Index: Danish Bible

Salme 83

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

83:1 +

83:2 Und dig, o Gud, ikke Ro, vær ej tavs, vær ej stille, o Gud!

83:3 Thi se, dine Fjender larmer, dine Avindsmænd løfter Hovedet,

83:4 oplægger lumske Råd mod dit Folk, holder Råd imod dem, du værner:

83:5 "Kom, lad os slette dem ud af Folkenes Tal, ej mer skal man ihukomme Israels Navn!"

83:6 Ja, de rådslår i Fællig og slutter Pagt imod dig,

83:7 Edoms Telte og Ismaeliterne, Moab sammen med Hagriterne,

83:8 Gebal, Ammon, Amalek, Filister land med Tyrus's Borgere;

83:9 også Assur har sluttet sig til dem, Lots Sønner blev de en Arm. - Sela.

83:10 Gør med dem som med Midjan, som med Sisera og Jabin ved Kisjons Bæk,

83:11 der gik til Grunde ved En-Dor og blev til Gødning på Marken!

83:12 Deres Høvdinger gå det som Oreb og Ze'eb, alle deres Fyrster som Zeba og Zalmunna,

83:13 fordi de siger: "Guds Vange tager vi til os som Eje."

83:14 Min Gud, lad dem blive som hvirvlende Løv som Strå, der flyver for Vinden.

83:15 Ligesom Ild fortærer Krat og Luen afsvider Bjerge,

83:16 så forfølge du dem med din Storm, forfærde du dem med din Hvirvelvind;

83:17 fyld deres Åsyn med Skam, så de søger dit Navn, o HERRE;

83:18 lad dem blues, forfærdes for stedse, beskæmmes og gå til Grunde

83:19 Og kende, at du, hvis Navn er HERREN, er ene den Højeste over al Jorden!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase