Index: Danish Bible

Efeserne 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]   

6:1 I Børn! adlyder eders Forældre i Herren, thi dette er ret.

6:2 "Ær din Fader og Moder", dette er jo det første Bud med Forjættelse,

6:3 "for at det må gå dig vel, og du må leve længe i Landet."

6:4 Og I Fædre! opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning!

6:5 I Trælle! adlyder eders Herrer efter Kødet med Frygt og Bæven i eders Hjertes Enfold som Kristus;

6:6 ikke med Øjentjeneste, som de, der ville tækkes Mennesker, men som Kristi Tjenere, så I gøre Guds Villie af Hjertet,

6:7 idet I med god Villie gøre Tjeneste som for Herren, og ikke for Mennesker,

6:8 idet I vide, at hvad godt enhver gør, det skal han få igen af Herren, hvad enten han er Træl eller fri.

6:9 Og I Herrer! gører det samme imod dem, så I lade Trusel fare, idet I vide, at både deres og eders Herre er i Himlene, og der er ikke Persons Anseelse hos ham.

6:10 For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde!

6:11 Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I må kunne bolde Stand imod Djævelens snedige Anløb.

6:12 Thi for os står Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Åndemagter i det himmelske.

6:13 Derfor tager Guds fulde Rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde Dag og bestå efter at have fuldbyrdet alt.

6:14 Så står da omgjordede om eders Lænd med Sandhed og iførte Retfærdighedens Panser.

6:15 Fødderne ombundne med Kampberedthed fra Fredens Evangelium;

6:16 og i alle Forhold løfter Troens Skjold, med hvilket I ville kunne slukke alle den ondes gloende Pile,

6:17 og tager imod Frelsens Hjelm og Åndens Sværd, som er Guds Ord,

6:18 idet I under al Påkaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Ånden og ere årvågne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

6:19 også for mig, om at der må gives mig Ord, når jeg oplader min Mund, til med Frimodighed at kundgøre Evangeliets Hemmelighed,

6:20 for hvis Skyld jeg er et Sendebud i Lænker, for at jeg må have Frimodighed deri til at tale, som jeg bør.

6:21 Men for at også I skulle kende mine Forhold, hvorledes det går mig, da skal Tykikus, den elskede Broder og tro Tjener i Herren kundgøre eder alt;

6:22 ham sender jeg til eder, just for at I skulle lære at kende, hvorledes det står til hos os, og for at han skal opmuntre eders Hjerter.

6:23 Fred være med Brødrene og Kærlighed med Tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!

6:24 Nåden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Kristus i Uforkrænkelighed!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase