Index: Danish Bible

Salme 116

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

116:1 Halleluja! Jeg elsker Herren, thi han hører min røst, min tryglende bøn,

116:2 ja, han bøjed sit Øre til mig, jeg påkaldte HERRENs Navn.

116:3 Dødens Bånd omspændte mig, Dødsrigets Angster greb mig, i Trængsel og Nød var jeg stedt.

116:4 Jeg påkaldte HERRENs Navn: "Ak, HERRE, frels min Sjæl!"

116:5 Nådig er HERREN og retfærdig, barmhjertig, det er vor Gud;

116:6 HERREN vogter enfoldige, jeg var ringe, dog frelste han mig.

116:7 Vend tilbage, min Sjæl, til din Ro, thi HERREN har gjort vel imod dig!

116:8 Ja, han fried min Sjæl fra Døden, mit Øje fra Gråd, min Fod fra Fald.

116:9 Jeg vandrer for HERRENs Åsyn udi de levendes Land;

116:10 jeg troede, derfor talte jeg, såre elendig var jeg,

116:11 sagde så i min Angst: "Alle Mennesker lyver!"

116:12 Hvorledes skal jeg gengælde HERREN alle hans Velgerninger mod mig?

116:13 Jeg vil løfte Frelsens Bæger og påkalde HERRENs Navn.

116:14 Jeg vil indfri HERREN mine Løfter i Påsyn af alt hans Folk.

116:15 Kostbar i HERRENs Øjne er hans frommes Død.

116:16 Ak, HERRE, jeg er jo din Tjener, din Tjener, din Tjenerindes Søn, mine Lænker har du løst.

116:17 Jeg vil ofre dig Lovprisningsoffer og påkalde HERRENs Navn;

116:18 mine Løfter vil jeg indfri HERREN i Påsyn af alt hans Folk

116:19 i HERRENs Hus's Forgårde og i din Midte, Jerusalem!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase