Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 27

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

27:1 És lőn, a mikor megvenhedett vala Izsak, es szemei annyira meghomalyosodtak vala, hogy nem latott, szolita a nagyobbik fiat Ézsaut, es monda neki: Fiam; es ez monda neki: Imhol vagyok.

27:2 És monda: Íme megvenhedtem; nem tudom halalom napjat.

27:3 Most tehat vedd fel kerlek a te fegyvereidet, tegzedet es kezivedet, es menj ki a mezőre, es vadaszsz ennekem vadat.

27:4 És csinalj nekem kedvem szerint valo etelt, es hozd el nekem, hogy egyem: hogy megaldjon teged az en lelkem minekelőtte meghalok.

27:5 Rebeka pedig meghalla, a mit Izsak az ő fianak Ézsaunak monda; s a mint elmene Ézsau a mezőre, hogy vadat vadaszszon es hozzon:

27:6 Szola Rebeka Jakobnak az ő fianak mondvan: Íme hallam, hogy atyad szola batyadnak Ézsaunak mondvan:

27:7 Hozz nekem vadat, es csinalj nekem kedvem szerint valo etelt, hogy egyem; es megaldjalak teged az Úr előtt, minekelőtte meghalok.

27:8 Most azert fiam, hallgass az en szavamra, a mit en parancsolok neked.

27:9 Menj el, kerlek, a nyajhoz, es hozz nekem onnan ket kecskegödölyet a javabol, hogy csinaljak azokbol a te atyadnak kedve szerint valo etelt, a mint ő szereti.

27:10 Te pedig beviszed atyadnak, hogy egyek, azert, hogy teged aldjon meg, minekelőtte meghal.

27:11 Jakob pedig monda Rebekanak az ő anyjanak: Íme az en batyam Ézsau szőrös ember, en pedig sima vagyok.

27:12 Netalan megtapogat engem az en atyam s olyan leszek előtte, mint valami csalo, es akkor atkot es nem aldast hozok magamra.

27:13 És monda neki az ő anyja: Ream szalljon a te atkod fiam, csak hallgass az en szavamra, es menj es hozd el nekem.

27:14 Elmene azert, es elhoza, es vive az ő anyjanak; es az ő anyja etelt keszite, a mint szereti vala az ő atyja.

27:15 És veve Rebeka az ő nagyobbik fianak Ézsaunak draga ruhait, melyek ő nala otthon valanak, es felöltöztete Jakobot az ő kisebbik fiat.

27:16 A kecskegödölyek bőrevel pedig beborita az ő kezeit, es nyakanak simasagat.

27:17 És az etelt a melyet keszitett vala, kenyerrel együtt ada Jakobnak az ő fianak kezebe.

27:18 És bemene az ő atyjahoz es monda: Atyam! es az monda: Ímhol vagyok. Ki vagy te fiam?

27:19 Monda Jakob az ő atyjanak: Én [vagyok] Ézsau a te elsőszülötted, akepen cselekedtem a mint parancsolad, kelj fel, kerlek, űlj le es egyel vadaszatombol, hogy megaldjon engem a te lelked.

27:20 És monda Izsak az ő fianak: Hogy van az, hogy ily hamar talaltal, fiam? És felele: Mert az Úr, a te Istened hozta előmbe.

27:21 És monda Izsak Jakobnak: Jer közelebb, kerlek, hadd tapogassalak meg fiam: hogy vajjon te vagy-e az en fiam Ézsau vagy nem?

27:22 Oda mene tehat Jakob Izsakhoz az ő atyjahoz, a ki megtapogatvan őt, monda: A szo Jakob szava, de a kezek Ézsau kezei.

27:23 És nem ismere meg őt, mivelhogy kezei szőrösek valanak mint Ézsaunak az ő batyjanak kezei; annakokaert megalda őt.

27:24 És monda: Te vagy fiam Ézsau? Felele: Én vagyok.

27:25 Az pedig monda: Hozd ide, hadd egyem az en fiam vadaszatabol, hogy megaldjon teged az en lelkem; es oda vive, es evek; bort is vive neki es ivek.

27:26 Akkor monda neki Izsak az ő atyja: Jer közelebb fiam, es csokolj meg engem.

27:27 Oda mene azert, es megcsokola őt: s megerezven ruhainak szagat, megalda őt, es monda: Lam az en fiamnak illatja olyan, mint a mezőnek illatja, a melyet megaldott az Úr.

27:28 Adjon az Isten teneked az eg harmatabol, es a föld köversegeből, es gabonanak es bornak bőseget.

27:29 Nepek szolgaljanak neked es nemzetsegek hajoljanak meg előtted; legy ur a te atyadfiain, es hajoljanak meg előtted a te anyadnak fiai. Átkozott, a ki teged atkoz, es a ki teged ald, legyen aldott.

27:30 És lőn a mint elvegeze Izsak Jakobnak megaldasat; es epen csakhogy kiment vala Jakob az ő atyjanak Izsaknak szine elől; az ő batyja Ézsau is megjöve vadaszasabol.

27:31 És keszite ő is etelt, s vive az ő atyja ele, es monda az ő atyjanak: Keljen fel az en atyam, es egyek az ő fia vadaszatabol, hogy aldjon meg engem a te lelked.

27:32 És monda neki az ő atyja Izsak: Kicsoda vagy te? És monda: Én vagyok a te elsőszülött fiad Ézsau.

27:33 Akkor Izsak elremüle igen nagy remülessel, es monda: Ki volt hat az, a ki vadat fogott es behoza nekem, es en mindenből ettem minekelőtte te megjöttel, es megaldottam őt, es aldott is leszen.

27:34 A mint hallotta vala Ézsau az ő atyjanak beszedet, nagy es igen keserves kialtassal felkialta, es monda atyjanak: Áldj meg engem is atyam.

27:35 Ez pedig monda: A te öcsed jöve el alnoksaggal, es ő veve el a te aldasodat.

27:36 Az pedig monda: Nem meltan hivjak-e őt Jakobnak? mert immar ket izben csalt meg engemet; elveve elsőszülöttsegemet, most pedig aldasomat veve el. És monda: Nem tartottal-e nekem is valami aldast?

27:37 Felele Izsak es monda Ézsaunak: Íme uradda tettem őt, es minden atyjafiat szolgaul adtam neki, gabonaval is borral is őt lattam el; mit miveljek azert immar veled fiam?

27:38 Monda Ézsau az ő atyjanak: Avagy csak az az egy aldasod van-e neked atyam? Áldj meg engem, engem is atyam; es felemele szavat Ézsau es sir vala.

27:39 Felele azert Izsak az ő atyja, es monda neki: Íme köver földön lesz lakasod, es [reszed lesz] az eg harmatjabol onnan felűl;

27:40 És fegyvered utan elsz, es öcsedet szolgalod. De leszen, a mikor ellene tamadsz, letöröd igajat nyakadrol.

27:41 Gyűlöli vala azert Ézsau Jakobot az aldasert, a melylyel megaldotta vala őt az ő atyja, es monda Ézsau az ő sziveben: Közelgetnek az en atyamert valo gyasznak napjai, es [akkor] megölöm az en öcsemet Jakobot.

27:42 Mikor pedig hirűl vivek Rebekanak, az ő nagyobbik fianak Ézsaunak beszedit, elkülde es magahoz hivata az ő kisebbik fiat Jakobot, es monda neki: Íme Ézsau a te batyad azzal fenyeget, hogy megöl teged.

27:43 Most azert fiam, hallgass az en szavamra, es kelj fel es fuss Labanhoz az en batyamhoz Haranba,

27:44 És maradj nala egy keves ideig, mig a te batyad haragja elmulik;

27:45 Mig elfordul a te batyad haragja te rolad, es elfelejtkezik arrol a mit rajta elkövettel: akkor elküldök es haza hozatlak teged: miert fosztatnam meg mindkettőtöktől egy napon?

27:46 Izsaknak pedig monda Rebeka: Eluntam eletemet a Khitteusok leanyai miatt. Ha Jakob a Khitteusok leanyai közűl vesz feleseget, a milyenek ezek is, ez orszag leanyai közűl valok; minek nekem az elet?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase