Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 35

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

35:1 Monda pedig az Isten Jakobnak: Kelj fel, eredj fel Bethelbe es telepedjel le ott; es csinalj ott oltart amaz Istennek, ki megjelenek neked, mikor a te batyad Ézsau előtt futsz vala.

35:2 Akkor monda Jakob az ő hazanepenek, es mind azoknak, kik vele valanak: Hanyjatok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, es tisztitsatok meg magatokat, es valtoztassatok el öltözeteiteket.

35:3 És keljünk fel, es menjünk fel Bethelbe, hogy csinaljak ott oltart annak az Istennek, ki meghallgatott engem az en nyomorusagom napjan, es velem volt az uton, a melyen jartam.

35:4 Átadak azert Jakobnak mind az idegen isteneket, kik nalok valanak, es füleikből a függőket, es elasa azokat Jakob a cserfa alatt, mely Sekhem mellett vala.

35:5 És elindulanak. De Istennek rettentese vala a körűltök valo varosokon, es nem üldözek a Jakob fiait.

35:6 Eljuta azert Jakob Luzba, mely Kanaan földen van, azaz Bethelbe, ő maga es az egesz sokasag, mely ő vele vala.

35:7 És epite ott oltart, es neveze a helyet Él-Bethelnek, mivelhogy ott jelent meg neki az Isten, mikor az ő batyja előtt fut vala.

35:8 És meghala Debora, a Rebeka dajkaja, es eltemetek Bethelen alol egy cserfa alatt, es nevezek annak nevet Allon-Bakhutnak.

35:9 Az Isten pedig ismet megjelenek Jakobnak, mikor ez jöve Mesopotamiabol, es megalda őt.

35:10 És monda neki az Isten: A te neved Jakob; de ne neveztessek többe a te neved Jakobnak, hanem Izrael legyen neved. És neveze nevet Izraelnek.

35:11 És monda neki az Isten: Én [vagyok] a mindenhato Isten, nevekedjel es sokasodjal, nep es nepek sokasaga legyen te tőled; es kiralyok szarmazzanak a te agyekodbol.

35:12 És a földet, melyet adtam Ábrahamnak es Izsaknak, neked adom azt, utanad pedig a te magodnak adom a földet.

35:13 És felmene ő tőle az Isten azon a helyen, a hol vele szolott vala.

35:14 Jakob pedig emlekoszlopot allita azon a helyen, a hol szolott vele, kőoszlopot; es aldozek azon italaldozattal, es önte arra olajat.

35:15 És neveze Jakob a hely nevet, a hol az Isten szolott vala ő vele, Bethelnek.

35:16 És elindulanak Bethelből, s mikor Efratatol, hogy oda erjenek, mar csak egy dűlőföldre valanak, szűle Rakhel, es nehez vala az ő szűlese.

35:17 S vajudasa közben monda neki a baba: Ne felj, mert most is fiad lesz.

35:18 És mikor lelke kimene, mert meghala, neveze nevet Benoninak, az atyja pedig neveze őt Benjaminnak.

35:19 És meghala Rakhel, es eltemettetek az Efrataba (azaz Bethlehembe) vivő uton.

35:20 És emlekoszlopot allita Jakob az ő sirja fölött. Rakhel sirjanak emlekoszlopa az mind e mai napig.

35:21 Azutan tovabb költözek Izrael, es a Heder tornyan tul vona fel satorat.

35:22 Lőn pedig, mikor Izrael azon a földön lakozek, elmene Ruben, es hala Bilhaval, az ő atyjanak agyasaval, s meghalla Izrael. Valanak pedig a Jakob fiai tizenketten.

35:23 Lea fiai: Jakob elsőszülötte Ruben, azutan Simeon, Levi, Juda, Izsakhar es Zebulon.

35:24 Rakhel fiai: Jozsef es Benjamin.

35:25 A Rakhel szolgalojanak Bilhanak fiai: Dan es Nafthali.

35:26 A Lea szolgalojanak Zilpanak fiai: Gad es Áser. Ezek a Jakob fiai, a kik születtek neki Mesopotamiaban.

35:27 És eljuta Jakob Izsakhoz, az ő atyjahoz Mamreba, Kirjat-Arbaba, azaz Hebronba, a hol Ábraham es Izsak tartozkodnak vala.

35:28 Valanak pedig Izsak napjai szaz nyolczvan esztendő.

35:29 És kimulek Izsak es meghala, es takarittatek az ő eleihez ven korban, betelven az elettel; es eltemetek őt az ő fiai, Ézsau es Jakob.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase