Index: Danish Bible

Efeserne 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]   

2:1 Også eder, da I vare døde ved eders Overtrædelser og Synder,

2:2 hvori I fordum vandrede efter denne Verdens Tidsånd, efter hans Vis, som hersker over Luftens Magt, over den Ånd, der nu er virksom i Genstridighedens Børn,

2:3 iblandt hvilke også vi fordum alle vandrede i vort Køds Begæringer og gjorde Kødets og Tankernes Villie og vare af Natur Vredes Børn ligesom også de andre,

2:4 men Gud, som er rig på Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,

2:5 også da vi vare døde ved vore Overtrædelser, levendegjort os med Kristus - af Nåde ere I frelste!

2:6 og medoprejst os og sat os med ham i det himmelske i Kristus Jesus,

2:7 for at han i de tilkommende Tider kunde vise sin Nådes overvættes Rigdom ved Godhed imod os i Kristus Jesus.

2:8 Thi af Nåden ere I frelste ved Tro, og det ikke af eder selv, Guds er Gaven;

2:9 ikke af Gerninger, for at ikke nogen skal rose sig.

2:10 Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.

2:11 Derfor kommer i Hu, at fordum I Hedninger i Kødet, I, som bleve kaldte Forhud af den såkaldte Omskærelse, der sker i Kødet med Hånden,

2:12 at I på den Tid, uden for Kristus, vare udelukkede fra Israels Borgerret og fremmede for Forjættelsens Pagter, uden Håb og uden Gud i Verden.

2:13 Nu derimod, i Kristus Jesus, ere I, som fordum vare langt borte, komne nær til ved Kristi Blod.

2:14 Thi han er vor Fred, han, som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets Skillevæg,

2:15 Fjendskabet, da han i sit Kød afskaffede Budenes Lov med dens Befalinger, for at han i sig kunde skabe de to til eet nyt Menneske ved at stifte Fred

2:16 og for at forlige dem begge i eet Legeme med Gud ved Korset, idet han ved dette dræbte Fjendskabet.

2:17 Og han kom og forkyndte Fred for eder, som vare langt borte, og Fred for dem, som vare nær.

2:18 Thi ved ham have vi begge i een Ånd Adgang til Faderen.

2:19 Så ere I da ikke mere fremmede og Udlændinge, men I ere de helliges Medborgere og Guds Husfolk,

2:20 opbyggede på Apostlenes og Profeternes Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv,

2:21 i hvem enhver Bygning sammenføjes og vokser til et helligt Tempel i Herren,

2:22 i hvem også I blive medopbyggede til en Guds Bolig i Ånden.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase