Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 32

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

32:1 Jakob tovabb mene az ő utjan, es szembe jövenek vele az Isten Angyalai.

32:2 És monda Jakob mikor azokat latja vala: Isten tabora ez; es neveze annak a helynek nevet Mahanaimnak.

32:3 Azutan külde Jakob követeket maga előtt Ézsauhoz az ő batyjahoz, Szeir földebe, Edom mezősegebe,

32:4 És parancsola azoknak mondvan: Így szoljatok az en uramnak Ézsaunak: Ezt mondja a te szolgad Jakob: Labannal tartozkodtam es időztem mind ekkorig.

32:5 Vannak pedig nekem ökreim es szamaraim, juhaim, szolgaim es szolgaloim, azert hiradasul követseget küldök az en uramhoz, hogy kedvet talaljak szemeid előtt.

32:6 És megterenek Jakobhoz a követek, mondvan: Elmentünk vala a te atyadfiahoz Ézsauhoz, es mar jön is elődbe, es negyszaz ferfi van vele.

32:7 Igen megijede Jakob es felteben a nepet, mely vele vala, a juhokat, a barmokat es a teveket ket seregre oszta.

32:8 És monda: Ha eljön Ézsau az egyik seregre, es azt levagja, a hatramaradt sereg megszabadul.

32:9 És monda Jakob: Óh en atyamnak Ábrahamnak Istene, es en atyamnak Izsaknak Istene, Jehova! ki azt mondad nekem: Terj vissza hazadba, a te rokonsagod köze, s jol teszek veled:

32:10 Kisebb vagyok minden te jotetemenyednel es minden te hűsegednel, a melyeket a te szolgaddal cselekedtel; mert csak palczammal mentem vala altal ezen a Jordanon, most pedig ket seregge lettem.

32:11 Szabadits meg, kerlek, engem az en batyam kezeből, Ézsau kezeből; mert felek ő tőle, hogy rajtam üt es levag engem, az anyat a fiakkal egybe.

32:12 Te pedig azt mondottad: Jol teven jol teszek te veled, es a te magodat olyanna teszem mint a tenger fövenye, mely meg nem szamlaltathatik sokasaga miatt.

32:13 És ott hala azon ejjel: es valaszta abbol, a mi kezenel vala, ajandekot Ézsaunak az ő batyjanak:

32:14 Ketszaz kecsket, es husz bakot; ketszaz juhot, es husz kost;

32:15 Harmincz szoptatos tevet s azok fiait; negyven tehenet, es tiz tulkot: husz nősteny szamarat, es tiz szamar vemhet.

32:16 És szolgai kezebe ada, minden nyajat külön-külön, es monda az ő szolgainak: Menjetek el en előttem, es közt hagyjatok nyaj es nyaj között.

32:17 És parancsola az elsőnek, mondvan: Ha az en batyam Ézsau előtalal es megkerdez teged, mondvan: Ki embere vagy? Hova megy? És kiei ezek előtted?

32:18 Akkor azt mondjad: Szolgade Jakobe; ajandek az, a melyet küld az en uramnak Ézsaunak, es ime ő maga is [jön] utanunk.

32:19 Ugyanazt parancsola a masiknak, a harmadiknak, es mindazoknak, kik a nyajak utan mennek vala, mondvan: Ilyen szoval szoljatok Ézsaunak, mikor vele talalkoztok.

32:20 Ezt is mondjatok: Íme Jakob a te szolgad utanunk [jő]; mert igy gondolkodik vala: Megengesztelem őt az ajandekkal, mely előttem megy, es azutan leszek szembe vele, talan kedves lesz szemelyem előtte.

32:21 Előlmene tehat az ajandek; ő pedig azon ejjel a seregnel hala.

32:22 Felkele pedig ő azon ejszaka es veve ket feleseget, ket szolgalojat es tizenegy gyermeket, es altalmene a Jabbok reven.

32:23 Veve hat azokat es atköltöztete a vizen, azutan atköltöztete mindenet valamije vala.

32:24 Jakob pedig egyedűl marada es tusakodik vala ő vele egy ferfiu, egesz a hajnal feljöveteleig.

32:25 Aki mikor lata, hogy nem vehet rajta erőt, megillete csipőjenek forgocsontjat, es kimene helyeből Jakob csipőjenek forgocsontja a vele valo tusakodas közben.

32:26 És monda: Bocsass el engem, mert feljött a hajnal. És monda [Jakob]: Nem bocsatlak el teged, mig meg nem aldasz engemet.

32:27 És monda neki: Mi a te neved? És ő monda: Jakob.

32:28 Amaz pedig monda: Nem Jakobnak mondatik ezutan a te neved, hanem Izraelnek; mert küzdöttel Istennel es emberekkel, es győztel.

32:29 És megkerde Jakob, es monda: Mondd meg, kerlek, a te nevedet. Az pedig monda: Ugyan miert kerded az en nevemet? És megalda őt ott.

32:30 Neveze azert Jakob annak a helynek nevet Penielnek: mert latam az Istent szinről szinre, es megszabadult az en lelkem.

32:31 És a nap felkel vala rajta, amint elmene Peniel mellett, ő pedig santit vala csipőjere.

32:32 Azert nem eszik Izrael fiai a csipő forgocsontjanak inahusat mind e mai napig, mivelhogy illetve vala Jakob csipője forgocsontjanak inahusa.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase