Index: Danish Bible

Filipperne 4

[1]    [2]    [3]    [4]   

4:1 Derfor, mine Brødre, elskede og savnede, min Glæde og Krans! står således fast i Herren, I elskede!

4:2 Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til at være enige i Herren.

4:3 Ja, jeg beder også dig, min ægte Synzygus! tag dig af dem; thi de have med mig stridt i Evangeliet, tillige med Klemens og mine øvrige Medarbejdere, hvis Navne stå i Livets Bog.

4:4 Glæder eder i Herren altid; atter siger jeg: glæder eder!

4:5 Eders milde Sind vorde kendt at alle Mennesker! Herren er nær!

4:6 Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Påkaldelse og Bøn med Taksigelse;

4:7 og Guds Fred, som overgår al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

4:8 I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det på Sinde!

4:9 Hvad I både have lært og modtaget og hørt og set på mig, dette skulle I gøre, og Fredens Gud skal være med eder.

4:10 Men jeg har højlig glædet mig i Herren over, at I nu omsider ere komne til Kræfter, så at I kunne tænke på mit Vel, hvorpå I også forhen tænkte, men I manglede Lejlighed.

4:11 Dette siger jeg ikke af Trang; thi jeg har lært at nøjes med det, jeg har.

4:12 Jeg forstår at være i ringe Kår, og jeg forstår også at have Overflod; i alt og hvert er jeg indviet, både i at mættes og i at hungre, både i at have Overflod og i at lide Savn.

4:13 Alt formår jeg i ham, som gør mig stærk.

4:14 Dog gjorde I vel i at tage Del i min Trængsel.

4:15 Men I vide det også selv, Filippensere! at i Evangeliets Begyndelse, da jeg drog ud fra Makedonien, var der ingen Menighed, som havde Regning med mig over givet og modtaget, uden I alene.

4:16 Thi endog i Thessalonika sendte I mig både een og to Gange, hvad jeg havde nødig.

4:17 Ikke at jeg attrår Gaven, men jeg attrår den Frugt, som bliver rigelig til eders Fordel.

4:18 Nu har jeg nok af alt og har Overflod; jeg har fuldt op efter ved Epafroditus at have modtaget eders Gave, en Vellugts-Duft, et velkomment Offer, velbehageligt for Gud.

4:19 Men min Gud skal efter sin Rigdom fuldelig give eder alt, hvad I have nødig, i Herlighed i Kristus Jesus.

4:20 Men ham, vor Gud og Fader, være Æren i Evigheders Evigheder! Amen.

4:21 Hilser hver hellig i Kristus Jesus.

4:22 De Brødre, som ere hos mig, hilse eder. Alle de hellige hilse eder, men mest de af Kejserens Hus.

4:23 Den Herres Jesu Kristi Nåde være med eders Ånd!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase