Index: Danish Bible

Salme 103

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

103:1 Min Sjæl, lov Herren, og alt i mig love hans hellige navn!

103:2 Min Sjæl, lov HERREN, og glem ikke alle hans Velgerninger!

103:3 Han, som tilgiver alle dine Misgerninger og læger alle dine Sygdomme,

103:4 han, som udløser dit Liv fra Graven og kroner dig med Miskundhed og Barmhjertighed,

103:5 han, som mætter din Sjæl med godt, så du bliver ung igen som Ørnen!

103:6 HERREN øver Retfærdighed og Ret mod alle fortrykte.

103:7 Han lod Moses se sine Veje, Israels Børn sine Gerninger;

103:8 barmhjertig og nådig er HERREN, langmodig og rig på Miskundhed;

103:9 han går ikke bestandig i Rette, gemmer ej evigt på Vrede;

103:10 han handled ej med os efter vore Synder, gengældte os ikke efter vor Brøde.

103:11 Men så højt som Himlen er over Jorden, er hans Miskundhed stor over dem, der frygter ham.

103:12 Så langt som Østen er fra Vesten, har han fjernet vore Synder fra os.

103:13 Som en Fader forbarmer sig over sine Børn, forbarmer HERREN sig over dem, der frygter ham.

103:14 Thi han kender vor Skabning, han kommer i Hu, vi er Støv;

103:15 som Græs er Menneskets dage, han blomstrer som Markens Blomster;

103:16 når et Vejr farer over ham, er han ej mere, hans Sted får ham aldrig at se igen.

103:17 Men HERRENs Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn

103:18 for dem, der holder hans Pagt og kommer hans Bud i Hu, så de gør derefter.

103:19 HERREN har rejst sin Trone i Himlen, alt er hans Kongedømme underlagt.

103:20 Lov HERREN, I hans Engle, I vældige i Kraft, som gør, hvad han byder, så snart I hører hans Røst.

103:21 Lov HERREN, alle hans Hærskarer, hans Tjenere, som fuldbyrder hans Vilje.

103:22 Lov HERREN, alt, hvad han skabte, på hvert eneste Sted i hans Rige! Min Sjæl, lov HERREN!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase