Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 26

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

26:1 Lőn pedig ehseg az orszagban, amaz első ehseg utan, mely Ábraham idejeben vala. Elmene azert Izsak Abimelekhez a Filiszteusok kiralyahoz Gerarba.

26:2 Mert megjelent vala neki az Úr es ezt mondotta vala: Ne menj ala Égyiptomba! lakjal azon a földön, melyet mondandok teneked.

26:3 Tartozkodjal ezen a földön, es en veled leszek es megaldalak teged; mert teneked es a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősitsem az esküvest, melylyel megesküdtem Ábrahamnak a te atyadnak.

26:4 És megsokasitom a te magodat mint az eg csillagait, es a te magodnak adom mind ezeket a földeket: es megaldatnak a te magodban a földnek minden nemzetsegei;

26:5 Mivelhogy hallgata Ábraham az en szavamra: es megtartotta a megtartandokat, parancsolataimat, rendeleseimet es törvenyeimet.

26:6 Lakozek azert Izsak Gerarban.

26:7 És mikor annak a helynek lakosai az ő felesege felől kerdezősködenek, azt mondja vala: en hugom ő. Mert fel vala azt mondani: en felesegem; [gondolvan:] nehogy megöljenek engem e helynek lakosai Rebekaert, mivelhogy szep abrazatu ő.

26:8 És lőn idő multaval, hogy Abimelek a Filiszteusok kiralya kitekintven az ablakon, lata Izsakot enyelegni Rebekaval az ő felesegevel.

26:9 Kialta azert Abimelek Izsaknak, es monda: Íme bizony feleseged ő; hogyan mondhattad [tehat:] hugom ő!? És monda neki Izsak: Mert azt gondolam, netalan meg meg kell halnom miatta.

26:10 És monda Abimelek: Miert mivelted ezt mi velünk? Kevesbe mult, hogy felesegeddel nem halt valaki a nep közűl, es bűnt hoztal volna mi reank.

26:11 Parancsola azert Abimelek mind az egesz nepnek, ezt mondvan: A ki ezt az embert vagy ennek feleseget illetendi, bizonynyal meg kell halnia.

26:12 És vete Izsak azon a földön, es lett neki abban az esztendőben szaz annyia, mert megalda őt az Úr.

26:13 És gyarapodek az a ferfiu, es elebb-elebb megy vala a gyarapodasban, mignem igen nagygya lőn.

26:14 És vala neki apro es öreg barma es sok cseledje, s irigykedenek ezert rea a Filiszteusok.

26:15 És mindazokat a kutakat, melyeket az ő atyjanak szolgai Ábrahamnak az ő atyjanak idejeben astak vala, behanyak a Filiszteusok, es betöltek azokat földdel.

26:16 És monda Abimelek Izsaknak: Menj el közűlünk, mert sokkal hatalmasabba lettel nalunknal.

26:17 Elmene azert onnan Izsak, es Gerar völgyeben vona fel satrait, es ott lakek.

26:18 És ismet megasa Izsak a kutakat, a melyeket astak vala az ő atyjanak Ábrahamnak idejeben, de a melyeket Ábraham holta utan behanytak vala a Filiszteusok, es azokkal a nevekkel neveze azokat, a mely neveket adott vala azoknak az ő atyja.

26:19 Izsak szolgai pedig asnak vala a völgyben, es elő viznek forrasara akadanak ott.

26:20 Gerar pasztorai pedig versengenek Izsak pasztoraival, mondvan: Mienk a viz. Ezert neveze a kutnak nevet Észeknek, mivelhogy czivakodtak vala ő vele.

26:21 Mas kutat is asanak s azon is versengenek, azert annak nevet Szitnanak neveze.

26:22 És tovabb vonula onnan es asa mas kutat, a mely miatt nem versengenek; azert neveze nevet Rehobothnak, es monda: Immar tagas helyet szerzett az Úr minekünk, es szaporodhatunk a földön.

26:23 Felmene pedig onnan Beersebaba.

26:24 És megjelenek neki az Úr azon ejszaka, es monda: Én vagyok Ábrahamnak a te atyadnak Istene: Ne felj, mert te veled vagyok, es megaldalak teged, es megsokasitom a te magodat Ábrahamert, az en szolgamert.

26:25 Oltart epite azert ott, es segitsegűl hiva az Úrnak nevet, s felvona ott az ő satorat; Izsak szolgai pedig kutat asanak ottan.

26:26 Abimelek pedig elmene ő hozza Gerarbol es Akhuzzath az ő baratja, meg Pikhol az ő hadvezere.

26:27 És monda nekik Izsak: Miert jöttetek en hozzam, holott gyűlöltök engem s elűztetek magatok közűl?

26:28 Ők pedig mondak: Latvan lattuk, hogy az Úr van te veled, es mondank: legyen esküves mi közöttünk, köztünk es te közötted; es kössünk frigyet teveled,

26:29 Hogy minket gonoszszal nem illetsz, valamint mi sem bantottunk teged, es a mint csak jot cselekedtünk veled, es bekesseggel bocsatottunk el magunktol. Te mar az Úr aldott embere vagy.

26:30 Akkor vendegseget szerze nekik es evenek es ivanak.

26:31 Reggel pedig felkelven, egymasnak megesküvenek, es elbocsata őket Izsak, es elmenenek ő tőle bekesseggel.

26:32 Ugyanaz nap eljövenek az Izsak szolgai, es hirt hozanak neki a kut felől, melyet astak vala; es mondanak neki: Talaltunk vizet.

26:33 S elneveze azt Sibahnak: Azokaert annak a varosnak neve Beerseba mind e mai napig.

26:34 És mikor Ézsau negyven esztendős vala, felesegűl veve Jehudithot, a Khitteus Beeri leanyat, es Boszmatot a Khitteus Elon leanyat.

26:35 És ők valanak Izsaknak es Rebekanak lelke keserűsege.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase