:17 Ezt a vesszőt pedig vedd kezedbe, hogy veghez vidd vele ama jeleket.

4:18 És mene Mozes es visszatere az ő ipahoz Jethrohoz es monda neki: Hadd menjek es terjek vissza az en atyamfiaihoz Égyiptomba, hogy meglassam, ha elnek-e meg? És monda Jethro Mozesnek: Eredj el bekesseggel.

4:19 Az Úr pedig monda Mozesnek Midianban: Eredj, terj vissza Égyiptomba; mert meghaltak mindazok a ferfiak, a kik teged halalra kerestek vala.

4:20 És felveve Mozes az ő feleseget es az ő fiait es felültete őket a szamarra es visszatere Égyiptom földere. Az Isten vesszejet pedig kezebe veve Mozes.

4:21 És monda az Úr Mozesnek: Mikor elindulsz, hogy visszaterj Égyiptomba, meglasd, hogy mindazokat a csudakat veghez vidd a Farao előtt, melyeket kezedbe adtam; en pedig megkemenyitem az ő szivet, es nem bocsatja el a nepet.

4:22 Ezt mondd azert a Faraonak: Így szolt az Úr: Elsőszülött fiam az Izrael.

4:23 Ha azt mondom neked: Bocsasd el az en fiamat, hogy szolgaljon nekem es te vonakodol elbocsatani: ime en megölöm a te elsőszülött fiadat.

4:24 És lőn az uton, egy szallason, eleibe alla az Úr es meg akarja vala őt ölni.

4:25 De Czippora egy eles követ veve es lemetsze az ő fianak előbőret es laba ele vete mondvan: Bizony, verjegyesem vagy te nekem!

4:26 És beket hagya neki. Akkor monda: Verjegyes a körűlmetelkedesert.

4:27 Áronnak pedig monda az Úr: Eredj Mozes eleibe a pusztaba! És elmene es talalkozek vele az Isten hegyenel es megcsokola őt.

4:28 Mozes pedig elbeszele Áronnak az Úr mindama szavait, melyekkel őt elküldötte vala es mindazokat a jeleket, melyeket rea bizott vala.

4:29 És mene Mozes es Áron es egybegyűjtek Izrael fiainak minden veneit.

4:30 És elmonda Áron mindazokat a beszedeket, melyeket mondott vala az Úr Mozesnek es megcselekede a jeleket a nep szemei előtt.

4:31 És hitt a nep, es megertette, hogy meglatogatta az Úr Izrael fiait es megtekintette nyomorusagukat. És meghajtak magokat es leborulanak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase