Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 29

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

29:1 Jakob azutan labara kelven, elmene a napkeletre lakok földere.

29:2 És lata, hogy ime egy kut van a mezőben, es hogy ott harom falka juh hever vala. Mert abbol a kutbol itatjak vala a nyajakat; de a kutnak szajan nagy kő vala:

29:3 Mikor pedig ott valamennyi nyaj összeverődik, elgörditik a követ a kut szajarol es megitatjak a juhokat s ismet helyere teszik a követ, a kut szajara.

29:4 És monda nekik Jakob: Honnan valok vagytok atyamfiai? És mondanak: Haranbol valok vagyunk.

29:5 És monda nekik: Ismeritek-e Labant, a Nakhor fiat? s azok felelenek: Ismerjük.

29:6 Azutan monda nekik: Egeszsegben van-e? s azok mondanak: Egeszsegben van, es az ő leanya Rakhel imhol jő a juhokkal.

29:7 És monda [Jakob:] Íme meg nagy fenn van a nap, nincs ideje hogy betereljek a marhat: itassatok meg a juhokat, es menjetek, legeltessetek.

29:8 Azok pedig felelenek: Nem tehetjük mig valamennyi nyaj össze nem verődik, es el nem görditik a követ a kut szajarol, hogy megitathassuk a juhokat.

29:9 Meg beszelget vala velők, mikor megerkezek Rakhel az ő atyja juhaival, melyeket legeltet vala.

29:10 S lőn, a mint meglata Jakob Rakhelt, Labannak az ő anyja batyjanak leanyat, es Labannak az ő anyja batyjanak juhait, odalepett Jakob es elgördite a követ a kut szajarol, es megitata Labannak az ő anyja batyjanak juhait.

29:11 És megcsokola Jakob Rakhelt, es nagy felszoval sira.

29:12 S elbeszele Jakob Rakhelnek, hogy ő az ő atyjanak rokona es hogy Rebekanak fia. Ez pedig elfuta, es megmonda az ő atyjanak.

29:13 És lőn mikor Laban Jakobnak, az ő huga fianak hiret halla, eleibe futa, megölele es megcsokola őt, es bevive az ő hazaba, es az mindeneket elbeszele Labannak.

29:14 És monda neki Laban: Bizony en csontom es testem vagy te! És nala lakek egy honapig,

29:15 És monda Laban Jakobnak: Avagy ingyen szolgalj-e engem azert, hogy atyamfia vagy? Mondd meg nekem, mi legyen a bered?

29:16 Vala pedig Labannak ket leanya: a nagyobbiknak neve Lea, a kisebbiknek neve Rakhel.

29:17 Leanak pedig gyenge szemei valanak, de Rakhel szep termetű es szep tekintetű vala.

29:18 Megszereti vala azert Jakob Rakhelt, es monda: Szolgallak teged het esztendeig Rakhelert, a te kisebbik leanyodert.

29:19 És monda Laban: Jobb neked adnom őt, hogysem masnak adjam őt, maradj en nalam.

29:20 Szolgala tehat Jakob Rakhelert het esztendeig, s csak nehany napnak tetszek az neki, annyira szereti vala őt.

29:21 És monda Jakob Labannak: Add meg nekem az en felesegemet: mert az en időm kitelt, hadd menjek be hozza.

29:22 És begyűjte Laban annak a helynek minden nepet, es szerze lakodalmat.

29:23 Estve pedig veve az ő leanyat Leat, es bevive hozza, a ki bemene ő hozza.

29:24 És Laban az ő szolgalojat Zilpat, szolgaloul ada az ő leanyanak Leanak.

29:25 És reggelre kelve: Íme ez Lea! Monda azert Labannak: Mit cselekedtel en velem? Avagy nem Rakhelert szolgaltalak-e en tegedet? Miert csaltal meg engem?

29:26 Laban pedig monda: Nem szokas nalunk, hogy a kisebbiket oda adjak a nagyobbik előtt.

29:27 Töltsd ki ennek hetet, azutan amazt is neked adjuk a szolgalatert, melylyel majd szolgalsz nalam meg mas het esztendeig.

29:28 Jakob tehat akepen cselekedek, kitölte azt a hetet; ez pedig neki ada Rakhelt, az ő leanyat felesegűl.

29:29 És ada Laban az ő leanyanak Rakhelnek, az ő szolgalojat Bilhat, hogy neki szolgaloja legyen.

29:30 És bemene Rakhelhez is, es inkabb szerete Rakhelt, hogysem Leat es szolgala ő nala meg mas het esztendeig.

29:31 És meglata az Úr Lea megvetett voltat, es megnyita annak mehet. Rakhel pedig magtalan vala.

29:32 Fogada azert Lea az ő meheben es szűle fiat, es neveze nevet Rubennek, mert azt mondja vala: Meglatta az Úr az en nyomorusagomat; most mar szeretni fog engem az en ferjem.

29:33 Azutan ismet teherbe esek es szűle fiat, es monda: Mivelhogy meghallotta az Úr megvetett voltomat, azert adta nekem ezt is; es neveze nevet Simeonnak.

29:34 És megint teherbe esek es szűle fiat, es monda: Most mar ragaszkodni fog hozzam az en ferjem, mert harom fiat szűltem neki; azert neveze nevet Levinek.

29:35 És ismet teherbe esek, es fiat szűle es monda: Most mar halakat adok az Úrnak; azert neveze nevet Judanak, es megszűnek a szűlestől.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase