Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

1:1 Ezek pedig az Izrael fiainak nevei, a kik Jakobbal Égyiptomba menenek; kiki az ő hazanepevel mene:

1:2 Ruben, Simeon, Levi es Juda;

1:3 Izsakhar, Zebulon es Benjamin;

1:4 Dan es Nafthali, Gad es Áser.

1:5 Mindazok a lelkek pedig, a kik Jakob agyekabol szarmaztak vala, hetvenen valanak. Jozsef pedig Égyiptomban vala.

1:6 És meghala Jozsef es minden ő atyjafia es az az egesz nemzedek.

1:7 Izrael fiai pedig szaporak valanak, szaporodanak es sokasodanak es igen-igen elhatalmazanak, ugy hogy megtelek velök az orszag.

1:8 Azonközben uj kiraly tamada Égyiptomban, a ki Jozsefet nem ismerte vala.

1:9 És monda az ő nepenek: Íme az Izrael fiainak nepe több, es hatalmasabb nalunknal.

1:10 Nosza banjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjek es az ne legyen, hogy ha haboru tamad, ő is ellensegünkhöz adja magat es ellenünk harczoljon es az orszagbol kimenjen.

1:11 Rendelenek azert fölejök robotmestereket, hogy nehez munkakkal sanyargassak őket. És epite a Faraonak gabonatarto varosokat, Pithomot es Ramszeszt.

1:12 De minel inkabb sanyargatjak vala őt, annal inkabb sokasodik es annal inkabb terjeszkedik vala, s felnek vala az Izrael fiaitol.

1:13 Pedig kegyetlenűl dolgoztatak az egyiptomiak az Izrael fiait.

1:14 És kemeny munkaval keseritek eletöket, sarcsinalassal, teglavetessel es mindenfele mezei munkaval, minden munkajokkal, melyeket kegyetlenűl dolgoztatnak vala velök.

1:15 És szola Égyiptom kiralya a heber babaknak, a kik közűl egyiknek Sifra, a masiknak Pua vala neve.

1:16 És monda: Mikoron heber asszonyok körűl babalkodtok, nezzetek a szűlőszekre: ha fiu az, azt öljetek meg, ha pedig leany az, hadd eljen.

1:17 De a babak felek az Istent es nem cselekedenek ugy a mint Égyiptom kiralya parancsolta vala nekik, hanem eletben hagyjak vala a gyermekeket.

1:18 Hivata annakokaert Égyiptom kiralya a babakat es monda nekik: Miert miveltetek azt, hogy eletben hagytatok a gyermekeket?

1:19 A babak pedig mondanak a Faraonak: Mert a heber asszonyok nem olyanok, mint az Égyiptombeliek: mert azok elet-erősek; minekelőtte a baba hozzajok eljutna, mar szűlnek.

1:20 Annakokaert jol tőn Isten a babakkal, a nep pedig sokasodek es igen elhatalmazek.

1:21 És lőn, hogy mivel a babak felek az Istent: megepite az ő hazukat.

1:22 Parancsola azert a Farao minden ő nepenek, mondvan: Minden fiut, a ki születik, vessetek a folyovizbe, a leanyt pedig hagyjatok mind eletben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase