Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

2:1 És elmene egy Levi nemzetsegeből valo ferfiu es Levi-leanyt vőn felesegűl.

2:2 És fogada meheben az asszony es fiat szűle; es lata, hogy szep az es rejtegete harom honapig.

2:3 De mikor tovabb nem rejtegethete, szerze annak egy gyekeny-ladacskat, es bekene azt gyantaval es szurokkal s beleteve a gyermeket es leteve a folyoviz szelen a sas köze.

2:4 Az ő nenje pedig megall vala tavolrol, hogy megtudja: mi törtenik vele?

2:5 És alamene a Farao leanya, hogy megfürödjek a folyovizben, szolgaloleanyai pedig jarkalnak vala a viz partjan. És meglata a ladacskat a sas között s elkülde az ő szolgaloleanyat es kihozata azt.

2:6 És kinyita es lata a gyermeket; es ime egy siro fiu. És könyörűle rajta es monda: A heberek gyermekei közűl valo ez.

2:7 Az ő nenje pedig monda a Farao leanyanak: Elmenjek-e s hivjak-e egy szoptatos asszonyt a heber asszonyok közűl, hogy szoptassa neked a gyermeket?

2:8 És a Farao leanya monda neki: Eredj el. Elmene azert a leanyzo, es elhiva a gyermek anyjat.

2:9 És monda neki a Farao leanya: Vidd el ezt a gyermeket es szoptasd fel nekem, es en megadom a te jutalmadat. És veve az asszony a gyermeket es szoptata azt.

2:10 És felnevekedek a gyermek, es vive őt a Farao leanyahoz, es fia gyanant lőn annak, es neveze nevet Mozesnek, es monda: Mert a vizből huztam ki őt.

2:11 Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mozes felnevekedek, kimene az ő atyjafiaihoz es lata az ő nehez munkajokat s lata, hogy egy Égyiptombeli ferfi üt vala egy heber ferfit az ő atyjafiai közűl.

2:12 Mikor ide-oda tekinte es lata hogy senki sincs, agyonüte az Égyiptombelit es elrejte azt a homokba.

2:13 Masnap is kimene es ime ket heber ferfi veszekedik vala. És monda annak a ki bűnös vala: Miert vered a te atyadfiat?

2:14 Az pedig monda: Kicsoda tett teged fő emberre es birova mi rajtunk? Talan engem is meg akarsz ölni, mint megöled az egyiptomit? Mozes pedig megfelemlek es monda: Bizony kitudodott a dolog.

2:15 A Farao is meghalla azt a dolgot es Mozest halalra keresteti vala: de elfuta Mozes a Farao elől es lakozek Midian földen; leűle pedig [egy] kutnal.

2:16 Midian papjanak pedig het leanya vala, es oda menenek es [vizet] huzanak es tele merek a valukat, hogy megitassak atyjoknak juhait.

2:17 A pasztorok is oda menenek es elűzek őket. Mozes pedig felkele es segitseggel lőn nekik es megitata juhaikat.

2:18 Mikor atyjokhoz Rehuelhez menenek, monda ez: Mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek?

2:19 Ők pedig mondanak: Egy egyiptombeli ferfi oltalmaza minket a pasztorok ellen, annakfelette [vizet] is huzott nekünk, es megitatta a juhokat.

2:20 S monda leanyainak: És hol van ő? miert hagytatok ott azt a ferfit? hivjatok el, hogy egyek kenyeret.

2:21 És tetszek Mozesnek, hogy ott maradjon e ferfiunal, es ez felesegül ada Mozesnek az ő leanyat, Czipporat.

2:22 És fiat szűle ez es neveze nevet Gersomnak, mert monda: Jöveveny voltam az idegen földön.

2:23 És lőn ama hosszu idő alatt, meghala az Égyiptom kiralya, Izrael fiai pedig fohaszkodnak vala a szolgasag miatt, es kialtnak vala es feljuta a szolgasag miatt valo kialtasuk Istenhez.

2:24 És meghalla Isten az ő fohaszkodasukat es megemlekezek Isten az Ábrahammal, Izsakkal es Jakobbal kötött szövetsegeről.

2:25 És megtekinte Isten az Izrael fiait es gondja vala rajok Istennek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase