Index: Danish Bible

Ordsprogene 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

21:1 En Konges hjerte er Bække i HERRENs hånd, han leder det hen, hvor han vil.

21:2 En Mand holder al sin Færd for ret, men HERREN vejer Hjerter.

21:3 At øve Ret og Skel er mere værd for HERREN end Offer.

21:4 Hovmodige Øjne, et opblæst Hjerte, selv gudløses Nyjord er Synd.

21:5 Kun Overflod bringer den flittiges Råd, hver, som har Hastværk, får kun Tab.

21:6 At skabe sig Rigdom ved Løgnetunge er Jag efter Vind i Dødens Snarer.

21:7 Gudløses Voldsfærd bortriver dem selv, thi de vægrer sig ved at øve Ret.

21:8 Skyldtynget Mand går Krogveje, den renes Gerning er ligetil.

21:9 Hellere bo i en Krog på Taget end fælles Hus med frættekær Kvinde.

21:10 Den gudløses Sjæl har Lyst til ondt, hans Øjne ynker ikke hans Næste.

21:11 Må Spotter bøde, bliver tankeløs klog, har Vismand Fremgang, da vinder han kundskab.

21:12 Den Retfærdige har Øje med den gudløses Hus, han styrter gudløse Folk i Ulykke.

21:13 Hvo Øret lukker for Småmands Skrig, skal råbe selv og ikke få Svar.

21:14 Lønlig Gave mildner Vrede, Stikpenge i Brystfolden voldsom Harme.

21:15 Rettens Gænge er den retfærdiges Glæde, men Udådsmændenes Rædsel.

21:16 Den, der farer vild fra Kløgtens Vej, skal havne i Skyggers Forsamling.

21:17 Lyst til Morskab fører i Trang, Lyst til Olie og Vin gør ej rig.

21:18 Den gudløse bliver Løsepenge for den retfærdige, den troløse kommer i retsindiges Sted.

21:19 Hellere bo i et Ørkenland end hos en trættekær, arrig Kvinde.

21:20 I den vises Bolig er kostelig Skat og Olie, en Tåbe af et Menneske øder det.

21:21 Den, der higer efter Retfærd og Godhed vinder sig Liv og Ære.

21:22 Vismand stormer Heltes By og styrter Værnet, den stolede på.

21:23 Den, der vogter sin Mund og sin Tunge, vogter sit Liv for Trængsler. -

21:24 Den opblæste stolte kaldes en Spotter, han handler frækt i Hovmod.

21:25 Den lades Attrå bliver hans Død, thi hans Hænder vil intet bestille.

21:26 Ugerningsmand er stadig i Trang, den retfærdige giver uden at spare.

21:27 Vederstyggeligt er de gudløses Offer, især når det ofres for Skændselsdåd.

21:28 Løgnagtigt Vidne går under, Mand, som vil høre, kan tale fremdeles.

21:29 Den gudløse optræder frækt, den retsindige overtænker sin Vej.

21:30 Visdom er intet, Indsigt er intet, Råd er intet over for HERREN.

21:31 Hest holdes rede til Stridens Dag, men Sejren er HERRENs Sag.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase