Index: Danish Bible

Efeserne 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]   

5:1 Vorder derfor Guds Efterlignere som elskede Børn,

5:2 og vandrer i Kærlighed, ligesom også Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.

5:3 Men Utugt og al Urenhed eller Havesyge bør end ikke nævnes iblandt eder, som det sømmer sig for hellige,

5:4 ej heller ublu Væsen eller dårlig Snak eller letfærdig Skæmt, hvilket er utilbørligt, men hellere Taksigelse.

5:5 Thi dette vide og erkende I, at ingen utugtig eller uren eller havesyg, hvilket er en Afgudsdyrker, har Arv i Kristi og Guds Rige.

5:6 Ingen bedrage eder med tomme Ord; thi for disse Ting kommer Guds Vrede over Genstridighedens Børn.

5:7 Derfor, bliver ikke meddelagtige med dem!

5:8 Thi I vare forhen Mørke, men nu ere I Lys i Herren; vandrer som Lysets Børn;

5:9 (Lysets Frugt viser sig jo i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed,)

5:10 så I prøve, hvad der er velbehageligt for Herren.

5:11 Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;

5:12 thi hvad der lønligt bedrives af dem, er skammeligt endog at sige;

5:13 men alt dette bliver åbenbaret, når det revses af Lyset. Thi alt det, som bliver åbenbaret, er Lys.

5:14 Derfor hedder det: "Vågn op, du, som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig!"

5:15 Ser derfor nøje til, hvorledes I vandre, ikke som uvise, men som vise,

5:16 så I købe den belejlige Tid, efterdi Dagene ere onde.

5:17 Derfor bliver ikke uforstandige, men skønner, hvad Herrens Villie er.

5:18 Og drikker eder ikke drukne i Vin, i hvilket der er Ryggesløshed, men lader eder fylde med Ånden,

5:19 så I tale hverandre til med Salmer og Lovsange og åndelige Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herren

5:20 og altid sige Gud og Faderen Tak for alle Ting i vor Herres Jesu Kristi Navn

5:21 og underordne eder under hverandre i Kristi Frygt;

5:22 Hustruerne skulle underordne sig under deres egne Mænd, som under Herren;

5:23 thi en Mand er sin Hustrus Hoved, ligesom også Kristus er Menighedens Hoved. Han er sit Legemes Frelser.

5:24 Dog, ligesom Menigheden underordner sig under Kristus, således skulle også Hustruerne underordne sig under deres Mænd i alle Ting.

5:25 I Mænd! elsker eders Hustruer, ligesom også Kristus elskede Menigheden og hengav sig selv for den,

5:26 for at han kunde hellige den, idet han rensede den ved Vandbadet med et Ord,

5:27 for at han selv kunde fremstille Menigheden for sig som herlig, uden Plet eller Rynke eller noget deslige, men for at den måtte være hellig og ulastelig.

5:28 Således ere Mændene skyldige at elske deres egne Hustruer som deres egne Legemer; den,som elsker sin egen Hustru, elsker sig selv.

5:29 Ingen har jo nogen Sinde hadet sit eget Kød, men han nærer og plejer det, ligesom også Kristus Menigheden.

5:30 Thi vi ere Lemmer på hans Legeme.

5:31 Derfor skal et Menneske forlade sin Fader og Moder og holde fast ved sin Hustru, og de to skulle være eet Kød.

5:32 Denne Hemmelighed er stor - jeg sigter nemlig til Kristus og til Menigheden.

5:33 Dog, også I skulle elske hver især sin egen Hustru som sig selv; men Hustruen have Ærefrygt for Manden!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase