Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 16

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

16:1 És Szarai, az Ábram felesege nem szűle neki; de vala neki egy Égyiptombol valo szolgaloja, kinek neve Hagar vala.

16:2 Monda azert Szarai Ábramnak: Íme az Úr bezarolta az en mehemet, hogy ne szűljek: kerlek, menj be az en szolgalomhoz, talan az altal megepülök; es engede Ábram a Szarai szavanak.

16:3 Veve tehat Szarai, Ábram felesege az Égyiptombeli Hagart, az ő szolgalojat, tiz esztendővel azutan, hogy Ábram a Kanaan földen letelepedek, es ada azt Ábramnak az ő ferjenek felesegül.

16:4 És bemene Hagarhoz, es az fogada az ő meheben; ez pedig a mint latta, hogy terhes, nem vala becsülete az ő asszonyanak ő előtte.

16:5 Monda azert Szarai Ábramnak: Bantodasom van miattad. Én adtam öledbe szolgalomat, es mivelhogy latja, hogy teherbe esett, nincsen előtte becsületem. Tegyen iteletet az Úr en közöttem es te közötted.

16:6 És monda Ábram Szarainak: Íme a te szolgalod kezedben van, azt tedd vele a mit jonak latsz. Nyomorgatja vala azert Szarai, es az elfuta ő előle.

16:7 És talala őt az Úrnak angyala egy forrasnal a pusztaban, annal a forrasnal, a mely a Surba menő uton van.

16:8 És monda: Hagar, Szarai szolgaloja! honnan jössz es hova megy? És az monda: Az en asszonyomnak, Szarainak szine elől futok en.

16:9 Akkor monda neki az Úr angyala: Terj meg a te asszonyodhoz, es alazd meg magad az ő kezei alatt.

16:10 És monda neki az Úrnak angyala: Felettebb megsokasitom a te magodat, hogy sokasaga miatt megszamlalhato se legyen.

16:11 És monda neki az Úrnak angyala: Íme te terhes vagy, es szűlsz fiat; es nevezd nevet Ismaelnek, mivelhogy meghalla Isten a te nyomorusagodat.

16:12 Az pedig vadtermeszetű ember lesz: az ő keze mindenek ellen, es mindenek keze ő ellene; es minden ő atyjafianak ellenebe üti fel satorat.

16:13 És neveze Hagar az Úrnak nevet, a ki ő vele szolott vala: Te vagy a latomas Istene. Mert monda: Avagy nem e helyen lattam a latomas utan?

16:14 Annakokaert neveze azt a forrast Lakhai Roi forrasanak; ott van Kades es Bered között.

16:15 És fiat szűle Hagar Ábramnak, es neveze Ábram az ő fianak nevet, a kit Hagar szűl vala neki, Ismaelnek.

16:16 Ábram pedig nyolczvanhat esztendős vala, a mikor Hagar Ismaelt szűle Ábramnak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase