Index: Danish Bible

Salme 50

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

50:1 Gud, Gud HERREN talede og stævnede Jorden hid fra Sol i Opgang til Sol i Bjærge;

50:2 fra Zion, Skønhedens Krone, viste Gud sig i Stråleglans

50:3 vor Gud komme og tie ikke! - Foran ham gik fortærende Ild, omkring ham rasede Storm;

50:4 han stævnede Himlen deroppe hid og Jorden for at dømme sit Folk:

50:5 "Saml mig mine fromme, der sluttede Pagt med mig ved Ofre!"

50:6 Og Himlen forkyndte hans Retfærd, at Gud er den, der dømmer. Sela.

50:7 Hør, mit Folk, jeg vil tale, Israel, jeg vil vidne imod dig, Gud, din Gud er jeg!

50:8 Jeg laster dig ikke for dine Slagtofre, dine Brændofre har jeg jo stadig for Øje;

50:9 jeg tager ej Tyre fra dit Hus eller Bukke fra dine Stalde;

50:10 thi mig tilhører alt Skovens Vildt, Dyrene på de tusinde Bjerge;

50:11 jeg kender alle Bjergenes Fugle, har rede på Markens Vrimmel.

50:12 Om jeg hungred, jeg sagde det ikke til dig, thi mit er Jorderig og dets Fylde!

50:13 Mon jeg æder Tyres Kød eller drikker Bukkes Blod?

50:14 Lovsang skal du ofre til Gud og holde den Højeste dine Løfter.

50:15 Og kald på mig på Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

50:16 Men til Den gudløse siger Gud: Hvi regner du op mine Bud og fører min Pagt i Munden,

50:17 når du dog hader Tugt og kaster mine Ord bag din Ryg?

50:18 Ser du en Tyv, slår du Følge med ham, med Horkarle bolder du til,

50:19 slipper Munden løs med ondt, din Tunge bærer på Svig.

50:20 Du sidder og skænder din Broder, bagtaler din Moders Søn;

50:21 det gør du, og jeg skulde tie, og du skulde tænke, jeg er som du! Revse dig vil jeg og gøre dig det klart.

50:22 Mærk jer det, I, som glemmer Gud, at jeg ikke skal rive jer redningsløst sønder.

50:23 Den, der ofrer Taksigelse, ærer mig; den, der agter på Vejen, lader jeg se Guds Frelse.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase