Index: Danish Bible

Habakkuk 1

[1]    [2]    [3]   

1:1 Det Udsagn, Profeten Habakkuk skuede.

1:2 Hvor længe skal jeg klage, HERRE, uden du hører, skrige til dig over Vold, uden du frelser?

1:3 Hvi lader du mig skue Uret, være Vidne til Kvide? Ødelæggelse og Vold har jeg for Øje, der opstod Kiv, og Strid kom op.

1:4 Derfor ligger Loven lammet, og Ret kommer aldrig frem. Thi når gudløse trænger retfærdige, fremkommer krøget Ret.

1:5 Se eder om blandt Folkene til Skræk og Rædsel for eder! Thi en Gerning gør han i eders Dage, som I ej vilde tro, om det fortaltes.

1:6 Thi se, han vækker Kaldæerne, det grumme og raske Folk, som drager viden om Lande for at indtage andres Bo.

1:7 Forfærdeligt, frygteligt er det, Ødelæggelse udgår derfra.

1:8 Dets Heste er rappere end Pantere, mer viltre end Ulve ved Kvæld; dets Rytterheste kommer i Spring, flyvende langvejs fra. Som Ørnen i Fart efter Føde

1:9 er de alle på Vej efter Vold. De higede stadig mod Øst og samlede Fanger som Sand.

1:10 Med Kongerne drev det Spot, Fyrsterne lo det kun ad. Det lo ad hver en Fæstning, opdynged en Vold og tog den.

1:11 Så suste det videre som Stormen og gjorde sin Kraft til sin Gud.

1:12 Er du ikke fra fordum HERREN, min hellige Gud? - Vi skal ej dø - HERRE, har du sat ham til Dommer, givet ham Fuldmagt til Straf?

1:13 Dit rene Blik afskyr ondt, du tåler ej Synet af Kvide; hvi ser du da tavs på Ransmænd, at gudløs sluger sin Overmand i Retfærd?

1:14 Med Mennesker gør du som med Havets Fisk, som med Kryb, der er uden Hersker:

1:15 Han fisker dem alle med Krog, slæber dem bort i sit Vod og samler dem i sit Garn; derfor er han jublende glad;

1:16 han ofrer derfor til sit Vod, tænder Offerild for sit Garn. Ved dem blev bans Del jo fed og kraftig blev hans Føde.

1:17 Skal han altid tømme sit Vod og slå Folk ihjel uden Skånsel?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase