Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 34

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

34:1 Kimene pedig Dina, Leanak leanya, kit Jakobnak szűlt vala, hogy meglatogassa annak a földnek leanyait.

34:2 És meglata őt Sekhem, a Khivveus Khamornak, az orszag fejedelmenek fia, es elragada őt, es vele hala es erőszakot tesz vala rajta.

34:3 És ragaszkodek az ő lelke Dinahoz a Jakob leanyahoz, es megszerete a leanyt es szivehez szol vala a leanynak.

34:4 Szola pedig Sekhem Khamornak az ő atyjanak, mondvan: Vedd nekem felesegűl ezt a leanyt.

34:5 És meghalla Jakob, hogy megszeplősitette Dinat, az ő leanyat, fiai pedig a mezőn valanak a barommal, azert veszteg marada Jakob, mig azok megjövenek.

34:6 És kimene Khamor, Sekhem atyja Jakobhoz, hogy szoljon vele.

34:7 Mikor Jakob fiai megjövenek a mezőről es meghallak a [dolgot,] elkeseredenek s nagyon megharaguvanak azok az emberek, azert hogy ocsmanysagot cselekedett Izraelben, Jakob leanyaval halvan, a minek nem kellett volna törtenni.

34:8 És szola nekik Khamor, mondvan: Az en fiam Sekhem, lelkeből szereti a ti leanyotokat, kerlek, adjatok azt neki felesegűl.

34:9 És szerezzetek velünk sogorsagot: a ti leanyaitokat adjatok nekünk, es a mi leanyainkat vegyetek magatoknak,

34:10 És lakjatok velünk; a föld előttetek van, lakjatok, s kereskedjetek rajta es birjatok azt.

34:11 Sekhem is monda a [Dina] atyjanak es az ő batyjainak: Hadd talaljak kedvet előttetek, es valamit mondotok nekem, megadom.

34:12 Akarmily nagy jegyadomanyt es ajandekot [kivantok,] megadom a mint mondjatok nekem, [csak] adjatok nekem a leanyt felesegűl.

34:13 A Jakob fiai pedig alnokul felelenek Sekhemnek es Khamornak az ő atyjanak, es szolanak, mivelhogy megszeplősitette Dinat az ő hugokat,

34:14 És mondanak nekik: Nem mivelhetjük e dolgot, hogy a mi hugunkat körűlmetelkedetlen ferfiunak adjuk; mert ez nekünk gyalazat volna.

34:15 Veletek csak ugy egyezünk, ha hasonlokka lesztek hozzank, hogy minden ferfiu körűlmetelkedjek ti köztetek.

34:16 Így a mi leanyainkat nektek adjuk, es a ti leanyaitokat magunknak vesszük, veletek lakozunk, es egy neppe leszünk;

34:17 Hogyha pedig nem hallgattok reank, hogy körűlmetelkedjetek: felveszszük a mi leanyunkat es elmegyünk.

34:18 És tetszek azoknak beszede Khamornak, es Sekhemnek a Khamor fianak.

34:19 Nem is halaszta az ifju a dolog veghezvitelet, mivelhogy igen szereti vala a Jakob leanyat; neki pedig atyja hazanepe között mindenkinel nagyobb becsűlete vala.

34:20 Elmene azert Khamor es Sekhem az ő fia az ő varosuk kapujaba; es szolanak az ő varosuk ferfiaival, mondvan:

34:21 Ezek az emberek bekessegesek velünk, hadd lakjanak e földön, es kereskedjenek benne, mert ime e föld eleg tagas nekik; az ő leanyaikat vegyük magunknak felesegűl, es a mi leanyainkat adjuk nekik.

34:22 De csak ugy egyeznek bele e ferfiak, hogy velünk lakjanak es egy neppe legyenek velünk, ha minden ferfiu körűlmetelkedik közöttünk, a mikepen ők is körűl vannak metelkedve.

34:23 Nyajaik, joszaguk, es minden barmuk nemde nem mieink lesznek-e? csak egyezzünk meg velök, akkor velünk laknak.

34:24 És engedenek Khamornak, es Sekhemnek az ő fianak mindenek, a kik az ő varosa kapujan kijarnak vala, es körűlmetelkedek minden ferfiu, a ki az ő varosa kapujan kijar vala.

34:25 És lőn harmadnapon, mikor ezek a seb fajdalmaban valanak, a Jakob ket fia, Simeon es Levi, Dinanak batyjai, fegyvert ragadanak s batran a varosra ütenek es minden ferfit megölenek.

34:26 Khamort, es az ő fiat Sekhemet fegyver elere hanyak, es elvivek Dinat a Sekhem hazabol, es kimenenek.

34:27 A Jakob fiai a megölteknek esenek es feldulak a varost, mivelhogy megszeplősitettek vala az ő hugokat.

34:28 Azok juhait, barmait, szamarait, es valami a varosban, es a mezőn vala, elvivek.

34:29 És minden gazdagsagukat, minden gyermekeiket es felesegeiket fogva vivek es elrablak, es mindent a mi a hazban vala.

34:30 És monda Jakob Simeonnak es Levinek: Meghaboritottatok engem, [es] utalatossa tettetek e föld lakosai előtt, a Kananeusok es Perizeusok előtt; en pedig kevesed magammal vagyok, es ha összegyűlnek ellenem, levagnak, es eltörölnek engem, mind hazam nepevel egybe.

34:31 Azok pedig mondanak: Hat mint tisztatalan szemelylyel, ugy kellett-e banni a mi hugunkkal?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase