Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 48

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

48:1 És lőn ezek utan, megmondak Jozsefnek: Íme a te atyad beteg; es elvive magaval az ő ket fiat Manasset es Efraimot.

48:2 És tudtara adak Jakobnak, mondvan: Íme a te fiad Jozsef hozzad jő; es összeszede erejet Izrael, s felüle az agyon.

48:3 És monda Jakob Jozsefnek: A mindenhato Isten megjelenek nekem Luzban, a Kanaan földen, es megalda engem.

48:4 És monda nekem: Íme en megszaporitlak es megsokasitlak es nepek sokasagava teszlek teged, s ezt a földet te utannad a te magodnak adom örök birtokul.

48:5 Most tehat a te ket fiad, a kik neked Égyiptom földen annakelőtte születtek, hogy en hozzad jöttem vala Égyiptomba, az enyeim; Efraim es Manasse, akar csak Ruben es Simeon, az enyeim lesznek.

48:6 Ama szülötteid pedig, kiket ő utanok nemzettel, tieid lesznek, es az ő batyjaik neveről neveztessenek az ő öröksegökben.

48:7 Mert mikor Mesopotamiabol jövek, meghala mellettem Rakhel Kanaan földen az uton, mikor meg egy dűlőföldre valek Efratatol, es eltemetem őt ott az Efrataba (azaz Bethlehembe) vezető uton.

48:8 És meglata Izrael a Jozsef fiait es monda: Kicsodak ezek?

48:9 Jozsef pedig monda az ő atyjanak: Az en fiaim, kiket Isten itt adott nekem. És monda: Hozd ide őket hozzam, hadd aldjam meg.

48:10 Mert Izraelnek szemei meghomalyosodanak a venseg miatt, [es] nem lathat vala. Közel vive tehat őket hozza, ő pedig megcsokolgata es megölelgete őket.

48:11 És monda Izrael Jozsefnek: Nem gondoltam, hogy orczadat meglathassam, es ime az Isten megengedte latnom magodat is.

48:12 Akkor kiveve Jozsef azokat az ő a[tyjanak] terdei közül, es leborula arczczal a földre.

48:13 És foga Jozsef mindkettejöket, Efraimot jobbkezevel Izrael balkeze felől; Manasset pedig balkezevel Izraelnek jobbkeze felől es közel vive őket hozza.

48:14 Izrael pedig kinyujta az ő jobbkezet es rateve Efraim fejere, pedig ő a kisebbik vala, az ő balkezet pedig Manasse fejere. Tudva teve igy kezeit, mert az elsőszülött Manasse vala.

48:15 És megalda Jozsefet s monda: Az Isten, a kinek előtte jartak az en atyaim Ábraham es Izsak; az Isten a ki gondomat viselte, a miota vagyok, mind e napig:

48:16 Amaz Angyal, ki megszabaditott engem minden gonosztol, aldja meg e gyermekeket, es viseljek az en nevemet es az en atyaimnak Ábrahamnak es Izsaknak nevet, es mint a halak szaporodjanak e földön.

48:17 Latvan pedig Jozsef, hogy az ő atyja jobbkezet Efraim fejere teve, nem tetszek neki, es megfoga atyja kezet, hogy Efraim fejeről Manasse fejere tegye at.

48:18 És monda Jozsef az ő atyjanak: Nem ugy atyam; mert ez az elsőszülött, ennek fejere tedd jobb kezedet.

48:19 Nem akara pedig az atyja es monda: Tudom fiam, tudom, ő is neppe lesz, ő is megnevekedik; de az ő öccse nalanal inkabb megnevekedik, es az ő magja nepek sokasagava lesz.

48:20 És megalda őket azon a napon, mondvan: Ha ald, teged emlitsen Izrael, mondvan: Az Isten teged olyanna tegyen mint Efraimot s Manasset. És Efraimot eleibe teve Manassenak.

48:21 És monda Izrael Jozsefnek: Íme en meghalok, de az Isten veletek lesz es vissza visz titeket a ti atyaitok földere.

48:22 Én pedig adok neked egy osztalyreszt a te atyadfiainak resze felett, melyet az Emoreustol vettem fegyveremmel es kezivemmel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase