Index: Danish Bible

Salme 44

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

44:1 +

44:2 Gud, vi har hørt det med egne ører, vore Fædre har fortalt os derom; du øved en Dåd i deres Dage, i Fortids Dage med din Hånd;

44:3 Folk drev du bort, men plantede hine, Folkeslag knuste du, men dem lod du brede sig;

44:4 thi de fik ej Landet i Eje med Sværdet, det var ej deres Arm, der gav dem Sejr, men det var din højre, din Arm og dit Ansigts Lys, thi du havde dem kær.

44:5 Du, du er min Konge, min Gud, som sender Jakob Sejr.

44:6 Ved dig nedstøder vi Fjenden, Modstanderne træder vi ned i dit Navn;

44:7 thi ej på min Bue stoler jeg, mit Sværd kan ikke give mig Sejr;

44:8 men du gav os Sejr over Fjenden, du lod vore Avindsmænd blive til Skamme.

44:9 Vi roser os altid af Gud, dit Navn vil vi love for evigt. - Sela.

44:10 Dog har du forstødt os, gjort os til Spot, du drager ej med vore Hære;

44:11 du lader os vige for Fjenden, vore Avindsmænd tager sig Bytte;

44:12 du har givet os hen som Slagtekvæg, og strøet os ud mellem Folkene,

44:13 dit Folk har du solgt til Spotpris, vandt ikke Rigdom ved Salget.

44:14 Til Hån for Naboer gør du os, til Spot og Spe for Grander,

44:15 du gør os til Mundheld blandt Folkene, lader Folkeslagene ryste på Hovedet ad os.

44:16 Min Skændsel er mig altid i Tanke, og Skam bedækker mit Åsyn

44:17 for spottende, hånende Tale, for Fjendens og den hævngerriges Blikke.

44:18 Alt det kom over os, skønt vi glemte dig ikke, sveg ikke heller din Pagt!

44:19 Vort Hjerte veg ikke fra dig, vore Skridt forlod ej din Vej.

44:20 Dog knuste du os, hvor Sjakalerne bor, og indhylled os i Mørke.

44:21 Havde vi glemt vor Guds Navn, bredt Hænderne ud mod en fremmed Gud,

44:22 vilde Gud ej opspore det? Han kender jo Hjerternes Løn dom

44:23 nej, for din Skyld dræbes vi Dagen lang og regnes som Slagtekvæg!

44:24 Vågn op, hvi sover du, Herre? Bliv vågen, forstød ej for stedse!

44:25 Hvorfor vil du skjule dit Åsyn, glemme vor Nød og Trængsel?

44:26 Thi vor Sjæl ligger bøjet i Støvet, vort Legeme klæber ved Jorden.

44:27 Stå op og kom os til Hjælp, forløs os for din Miskundheds Skyld!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase