Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 41

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

41:1 Lőn pedig ket esztendő mulvan, hogy a Farao almot lata, s ime all vala a folyoviz mellett.

41:2 És ime a folyovizből het szep es köver tehen jő vala ki, es legel vala a nadasban.

41:3 S ime azok utan mas het tehen jő vala ki a folyovizből, rutak es ösztöverek, es oda allanak vala ama tehenek melle a folyoviz partjan.

41:4 És elnyelek a rut es ösztöver tehenek a het szep es köver tehenet; es felserkene a Farao.

41:5 És elaluvek es masodszor is almot lata, es ime het gabonafej nevekedik vala egy szaron, mind teljes es szep.

41:6 És ime azok utan het vekony s keleti szeltől kiszaradt gabonafej nevekedik vala.

41:7 És elnyelek a vekony gabonafejek a het köver es teljes gabonafejet. És felserkene a Farao, es ime alom [vala.]

41:8 Reggelre kelven, nyugtalankodek lelkeben, elkülde azert es egybehivata Égyiptom minden jövendőmondojat, es minden bölcset es elbeszele nekik a Farao az ő almat, de senki sem vala, ki azokat megmagyarazta volna a Faraonak.

41:9 Szola azert a főpoharnok a Faraonak, mondvan: Az en bűneimről emlekezem e napon.

41:10 A Farao megharagudt vala az ő szolgaira, es fogsagba vettetett vala engem a testőrök főhadnagyanak hazaba, engem es a fősütőmestert.

41:11 És almot latank egy ejjel, en is, az is; mindegyikünk a maga almanak ertelme szerint almoda.

41:12 És [vala] velünk ott egy heber ifju, a testőrök főhadnagyanak szolgaja; elbeszeltük vala neki, es ő megfejte nekünk a mi almainkat; mindegyikünknek az ő alma szerint fejte meg.

41:13 És lőn, hogy a mikepen megfejte nekünk, ugy lőn: engem visszahelyeze hivatalomba, amazt pedig felakasztata.

41:14 Elkülde azert a Farao es hivata Jozsefet, es hamarsaggal kihozak őt a tömlöczből, es megborotvalkozek, ruhat valta es a Faraohoz mene.

41:15 És monda a Farao Jozsefnek: Álmot lattam es nincs a ki megmagyarazza azt: Én pedig azt hallottam rolad beszelni, hogy ha meghallod az almot, meg is magyarazod azt.

41:16 És felele Jozsef a Faraonak, mondvan: Nem en, Isten jelenti meg, a mi a Faraonak javara van.

41:17 Monda azert a Farao Jozsefnek: Álmomban ime allok vala a folyoviz partjan.

41:18 És ime a folyovizből het köver es szep tehen jő vala ki, es legel vala a nadasban.

41:19 S ime azok utan mas het tehen jő vala ki, nagyon ösztöverek, rutak es hitvanyak; egesz Égyiptom földen nem lattam azokhoz hitvanysagra hasonlokat.

41:20 És elnyelek az ösztöver es rut tehenek, az elebbi het köver tehenet.

41:21 És azok gyomrukban valanak, de nem tetszik vala meg, hogy gyomrukban volnanak, mert külsejök oly rut vala, mint az előtt. És felserkenek.

41:22 És lattam almomban, es ime het gabonafej nevekedik vala egy szaron, mind teljes es szep.

41:23 És ime het összeaszott, vekony, keleti szeltől kiszaradt gabonafej nevekedik vala azok utan,

41:24 És elnyelek a vekony gabonafejek a het szep gabonafejet. És elmondam az irastudoknak, de senki sincs, a ki megmagyarazza nekem.

41:25 És monda Jozsef a Faraonak: A Farao alma egy es ugyanaz; a mit Isten cselekedni akar, azt jelentette meg a Faraonak.

41:26 A het szep tehen, het esztendő, a het szep gabonafej az is het esztendő; az alom egy es ugyanaz.

41:27 A het ösztöver es rut tehen pedig, melyek amazok utan jöttek ki, az is het esztendő, es a het vekony, keleti szeltől kiszaradt gabonafej, az az ehsegnek het esztendeje.

41:28 Ez az a mit mondek a Faraonak, [hogy] a mit Isten cselekedni akar, megmutatta a Faraonak.

41:29 Íme het esztendő jő, [es] nagy bőseg lesz egesz Égyiptomban.

41:30 Azok utan pedig következik az ehseg het esztendeje, s minden bőseget elfelejtenek Égyiptom földen, es megemeszti az ehseg a földet.

41:31 És nem ismerszik meg az elebbi bőseg e földön az utana következő ehseg miatt, mert igen nagy lesz.

41:32 Hogy pedig a Farao alma kettős, ketszeres vala, [onnan van], mert Istennel elvegezett dolog ez, es siet az Isten azt veghez vinni.

41:33 Most azert szemeljen ki a Farao egy ertelmes es bölcs ferfit, es tegye Égyiptom földen gondviselőve.

41:34 Cselekedje [ezt a] Farao es rendeljen tiszttartokat az orszagnak, es szedjen ötödöt Égyiptom földen a het bő esztendőben.

41:35 És takaritsak be a következő jo esztendők minden termeset, es gyűjtsenek gabonat a Farao keze ala, elelműl a varosokban, es tartsak meg,

41:36 És legyen az elelem tartalekban az orszag szamara az ehseg het esztendejere, melyek elkövetkeznek Égyiptom földere, hogy el ne vesszen e föld az ehseg miatt.

41:37 És tetszek e beszed a Faraonak es minden ő szolgainak.

41:38 Monda azert a Farao az ő szolgainak: Talalhatnank-e ehhez hasonlo ferfit, a kiben az Isten lelke van?

41:39 És monda a Farao Jozsefnek: Mivelhogy Isten mind ezeket neked jelentette meg, nincs hozzad foghato ertelmes es bölcs ember.

41:40 Te legy az en hazamon főgondviselő, es minden nepem a te szavadra hallgasson, csak a kiralyiszek tesz engem nalad nagyobba.

41:41 Monda tovabba a Farao Jozsefnek: Íme fejedelemme tettelek az egesz Égyiptom földen.

41:42 És leveve a Farao a maga gyűrűjet kezeről, es ada azt Jozsef kezere; es felöltöztete őt draga gyolcs ruhaba, es aranylanczot tőn az ő nyakaba.

41:43 És meghordoztata őt az ő masodik szekeren, es kialtjak vala ő előtte: Terdet hajtsatok! Így teve őt [fejedelemme] az egesz Égyiptom földen.

41:44 És monda a Farao Jozsefnek: Én vagyok a Farao; de te nalad nelkül senki se kezet, se labat fel ne emelhesse egesz Égyiptom földen.

41:45 És neveze a Farao Jozsef nevet Czafenat-Pahneakhnak, es ada neki felesegűl Aszenathot, Potiferanak On papjanak leanyat. És kimene Jozsef Égyiptom földere.

41:46 Jozsef pedig harmincz esztendős vala, mikor a Farao előtt, az egyiptomi kiraly előtt alla. Kimene tehat Jozsef a Farao elől, es bejara az egesz Égyiptom földet.

41:47 És a föld a het bő esztendő alatt tele marokkal onta a termest.

41:48 És összegyűjte a het esztendőnek minden eleseget, mely vala Égyiptom földen, es a varosokba takarita az elelmet, [minden] varosba a körülte levő hatar elelmet takarita be.

41:49 És felhalmoza Jozsef a gabonat, mint a tenger fövenye, igen sokat, annyira, hogy megszűntek azt szamba venni, mivelhogy szama nem [vala].

41:50 Jozsefnek pedig születek ket fia az ehseg esztendejenek eljötte előtt, kiket szűle neki Aszenath, Potiferanak az On papjanak leanya.

41:51 És neveze Jozsef az elsőszülöttnek nevet Manassenak: mert [ugymond], elfelejtete en velem Isten minden en vesződsegemet, es az en atyamnak egesz hazat.

41:52 A masodiknak nevet pedig neveze Efraimnak: mivel, [ugymond], megszaporitott engem Isten az en nyomorusagomnak földen.

41:53 Eltele tehat a bőseg het esztendeje, a mely vala Égyiptomnak földen.

41:54 És elkezdődek az ehseg het esztendeje, mint megmondotta vala Jozsef; es lőn ehseg minden orszagban; de Égyiptom földen mindenütt vala kenyer.

41:55 [De] megehezek egesz Égyiptom földe is, es kenyerert kialt vala a nep a Faraohoz. - Monda pedig a Farao mind az Égyiptombelieknek: Menjetek Jozsefhez, [es] a mit mond nektek, azt miveljetek.

41:56 És az ehseg mind az egesz földön vala. Akkor mind megnyita Jozsef a [gabonas hazakat], es arulja vala az Égyiptombelieknek; mert nagyobbodik vala az ehseg Égyiptom földen.

41:57 És mind az egesz föld Égyiptomba megy vala Jozsefhez gabonat venni; mert nagy vala az ehseg az egesz földön.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase