Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

18:1 Megjelenek pedig ő neki az Úr a Mamre tölgyeseben, es ő űl vala a sator ajtajaban, a hő napon.

18:2 És felemele az ő szemeit, es lata, hogy ime harom ferfiu all ő előtte. És latvan, elejök siete a sator ajtajabol, es földig meghajta magat.

18:3 És monda: Jo Uram, ha kedves vagyok te előtted, kerlek, ne kerüld el a te szolgadat.

18:4 Hadd hozzanak, kerlek, egy keves vizet, es mossatok meg a ti labaitokat, es dőljetek le a fa alatt.

18:5 Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erősitsetek meg a ti sziveteket, azutan menjetek tovabb, mert azert tertetek be a ti szolgatokhoz. És mondanak: Cselekedjel, a mint szolal.

18:6 És besiete Ábraham a satorba Sarahoz, es monda: Siess, gyurj meg harom mertek lisztlangot, es csinalj pogacsat.

18:7 A baromhoz is elfuta Ábraham, es hoza egy gyenge köver borjut, es ada a szolganak, az pedig siete azt elkesziteni.

18:8 És vőn vajat es tejet, es a borjut, melyet elkeszitett vala, es elejök teve: es ő mellettök all vala a fa alatt, azok pedig evenek.

18:9 És mondanak neki: Hol van Sara a te feleseged? Ő pedig felele: Ímhol van a satorban.

18:10 És monda: Esztendőre ilyenkor bizonynyal megterek hozzad es ime akkor a te felesegednek Saranak fia lesz. Sara pedig hallgatozik vala a sator ajtajaban, mely annak hata megett vala.

18:11 Ábraham pedig es Sara elemedett koru öregek valanak; megszünt vala Saranal az asszonyi termeszet.

18:12 Nevete azert Sara ő magaban, mondvan: Vensegemre lenne-e gyönyörűsegem? meg az en uram is öreg!

18:13 És monda az Úr Ábrahamnak: Miert nevetett Sara, ezt mondvan: Vajjon csakugyan szűlhetek-e, holott en megvenhedtem?

18:14 Avagy az Úrnak lehetetlen-e valami? Annak idejen, esztendőre ilyenkor visszaterek hozzad, es fia lesz Saranak.

18:15 Sara pedig megtagada, mondvan: Nem nevettem en; mivelhogy fel vala. De monda az [Úr:] Nem ugy van, mert bizony nevettel.

18:16 Azutan felkelven onnan azok a ferfiak, Sodoma fele tartanak vala. Ábraham is velök mene, hogy elkiserje őket.

18:17 És monda az Úr: Eltitkoljam-e en Ábrahamtol, a mit tenni akarok?

18:18 Holott Ábraham nagy es hatalmas neppe lesz; es benne megaldatnak a földnek minden nemzetsegei.

18:19 Mert tudom rola, hogy megparancsolja az ő fiainak es az ő hazanepenek ő utanna, hogy megőrizzek az Úrnak utat, igazsagot es törvenyt teven, hogy beteljesitse az Úr Ábrahamon, a mit szolott felőle.

18:20 Monda azutan az Úr: Mivelhogy Sodomanak es Gomoranak kialtasa megsokasodott, es mivelhogy az ő bűnök felettebb megnehezedett:

18:21 Alamegyek azert es meglatom, vajjon teljesseggel a hozzam felhatott kialtas szerint cselekedtek-e vagy nem? tudni akarom.

18:22 És elfordulanak onnan a ferfiak, es menenek Sodomaba: Ábraham pedig meg az Úr előtt all vala.

18:23 És hozza jarula Ábraham es monda: Avagy elveszted-e az igazat is a gonoszszal egybe?

18:24 Talan van ötven igaz abban a varosban, avagy elveszted-e, es nem kedvezel-e a helynek az ötven igazert, a kik abban vannak?

18:25 Tavol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjel, hogy megöld az igazat a gonoszszal, es ugy jarjon az igaz mint a gonosz: Tavol legyen tőled! Avagy az egesz föld biraja nem szolgaltatna-e igazsagot?

18:26 És monda az Úr: Ha talalok Sodomaban a varoson belől ötven igazat, mind az egesz helynek megkegyelmezek azokert.

18:27 És felele Ábraham, es monda: Immar mereszkedtem szolani az en Uramnak, noha en por es hamu vagyok.

18:28 Ha az ötven igaznak talan öt hija lesz, elveszted-e az öt miatt az egesz varost? És monda: Nem vesztem el, ha talalok ott negyvenötöt.

18:29 És ismet szola hozza es monda: Hatha talaltatnak ott negyvenen? És monda Ő: Nem teszem meg a negyvenert.

18:30 Megis monda: Kerlek, ne haragudjek meg az en Uram ha szolok: Hatha talaltatnak ott harminczan? És Ő felele: Nem teszem meg, ha talalok ott harminczat.

18:31 És ő monda: Immar mereszkedtem szolani az en Uramnak: Hatha talaltatnak ott huszan? Felele: Nem vesztem el a huszert.

18:32 És monda: Ne haragudjek kerlek az en Uram ha szolok meg ez egyszer: Hatha talaltatnak ott tizen? És Ő monda: Nem vesztem el a tizert.

18:33 És elmene az Úr, minekutanna elvegezte Ábrahammal valo beszelgeteset; Ábraham pedig megtere az ő helyere.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase