Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 28

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

28:1 Előhivata azert Izsak Jakobot, es megalda őt, es megparancsola neki es monda: Ne vegy feleseget a Kananeusok leanyai közűl.

28:2 Kelj fel, menj el Mesopotamiaba, Bethuelnek a te anyad atyjanak hazahoz, es onnan vegy magadnak feleseget, Labannak a te anyad batyjanak leanyai közűl.

28:3 A mindenhato Isten pedig aldjon meg, szaporitson es sokasitson meg teged, hogy nepek sokasagava legy;

28:4 És adja neked az Ábraham aldasat, teneked, es a te magodnak te veled egybe; hogy örökseg szerint birjad a földet, melyen jöveveny voltal, melyet az Isten adott vala Ábrahamnak.

28:5 Elbocsata azert Izsak Jakobot, hogy menjen Mesopotamiaba Labanhoz a Siriabeli Bethuel fiahoz, Rebekanak, Jakob es Ézsau anyjanak batyjahoz.

28:6 És lata Ézsau, hogy Izsak megaldotta Jakobot, es elbocsatotta őt Mesopotamiaba, hogy onnan vegyen maganak feleseget; es hogy mikor aldja vala, parancsola neki, es monda: Ne vegy feleseget a Kananeusok leanyai közűl;

28:7 És hogy Jakob hallgata atyja es anyja szavara, es el is ment Mesopotamiaba;

28:8 És lata Ézsau, hogy a Kananeusok leanyai nem tetszenek Izsaknak az ő atyjanak:

28:9 Elmene Ézsau Ismaelhez, es felesegűl veve meg az ő felesegeihez Ismaelnek az Ábraham fianak leanyat Mahalathot, Nebajothnak hugat.

28:10 Jakob pedig kiindula Beersebabol, es Haran fele tartott.

28:11 És juta egy helyre, holott meghala, mivelhogy a nap lement vala: es vőn egyet annak a helynek kövei közűl, es feje ala teve; es lefeküvek azon a helyen.

28:12 És almot lata: Íme egy lajtorja vala a földön felallitva, melynek teteje az eget eri vala, es ime az Istennek Angyalai fel- es alajarnak vala azon.

28:13 És ime az Úr all vala azon es szola: Én [vagyok] az Úr, Ábrahamnak a te atyadnak Istene, es Izsaknak Istene; ezt a földet a melyen fekszel neked adom es a te magodnak.

28:14 És a te magod olyan leszen mint a földnek pora, es terjeszkedel nyugotra es keletre, eszakra es delre, es te benned es a te magodban aldatnak meg a föld minden nemzetsegei.

28:15 És ime en veled [vagyok], hogy megőrizzelek teged valahova menendesz, es visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak teged, mig be nem teljesitem a mit neked mondtam.

28:16 Jakob pedig fölebredven almabol, monda: Bizonyara az Úr van e helyen, es en nem tudtam.

28:17 Megremüle annak okaert es monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyeb ez, hanem Istennek haza, es az egnek kapuja.

28:18 És felkele Jakob reggel, es veve azt a követ, melyet feje ala tett vala, es oszlopul allita fel azt, es olajat önte annak tetejere;

28:19 És neveze annak a helynek nevet Bethelnek, az előtt pedig Luz vala annak a varosnak neve.

28:20 És fogadast tőn Jakob, monda: Ha az Isten velem leend, es megőriz engem ezen az uton, a melyen most jarok, es ha etelűl kenyeret s öltözetűl ruhat adand nekem;

28:21 És bekesseggel terek vissza az en atyamnak hazahoz: akkor az Úr leend az en Istenem;

28:22 És ez a kő, a melyet oszlopul allitottam fel, Isten haza leszen, es valamit adandasz nekem, annak tizedet neked adom.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase