Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

3:1 Mozes pedig őrzi vala az ő ipanak, Jethronak a Midian papjanak juhait es hajta a juhokat a pusztan tul es juta az Isten hegyehez, Horebhez.

3:2 És megjelenek neki az Úr angyala tűznek langjaban egy csipkebokor közepeből, es lata, hogy ime a csipkebokor eg vala; de a csipkebokor meg nem emesztetik vala.

3:3 S monda Mozes: Oda megyek, hogy lassam e nagy csudat, miert nem eg el a csipkebokor.

3:4 És lata az Úr, hogy oda mene megnezni, es szolita őt Isten a csipkebokorbol, mondvan: Mozes, Mozes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok.

3:5 És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat labaidrol; mert a hely, a melyen allasz, szent föld.

3:6 És monda: Én vagyok a te atyadnak Istene, Ábrahamnak Istene, Izsaknak Istene es Jakobnak Istene. Mozes pedig elrejte az ő orczajat, mert fel vala az Istenre tekinteni.

3:7 Az Úr pedig monda: Latvan lattam az en nepemnek nyomorusagat, a mely Égyiptomban vagyon es meghallottam az ő sanyargatoik miatt valo kialtasukat; sőt ismerem szenvedeseit.

3:8 Le is szallok, hogy megszabaditsam őt az Égyiptombeliek kezeből es felvigyem őt arrol a földről, jo es tagas földre, tejjel es mezzel folyo földre, a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok es Jebuzeusok lakohelyere.

3:9 Mivel hat ime feljutott hozzam az Izrael fiainak kialtasa es lattam is a nyomorgatast, a melylyel nyomorgatjak őket az Égyiptombeliek:

3:10 Most azert eredj, elküldelek teged a Faraohoz es hozd ki az en nepemet, az Izrael fiait Égyiptombol.

3:11 Mozes pedig monda az Istennek: Kicsoda vagyok en, hogy elmenjek a Faraohoz es kihozzam az Izrael fiait Égyiptombol?

3:12 És felele: Én veled leszek! es ez lesz a jele, hogy en küldöttelek teged, hogy mikor kihozod a nepet Égyiptombol, ezen a hegyen fogtok szolgalni az Istennek.

3:13 Mozes pedig monda az Istennek: Íme en elmegyek az Izrael fiaihoz es ezt mondom nekik: A ti atyaitok Istene küldött engem ti hozzatok; ha azt mondjak nekem: Mi a neve? mit mondjak nekik?

3:14 És monda Isten Mozesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szolj az Izrael fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzatok.

3:15 És ismet monda Isten Mozesnek: Így szolj az Izrael fiaihoz: Az Úr, a ti atyaitoknak Istene, Ábrahamnak Istene, Izsaknak Istene es Jakobnak Istene küldött engem ti hozzatok. Ez az en nevem mind örökke es ez az en emlekezetem nemzetsegről nemzetsegre.

3:16 Menj el es gyűjtsd egybe az Izrael veneit es mondd ezt nekik: Az Úr, a ti atyaitok Istene, Ábrahamnak, Izsaknak es Jakobnak Istene megjelent nekem, mondvan: Megemlekeztem rolatok es arrol a mit elkövettek rajtatok Égyiptomban.

3:17 És mondam: Kiviszlek titeket az egyiptomi nyomorusagbol a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok es Jebuzeusok földere, tejjel es mezzel folyo földre.

3:18 És ha hallgatnak szavadra, akkor elmegy te es az Izrael venei Égyiptom kiralyahoz, s igy szoltok neki: Az Úr, a heberek Istene megjelent nekünk; most azert hadd menjünk harom napi utra a pusztaba, hogy aldozzunk az Úrnak a mi Istenünknek.

3:19 Én pedig tudom, hogy az egyiptomi kiraly nem engedi meg nektek, hogy elmenjetek, meg erőhatalomra sem.

3:20 Kinyujtom azert az en kezemet es megverem Égyiptomot mindenfele csudaimmal, melyeket veghez viszek benne; igy azutan elbocsat titeket.

3:21 És kedvesse teszem e nepet az Égyiptombeliek előtt, es leszen, hogy mikor kimentek, nem mentek üresen.

3:22 Kerjen azert minden asszony az ő szomszedasszonyatol es haza lako asszonyatol ezüst edenyeket es arany edenyeket es ruhakat; es rakjatok azokat fiaitokra es leanyaitokra, s igy foszszatok ki Égyiptomot.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase