Index: Danish Bible

Salme 33

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

33:1 Jubler i Herren, I retfærdige, for de oprigtige sømmer sig Lovsang;

33:2 lov HERREN med Citer, tak ham til tistrenget Harpe;

33:3 en ny Sang synge I ham, leg lifligt på Strenge til Jubelråb!

33:4 Thi sandt er HERRENs Ord, og al hans Gerning er trofast;

33:5 han elsker Retfærd og Ret, af HERRENs Miskundhed er Jorden fuld.

33:6 Ved HERRENs Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Ånde.

33:7 Som i Vandsæk samled han Havets Vand, lagde Dybets Vande i Forrådskamre.

33:8 Al Jorden skal frygte for HERREN, Alverdens Beboere skælve for ham;

33:9 thi han talede, så skete det, han bød, så stod det der.

33:10 HERREN kuldkasted Folkenes Råd, gjorde Folkeslags Tanker til intet;

33:11 HERRENs Råd står fast for evigt, hans Hjertes Tanker fra Slægt til Slægt.

33:12 Saligt det Folk, der har HERREN til Gud, det Folkefærd, han valgte til Arvelod!

33:13 HERREN skuer fra Himlen, ser på alle Menneskens Børn;

33:14 fra sit Højsæde holder han Øje med alle, som bor på Jorden;

33:15 han, som danned deres Hjerter til Hobe, gennemskuer alt deres Værk.

33:16 Ej frelses en Konge ved sin store Stridsmagt, ej fries en Helt ved sin store Kraft;

33:17 til Frelse slår Stridshesten ikke til, trods sin store Styrke redder den ikke.

33:18 Men HERRENs Øje ser til gudfrygtige, til dem, der håber på Nåden,

33:19 for at fri deres Sjæl fra Døden og holde dem i Live i Hungerens Tid.

33:20 På HERREN bier vor Sjæl, han er vor Hjælp og vort Skjold;

33:21 thi vort Hjerte glæder sig i ham, vi stoler på hans hellige Navn.

33:22 Din Miskundhed være over os, HERRE, så som vi håber på dig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase