Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

5:1 Ez az Ádam nemzetsegenek könyve. A mely napon teremte Isten az embert, Isten hasonlatossagara teremte azt.

5:2 Ferfiuva es asszonynya teremte őket, es megalda őket es neveze az ő nevöket Ádamnak, a mely napon teremtetenek.

5:3 Élt vala pedig Ádam szaz harmincz esztendőt, es nemze [fiat] az ő kepere es hasonlatossagara es neveze annak nevet Sethnek.

5:4 És telenek Ádam napjai, minekutanna Sethet nemzette, nyolczszaz esztendőre, es nemze fiakat es leanyokat.

5:5 És lőn Ádam egesz eletenek ideje kilenczszaz harmincz esztendő; es meghala.

5:6 Éle pedig Seth szaz öt esztendőt, es nemze Énost.

5:7 És ele Seth, minekutanna Énost nemzette, nyolczszaz het esztendeig; es nemze fiakat es leanyokat.

5:8 És lőn Seth egesz eletenek ideje kilenczszaz tizenket esztendő; es meghala.

5:9 Éle pedig Énos kilenczven esztendőt, es nemze Kenant.

5:10 És ele Énos, minekutanna Kenant nemzette, nyolczszaz tizenöt esztendeig, es nemze fiakat es leanyokat.

5:11 És lőn Énos egesz eletenek ideje kilenczszaz öt esztendő; es meghala.

5:12 Éle pedig Kenan hetven esztendőt, es nemze Mahalalelt.

5:13 És ele Kenan, minekutanna Mahalalelt nemzette, nyolczszaz negyven esztendeig; es nemze fiakat es leanyokat.

5:14 És lőn Kenan egesz eletenek ideje kilenczszaz tiz esztendő; es meghala.

5:15 Éle pedig Mahalalel hatvanöt esztendőt, es nemze Jaredet.

5:16 És ele Mahalalel, minekutanna Jaredet nemzette, nyolczszaz harmincz esztendeig, es nemze fiakat es leanyokat.

5:17 És lőn Mahalalel egesz eletenek ideje nyolczszaz kilenczvenöt esztendő; es meghala.

5:18 Éle pedig Jared szaz hatvanket esztendőt, es nemze Énokhot.

5:19 És ele Jared, minekutanna Énokhot nemzette, nyolczszaz esztendőt; es nemze fiakat es leanyokat.

5:20 És lőn Jared egesz eletenek ideje kilenczszaz hatvanket esztendő; es meghala.

5:21 Éle pedig Énokh hatvanöt esztendőt, es nemze Methuselaht.

5:22 És jart Énokh az Istennel, minekutanna Methuselaht nemzette, haromszaz esztendeig; es nemze fiakat es leanyokat.

5:23 És lőn Énokh egesz eletenek ideje haromszaz hatvanöt esztendő.

5:24 És mivel Énokh Istennel jart vala; eltűnek, mert Isten magahoz veve.

5:25 Éle pedig Methuselah szaz nyolczvanhet esztendőt es nemze Lamekhet.

5:26 És ele Methuselah, minekutanna Lamekhet nemzette, hetszaz nyolczvanket esztendőt; es nemze fiakat es leanyokat.

5:27 És lőn Methuselah egesz eletenek ideje kilenczszaz hatvankilencz esztendő; es meghala.

5:28 Éle pedig Lamekh szaz nyolczvanket esztendőt, es nemze fiat.

5:29 És neveze azt Noenak, mondvan: Ez vigasztal meg minket munkalkodasunkban s kezünk terhes faradozasaban e földön, melyet megatkozott az Úr.

5:30 És ele Lamekh, minekutanna Noet nemzette, ötszaz kilenczvenöt esztendőt; es nemze fiakat es leanyokat.

5:31 És lőn Lamekh egesz eletenek ideje hetszazhetvenhet esztendő; es meghala.

5:32 És mikor Noe ötszaz esztendős volt, nemze Noe Semet, Khamot es Jafetet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase