Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 36

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

36:1 Ez Ézsaunak (azaz Edomnak) nemzetsege.

36:2 Ézsau a Kananeusok leanyai közűl vette vala felesegeit: Adat, a Khitteus Élonnak leanyat; es Oholibamat, Anahnak leanyat, a ki Khivveus Czibhon leanya vala.

36:3 És Boszmathot, az Ismael leanyat, Nebajothnak hugat.

36:4 Szűle pedig Ada Ézsaunak Elifazt; es Boszmath szűle Rehuelt.

36:5 Oholibama pedig szűle Jehust, Jahlamot es Koret. Ezek az Ézsau fiai, kik születtek neki Kanaan földen.

36:6 És felveve Ézsau az ő felesegeit, az ő fiait, es az ő leanyait, es minden hazabeli lelket, minden juhait, barmait, es minden joszagat, melyet szerzett vala Kanaan földen, es elmene [mas] orszagba, az ő atyjafianak Jakobnak szine elől.

36:7 Mert az ő joszaguk több vala, semhogy együtt lakhattak volna, es tartozkodasuk földe nem birja vala meg őket az ő nyajaik miatt.

36:8 Letelepedek tehat Ézsau a Szeir hegyen. Ézsau pedig az Edom.

36:9 Ez Ézsaunak az Edomitak atyjanak nemzetsege a Szeir hegyen.

36:10 Ezek Ézsau fiainak nevei: Elifaz, Adanak Ézsau felesegenek fia. Rehuel, Boszmathnak Ézsau felesegenek fia.

36:11 Elifaznak fiai valanak: Theman, Omar, Czefo, Gahtam es Kenaz.

36:12 Thimna pedig Elifaznak, az Ézsau fianak agyasa vala, ki Elifaznak szűle Amaleket. Ezek Adanak, Ézsau felesegenek fiai.

36:13 Ezek pedig a Rehuel fiai: Nakhath, Zerakh, Samma, Mizza. Ezek valanak Boszmathnak, Ézsau felesegenek fiai.

36:14 Oholibamanak pedig, Ézsau felesegenek, Anah leanyanak, ki Czibhon leanya volt, ezek valanak fiai, kiket szűle Ézsaunak: Jehus, Jahlam es Korakh.

36:15 Ezek Ézsau fiainak fejedelmei: Elifaznak, Ézsau elsőszülöttenek fiai: Theman fejedelem, Omar fejedelem, Czefo fejedelem, Kenaz fejedelem.

36:16 Korakh fejedelem, Gahtam fejedelem, Amalek fejedelem. Ezek Elifaztol valo fejedelmek Edomnak orszagaban; ezek Ada fiai.

36:17 Rehuelnek pedig, az Ézsau fianak fiai ezek: Nakhath fejedelem, Zerakh fejedelem, Samma fejedelem, Mizza fejedelem. Ezek Rehueltől valo fejedelmek Edom orszagaban. Ezek Boszmathnak, Ézsau felesegenek fiai.

36:18 Ezek pedig Oholibamanak, Ézsau felesegenek fiai: Jehus fejedelem, Jahlam fejedelem, Korakh fejedelem. Ezek Oholibamatol, Anah leanyatol, Ézsau felesegetől valo fejedelmek.

36:19 Ezek Ézsau fiai, es ezek azoknak fejedelmei; ez Edom.

36:20 A Horeus Szeirnek fiai, kik ama földön laknak vala ezek: Lotan, Sobal, Czibhon, Anah.

36:21 Dison, Eczer, Disan, Ezek a Horeusok fejedelmei, Szeirnek fiai Edom orszagaban.

36:22 Lotannak pedig fiai voltak: Hori, Hemam, es Lotannak huga, Timna.

36:23 Sobalnak fiai ezek: Halvan, Manakhath, Hebal, Sefo, Onam.

36:24 Czibhonnak pedig fiai ezek: Aja es Anah, az az Anah, ki meleg forrasokat talalt a pusztaban, mikor atyjanak Czibhonnak szamarait legeltete.

36:25 Anahnak fiai ezek: Dison es Oholibama Anahnak leanya.

36:26 Disonnak fiai ezek: Hemdan, Esban, Ithran, Kheran.

36:27 Eczernek fiai ezek: Bilhan, Zahavan, Hakan.

36:28 Disannak fiai ezek: Hucz es Aran.

36:29 A Horeusok közűl valo fejedelmek pedig ezek: Lotan fejedelem, Sobal fejedelem, Czibhon fejedelem, Anah fejedelem.

36:30 Dison fejedelem, Eczer fejedelem, Disan fejedelem. Ezek a Horeusok közűl valo fejedelmek az ő fejedelemsegök szerint, Szeir tartomanyaban.

36:31 Ezek pedig a kiralyok, kik uralkodtak Edom földen minekelőtte Izrael fiai között kiraly uralkodott volna.

36:32 Kiraly vala Edomban Bela, Behor fia, s az ő varosanak neve Dinhaba vala.

36:33 És meghala Bela, uralkodek helyette Jobab, Zerakh fia, ki Boczrabol valo volt.

36:34 És meghala Jobab, es uralkodek helyette a Teman földeből valo Khusam.

36:35 És meghala Khusam es uralkodek helyette Hadad, a Bedad fia, a ki megvere a Midianitakat a Moab mezejen; az ő varosanak neve pedig Havit vala.

36:36 És meghala Hadad es uralkodek helyette a Masrekabol valo Szamla.

36:37 És meghala Szamla es uralkodek helyette Saul, a folyoviz mellett valo Rekhobothbol.

36:38 És meghala Saul es uralkodek helyette Bahal-Khanan, Akhbor fia.

36:39 És meghala Bahal-Khanan, Akhbor fia, es uralkodek helyette Hadar; es az ő varosanak neve Pahu, az ő felesegenek pedig neve Mehetabeel, a ki Mezahab leanyanak Matrednak leanya vala.

36:40 Ezek pedig az Ézsau nemzetsegeből valo fejedelmek nevei, az ő csaladjok, helyök, es nevök szerint: Timna fejedelem, Halva fejedelem, Jeteth fejedelem.

36:41 Oholibama fejedelem, Éla fejedelem, Pinon fejedelem.

36:42 Kenaz fejedelem, Theman fejedelem, Mibczar fejedelem.

36:43 Magdiel fejedelem, Hiram fejedelem. Ezek Edom fejedelmei az ő lakasok szerint, az ő öröksegök földen. Ézsau az Edomitak atyja.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase