Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

22:1 És lőn ezeknek utana, az Isten megkiserte Ábrahamot, es monda neki: Ábraham! S az felele: Ímhol vagyok.

22:2 És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsakot, es menj el Morijanak földere, es aldozd meg ott egő aldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondandok neked.

22:3 Felkele azert Ábraham jo reggel, es megnyergele az ő szamarat, es maga melle veve ket szolgajat, es az ő fiat Izsakot, es fat hasogatott az egő aldozathoz. Akkor felkele es elindula a helyre, melyet neki az Isten mondott vala.

22:4 Harmadnapon felemele az ő szemeit Ábraham, es lata a helyet messziről.

22:5 És monda Ábraham az ő szolgainak: Maradjatok itt a szamarral, en pedig es ez a gyermek elmegyünk amoda es imadkozunk, azutan visszaterünk hozzatok.

22:6 Veve azert Ábraham az egő aldozathoz valo fakat, es felteve az ő fiara Izsakra, ő maga pedig kezebe veve a tüzet, es a kest, es mennek vala ketten együtt.

22:7 És szola Izsak Ábrahamhoz az ő atyjahoz, es monda: Atyam! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam. És monda [Izsak:] Ímhol van a tűz es a fa; de hol van az egő aldozatra valo barany?

22:8 És monda Ábraham: Az Isten majd gondoskodik az egő aldozatra valo baranyrol, fiam; es mennek vala ketten együtt.

22:9 Hogy pedig eljutanak arra a helyre, melyet Isten neki mondott vala, megepite ott Ábraham az oltart, es rea raka a fat, es megkötöze Izsakot az ő fiat, es felteve az oltarra, a fa-rakas tetejere.

22:10 És kinyujta Ábraham az ő kezet es veve a kest, hogy levagja az ő fiat.

22:11 Akkor kialta neki az Úrnak Angyala az egből, es monda: Ábraham! Ábraham! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.

22:12 És monda: Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, es ne bantsd őt: mert most mar tudom, hogy istenfelő vagy, es nem kedvezel a te fiadnak, a te egyetlenegyednek en erettem.

22:13 És felemele Ábraham az ő szemeit, es lata hogy ime hata megett egy kos akadt meg szarvanal fogva a szövevenyben. Oda mene tehat Ábraham, es elhoza a kost, es azt aldoza meg egő aldozatul az ő fia helyett.

22:14 És neveze Ábraham annak a helynek nevet Jehova-jire-nek. Azert mondjak ma is: Az Úr hegyen a gondviseles.

22:15 És kialta az Úrnak Angyala Ábrahamnak masodszor is az egből.

22:16 És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekeded, es nem kedvezel a te fiadnak, a te egyetlenegyednek:

22:17 Hogy megaldvan megaldalak tegedet, es bősegesen megsokasitom a te magodat mint az eg csillagait, es mint a fövenyt, mely a tenger partjan van, es a te magod örökseg szerint fogja birni az ő ellensegeinek kapujat.

22:18 És megaldatnak a te magodban a földnek minden nemzetsegei, mivelhogy engedtel az en beszedemnek.

22:19 Megtere azert Ábraham az ő szolgaihoz, es felkelenek es együtt elmenenek Beersebaba, mert lakozek Ábraham Beersebaban.

22:20 És lőn ezeknek utanna, hirt hozanak Ábrahamnak mondvan: Íme Milkha is szűlt fiakat Nakhornak, a te atyadfianak:

22:21 Úzt az ő elsőszülöttet, es Buzt annak testveret, es Kemuelt Aramnak atyjat.

22:22 És Keszedet, Hazot, Pildast, Jidlafot es Bethuelt.

22:23 Bethuel pedig nemze Rebekat. Ezt a nyolczat szűle Milkha Nakhornak az Ábraham atyjafianak.

22:24 Az ő agyasa is, kinek neve Reuma [vala], szűle neki Tebahot, Gakhamot, Thakhast es Mahakhat.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase