Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 39

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

39:1 Jozsef pedig alavitetek Égyiptomba es megveve őt az Ismaelitaktol, kik őt oda vittek vala, egy egyiptomi ember Potifar, a Farao főembere, a testőrök főhadnagya.

39:2 És az Úr Jozseffel vala, es szerencses ember vala es az ő egyiptomi uranak hazaban vala.

39:3 Lata pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, es hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencsesse tesz az ő kezeben:

39:4 Kedvesse lőn azert Jozsef az ő ura előtt, es szolgal vala neki; es haza felvigyazojava teve, es mindenet, a mije vala, kezere biza.

39:5 És lőn az időtől fogva, hogy hazanak es a mije volt, mindenenek gondviselőjeve teve, megalda az Úr az egyiptomi embernek hazat Jozsefert; es az Úr aldasa vala mindenen, a mije csak volt a hazban es a mezőn.

39:6 Mindent azert valamije vala Jozsef kezere biza; es semmire sem vala gondja mellette, hanem ha az etelre, melyet megeszik vala. Jozsef pedig szep termetű es szep arczu vala.

39:7 És lőn ezek utan, hogy az ő uranak felesege Jozsefre vete szemeit, es monda: Halj velem.

39:8 Ő azonban vonakodek s monda az ő ura felesegenek: Íme az en uramnak en mellettem semmi gondja nincs az ő haza dolgaira, es a mije van, mindenet az en kezemre biza.

39:9 Senki sincs nalamnal nagyobb az ő hazaban; es tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak teged, mivelhogy te felesege vagy; hogy követhetnem hat el ezt a nagy gonoszsagot es [hogyan] vetkeznem az Isten ellen?

39:10 És lőn, hogy az asszony mindennap azt mondogata Jozsefnek, de ő nem hallgata rea, hogy vele haljon es vele egyesüljön.

39:11 Lőn azert egy napon, hogy valami dolgat vegezni a hazba bemene, es a haznep közűl senki sem vala ott benn a hazban,

39:12 És megragada őt ruhajanal fogva, mondvan: Halj velem. Ő pedig ott hagya ruhajat az [asszony] kezeben es elfuta es kimene.

39:13 És mikor latja vala az [asszony], hogy az a maga ruhajat az ő kezeben hagyta, es kifutott:

39:14 Összehiva a haznepet es szola hozzajuk, mondvan: Lassatok, heber embert hozott hozzank, hogy megcsufoljon bennünket. Bejött hozzam, hogy velem haljon, s en fenszoval kialtek.

39:15 És lőn, a mint hallja vala, hogy fenszoval kezdek kialtani, ruhajat nalam hagya es elfuta es kimene.

39:16 Megtarta azert az ő ruhajat maganal, mig az ő ura haza jöve.

39:17 S ilyen szokkal szola hozza, mondvan: Bejöve hozzam a heber szolga, a kit ide hoztal, hogy szegyent hozzon ream.

39:18 És mikor fenszoval kezdtem kialtani, ruhajat nalam hagya es kifuta.

39:19 És lőn, a mint hallja az ő ura az ő felesegenek beszedeit, melyeket neki beszelt, mondvan: Ilyesmiket tett velem a te szolgad; haragra gerjede.

39:20 Veve azert Jozsefet az ő ura es vete őt a tömlöczbe, melyben a kiraly foglyai valanak fogva, es ott vala a tömlöczben.

39:21 De az Úr Jozseffel vala, es kiterjeszte rea az ő kegyelmesseget es kedvesse teve őt a tömlöcztarto előtt.

39:22 És a tömlöcztarto mind azokat a foglyokat, kik a tömlöczben valanak, Jozsef kezebe ada, ugyhogy a mi ott törtenik vala, minden ő altala törtenek.

39:23 És semmi gondja nem vala a tömlöcztartonak azokra, a melyek keze alatt valanak, mivelhogy az Úr vala [Jozseffel], es valamit cselekeszik vala, az Úr szerencsesse teszi vala.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase