Index: Danish Bible

Salme 105

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

105:1 Pris Herren, påkald hans navn, gør hans Gerninger kendte blandt Folkeslag!

105:2 Syng og spil til hans Pris, tal om alle hans Undere;

105:3 ros jer af hans hellige Navn, eders Hjerte glæde sig, I, som søger HERREN;

105:4 spørg efter HERREN og hans magt, søg bestandig hans Åsyn;

105:5 kom i Hu de Undere, han gjorde, hans Tegn og hans Munds Domme,

105:6 I, hans Tjener Abrahams Sæd, hans udvalgte, Jakobs Sønner!

105:7 Han, HERREN, er vor Gud, hans Domme når ud over Jorden;

105:8 han ihukommer for evigt sin Pagt, i tusind Slægter sit Tilsagn,

105:9 Pagten, han slutted med Abraham, Eden, han tilsvor Isak;

105:10 han holdt den i Hævd som Ret for Jakob, en evig Pagt for Israel,

105:11 idet han sagde: "Dig giver jeg Kana'ans Land som eders Arvelod."

105:12 Da de kun var en liden Hob, kun få og fremmede der,

105:13 og vandrede fra Folk til Folk, fra et Rige til et andet,

105:14 tillod han ingen at volde dem Men, men tugted for deres Skyld Konger

105:15 "Rør ikke mine Salvede, gør ikke mine Profeter ondt!"

105:16 Hungersnød kaldte han frem over Landet, hver Brødets Støttestav brød han;

105:17 han sendte forud for dem en Mand, Josef solgtes som Træl;

105:18 de tvang hans Fødder med Lænker, han kom i Lænker af Jern,

105:19 indtil hans Ord blev opfyldt; ved HERRENs Ord stod han Prøven igennem.

105:20 På Kongens Bud blev han fri, Folkenes Hersker lod ham løs:

105:21 han tog ham til Herre for sit Hus, til Hersker over alt sit Gods;

105:22 han styred hans Øverster efter sin Vilje og viste hans Ældste til Rette.

105:23 Og Israel kom til Ægypten, Jakob boede som Gæst i Kamiternes Land.

105:24 Han lod sit Folk blive såre frugtbart og stærkere end dets Fjender;

105:25 han vendte deres Sind til Had mod sit Folk og til Træskhed imod sine Tjenere.

105:26 Da sendte han Moses, sin Tjener, og Aron, sin udvalgte Mand;

105:27 han gjorde sine Tegn i Ægypten og Undere i Kamiternes Land;

105:28 han sendte Mørke, så blev det mørkt, men de ænsede ikke hans Ord;

105:29 han gjorde deres Vande til Blod og slog deres Fisk ihjel;

105:30 af Frøer vrimlede Landet, selv i Kongens Sale var de;

105:31 han talede, så kom der Bremser og Myg i alt deres Land;

105:32 han sendte dem Hagl for Regn og luende Ild i Landet;

105:33 han slog både Vinstok og Figen og splintrede Træerne i deres Land;

105:34 han talede, så kom der Græshopper, Springere uden Tal,

105:35 de åd alt Græs i Landet, de åd deres Jords Afgrøde;

105:36 alt førstefødt i Landet slog han, Førstegrøden af al deres Kraft;

105:37 han førte dem ud med Sølv og Guld, ikke een i hans Stammer snubled

105:38 Ægypterne glæded sig, da de drog bort, thi de var grebet af Rædsel for dem.

105:39 Han bredte en Sky som Skjul og Ild til at lyse i Natten;

105:40 de krævede, han bragte Vagtler, med Himmelbrød mættede han dem;

105:41 han åbnede Klippen, og Vand strømmede ud, det løb som en Flod i Ørkenen.

105:42 Thi han kom sit hellige Ord i Hu til Abraham, sin Tjener;

105:43 han lod sit Folk drage ud med Fryd, sine udvalgte under Jubel;

105:44 han gav dem Folkenes Lande, de fik Folkeslags Gods i Eje.

105:45 Derfor skulde de holde hans Bud og efterkomme hans Love. Halleluja!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase