Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 30

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

30:1 És lata Rakhel, hogy ő nem szűle Jakobnak, irigykedni kezde Rakhel az ő nenjere, es monda Jakobnak: Adj nekem gyermekeket, mert ha nem, meghalok.

30:2 Felgerjede azert Jakob haragja Rakhel ellen, es monda: Avagy Isten [vagyok-e] en, ki megtagadta tőled a mehnek gyümölcset.

30:3 És monda ez: Ímhol az en szolgalom Bilha, menj be hozza, hogy szűljön az en terdeimen, es en is megepüljek ő altala.

30:4 Ada tehat neki az ő szolgalojat Bilhat felesegűl, es bemene ahhoz Jakob.

30:5 És teherbe esek Bilha es szűle Jakobnak fiat.

30:6 És monda Rakhel: Ítelt felőlem az Isten, es meg is hallgatta szavamat, es adott ennekem fiat: azert neveze nevet Dannak.

30:7 Ismet fogada az ő meheben, es szűle Bilha, a Rakhel szolgaloja mas fiat is Jakobnak.

30:8 És monda Rakhel: Nagy tusakodassal tusakodtam az en nenemmel, es győztem; azert neveze nevet Nafthalinak.

30:9 Latvan pedig Lea hogy ő megszűnt a szűlestől, veve az ő szolgalojat Zilpat, es ada azt Jakobnak felesegűl.

30:10 És szűle Zilpa, Lea szolgaloja, fiat Jakobnak.

30:11 És monda Lea: Szerencsere! es neveze nevet Gadnak!

30:12 És szűle Zilpa, Lea szolgaloja, mas fiat is Jakobnak.

30:13 És monda Lea: Oh en boldogsagom! bizony boldognak mondanak engem az asszonyok: es neveze nevet Ásernek.

30:14 És kimene Ruben buzaarataskor, es talala a mezőn mandragora-bogyokat s vive azokat az ő anyjanak, Leanak. És monda Rakhel Leanak: Adj nekem kerlek a fiad mandragora-bogyoibol.

30:15 Az pedig monda neki: Talan keveselled, hogy elvetted tőlem az en ferjemet, s a fiam mandragora-bogyoit is elvenned tőlem? És monda Rakhel: Haljon veled hat az ejjel a te fiad mandragora-bogyoiert.

30:16 Mikor Jakob este a mezőről jöve, eleibe mene Lea, es monda: Én hozzam jőjj be, mert megvettelek a fiam mandragora-bogyoiert; es nala hala azon ejszaka.

30:17 És meghallgata Isten Leat, mert fogada az ő meheben es szűle Jakobnak ötödik fiat.

30:18 És monda Lea: Megadta az Isten jutalmamat, a miert szolgalomat ferjemnek adtam; azert neveze nevet Izsakharnak.

30:19 És ismet fogada az ő meheben Lea, es szűle hatodik fiat Jakobnak.

30:20 És monda Lea: Megajandekozott az Isten engem jo ajandekkal; most mar velem lakik az en ferjem, mert hat fiat szűltem neki, es neveze nevet Zebulonnak.

30:21 Annakutana szűle leanyt, es neveze nevet Dinanak.

30:22 Megemlekezek pedig az Isten Rakhelről; es meghallgata őt az Isten es megnyita az ő mehet.

30:23 És fogada meheben, es szűle fiat, s monda: Elveve Isten az en gyalazatomat.

30:24 És neveze nevet Jozsefnek, mondvan: Adjon ehhez az Úr nekem mas fiat is.

30:25 És lőn, a mint szűlte vala Rakhel Jozsefet, monda Jakob Labannak: Bocsass el engemet, hadd menjek el az en helyembe, az en hazamba.

30:26 Add meg nekem az en felesegeimet es magzatimat, a kikert szolgaltalak teged, hadd menjek el, mert te tudod az en szolgalatomat, a melylyel szolgaltalak teged.

30:27 És monda neki Laban: Vajha kedvet talaltam volna szemeid előtt! Úgy sejtem, hogy te eretted aldott meg engem az Úr.

30:28 És monda: Szabj bert magadnak es en megadom.

30:29 Ez pedig monda: Te tudod mimodon szolgaltalak teged, es hogy mive lett nalam a te joszagod.

30:30 Mert a mi kevesed vala en előttem, sokra szaporodott, es megaldott az Úr teged az en labam nyoman. Immar mikor tehetek valamit a magam hazaert is?

30:31 És monda [Laban:] Mit adjak neked? Felele Jakob: Ne adj nekem semmit; juhaidat ismet legeltetem es őrizem, ha nekem ezt a dolgot megteszed:

30:32 Nyajaidat ma mind vegig jarom, minden pettyegetett es tarka baranyt kiszaggatok közűlök, es minden fekete baranyt a juhok közűl, s a tarkat es pettyegetettet a kecskek közűl, s legyen [ez] az en berem.

30:33 S a mikor majd berem irant eljövendesz, mi előtted lesz, becsületessegemről ez felel: a mi nem pettyegetett vagy tarka a kecskek, s nem fekete a juhok közt, az mind lopott joszag nalam.

30:34 És monda Laban: Ám legyen: Vajha a te beszeded szerint lenne.

30:35 Külön valaszta azert azon a napon a pettyegetett es tarka kosokat, es minden csikos labu es tarka kecsket, mind a melyikben valami feherseg vala, es minden feketet a juhok közűl, es ada az ő fiainak keze ala.

30:36 És harom napi jaro földet vete maga köze es Jakob köze; Jakob pedig legelteti vala Laban egyeb juhait.

30:37 És vőn Jakob zöld nyar-, mogyoro- es gesztenye-vesszőket, es meghanta azokat feheresen csikosra, hogy lathato legyen a vesszők fehere.

30:38 És a vesszőket, melyeket meghantott vala, felallita a csatornakba, az itato valukba, melyekre a juhok inni jarnak vala, szembe a juhokkal, hogy foganjanak, mikor inni jönnek.

30:39 És a juhok a vesszők előtt fogananak es ellenek vala csikos labuakat, pettyegetetteket es tarkakat.

30:40 Azutan külön szakaszta Jakob ezeket a baranyokat, es a Laban nyajat arczczal forditja vala a csikos labu es fekete baranyokra; igy szerze maganak külön falkakat, melyeket nem ereszte a Laban juhai köze.

30:41 És lőn, hogy mikor a nyaj java reszenek vala parzasi ideje, akkor Jakob a vesszőket oda raka a valukba a juhok eleibe, hogy a vesszőket latva foganjanak.

30:42 De mikor satnya vala a nyaj, nem rakja vala oda s ily modon Labanei lőnek a satnyak, a java pedig Jakobe.

30:43 És felette igen meggazdagodek a ferfiu; es vala neki sok juha, szolgaloja, szolgaja, teveje es szamara.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase